Connector configureren voor IBM FileNet configuring-connector-for-ibm-filenet

Connector voor IBM FileNet maakt communicatie mogelijk tussen AEM formulieren en IBM FileNet. Zie "Connectors for ECM" in Servicereferentie.

NOTE
In eerdere versies konden activa worden opgeslagen in een ECM-opslagplaats. In deze versie worden de elementen opgeslagen in de systeemeigen opslagruimte voor AEM formulieren en zijn de services van de opslagprovider afgekeurd. De migratie van elementen van een ECM-opslagplaats naar de opslagplaats voor AEM formulieren vindt plaats wanneer u een upgrade uitvoert naar AEM formulieren. Zie de handleiding voor het upgraden van AEM formulieren voor uw toepassingsserver voor meer informatie.

De verbinding met de inhoudsengine configureren configure-the-connection-to-the-content-engine

IBM FileNet P8 Content Engine biedt softwareservices voor het beheer van bedrijfsinhoud en door de klant gedefinieerde zakelijke objecten in opslagruimten voor FileNet-inhoud.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Connector voor IBM FileNet.

 2. Voer in het vak URL van de inhoudsengine de volledige verbindings-URL in. Bijvoorbeeld:

  Als u FileNet Content Engine 4.x gebruikt met CEWS-transport, voert u het volgende in:

  cemp:https://ContentEngineHostNameorIP:port/wsi/FNCEWS40DIME?jaasConfigurationName=FileNetP8WSI

  Als u FileNet Content Engine 4.x gebruikt met EJB-transport, dat alleen op WebLogic wordt ondersteund, voert u het volgende in:

  cemp:t3://ContentEngineHostNameorIP:port/FileNet/Engine?jaasConfigurationName=FileNetP8Engine

 3. Selecteer een van de volgende beveiligingsniveaus in de lijst Referentiebeschermingsregeling:

  • Wissen: Verzendt gegevens in een niet-beveiligde modus via het netwerk
  • Symmetrisch: Verzendt gecodeerde gegevens via het netwerk
 4. Voer in het vak Locatie van versleutelingsbestand het pad naar het versleutelingsbestand in:

  • Als u Wissen hebt geselecteerd als de regeling voor bescherming tegen referentie, worden dit trefwoord en de bijbehorende waarde genegeerd.
  • Als u Symmetrisch als regeling van de credentiebescherming selecteerde, richt de weg u aan de plaats van een encryptiedossier op de Server van Forms die de cryptografische te gebruiken sleutels bevat.
 5. Voer in het vak Standaardobjectarchief de opslagconnector in van het object waarmee AEM formulieren standaard verbinding maken.

 6. Voer in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam in van een gebruiker die toegangsrechten heeft tot de standaardobberwinkel die u in de vorige stap hebt opgegeven.

 7. Voer in het vak Wachtwoord het wachtwoord voor de gebruiker in en klik op Opslaan.

De instellingen van de procesengine configureren configure-the-process-engine-settings

De connector voor IBM FileNet bevat de Process Engine Connector voor de IBM FileNet-service, die wordt gebruikt voor interactie met de IBM FileNet-procesengine. U kunt instellingen voor deze service configureren.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Connector voor IBM FileNet.

 2. Om het gebruik van de Schakelaar van de Motor van het Proces voor de dienst van IBM toe te laten FileNet, de uitgezochte Dienst van de Schakelaar van de Motor van het Proces van het Gebruik.

 3. In het vakje van de Router van het Proces/van het Punt, ga de gastheernaam of IP adres en havenaantal in dat door de naam van de procesrouter wordt gevolgd. Bijvoorbeeld:

  rmi://ProcessEngineHostNameorIP:port/Name

 4. In het vakje van de Naam van de Gebruiker, ga de gebruikersnaam in die wordt gebruikt om met de procesmotor te verbinden.

 5. Voer in het vak Wachtwoord het wachtwoord in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de procesengine en klik op Opslaan.

Validatie van service-instellingen validation-of-service-settings

Als u een onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord invoert wanneer u de verbinding met de Content Engine of de instellingen van de procesengine configureert, krijgt u de volgende resultaten, afhankelijk van of de services momenteel worden uitgevoerd:

 • Als zowel de dienst van de Leverancier van de Bewaarplaats voor IBM FileNet als de Schakelaar van de Bewaarplaats van de Inhoud voor de dienst van IBM FileNet worden tegengehouden, wanneer u de informatie van de de dienstconfiguratie opslaat, verschijnt geen fout. Nochtans, de volgende tijd u de dienst begint, zal een uitzondering worden geworpen en de dienst zal niet beginnen.
 • Als of de dienst van de Leverancier van de Bewaarplaats voor IBM FileNet of de Verbinding van de Bewaarplaats van de Inhoud voor de dienst van IBM FileNet begonnen zijn, wanneer u sparen de informatie van de de dienstconfiguratie, probeert de dienst om de referentie informatie onmiddellijk te bevestigen. In dit geval treedt een fout op en worden de configuratiegegevens niet opgeslagen.

De provider van de dataopslagservice wijzigen change-the-repository-service-provider

U kunt configureren welke serviceprovider voor gegevensopslag moet worden gebruikt met FileNet. De de dienstvraag van de bewaarplaats wordt gedelegeerd aan de leverancier u vormt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Huidige naam leverancier van opslagplaats: De naam van de huidige aanbieder van datadiensten

IBM FileNet Repository Provider: Maakt van de aanbieder van de FileNet-opslagplaats de provider voor de opslagplaats. Deze optie is vervangen.

aanbieder opslagplaats: Maakt van de native opslagprovider de provider voor de opslagplaats

NOTE
Als u een andere opslagplaats-serviceprovider wilt selecteren dan de vermelde, configureert u RepositoryService in Toepassingen en Services.
 1. Klik in de beheerconsole op Services > Connector voor IBM FileNet.
 2. Selecteer in het gebied Providergegevens voor opslagplaats de andere opslagplaats en klik op Opslaan.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2