Het bericht van de dag instellen setting-the-message-of-the-day

U kunt een bericht instellen dat op de welkomstpagina in de Workspace-gebruikersinterface moet worden weergegeven.

Indien nodig kunt u de HTML-tags gebruiken die worden ondersteund door Adobe Flash® Player om de weergave van de tekst op te maken:

 • <a> Ankertag
 • <b> Vet label
 • <br> Tag voor einde
 • Fonttag
 • <img> Afbeeldingstag
 • <i> Cursieve tag
 • <li> Tag voor lijstitem
 • <p> Alinealabel
 • <span>-tag span
 • <textformat> Tags voor tekstindeling
 • <u> Tag onderstrepen

Voor meer informatie over de gesteunde markeringen, zie de definitie van het htmlText bezit voor de klasse TextField in de Verwijzing van de Taal van Flex.

Bericht van de dag instellen set-the-message-of-the-day

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Workspace > Bericht van de dag.
 2. Geef in het vak Bericht van de dag de tekst op die in het welkomstscherm moet worden weergegeven.
 3. Klik op Opslaan.
NOTE
De Flex Workspace is afgekeurd voor de release AEM formulieren.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2