Assets Insights inschakelen via DTM enable-asset-insights-through-dtm

Adobe Dynamic Tag Management is een hulpmiddel waarmee u uw digitale marketingtools kunt activeren. Deze service wordt gratis aan Adobe Analytics-klanten aangeboden. U kunt de trackingcode aanpassen om CMS-oplossingen van derden in staat te stellen om Assets Insights te gebruiken, of u kunt DTM gebruiken om asset Insights-tags in te voegen. Inzichten worden alleen ondersteund en opgegeven voor afbeeldingen.

CAUTION
Adobe DTM is vervangen door Adobe Experience Platform en zal binnenkort einde van leven. Adobe beveelt aan gebruiken Adobe Experience Platform voor informatie over activa.

Voer deze stappen uit om Elementeninzichten door DTM toe te laten.

 1. Klik op het logo van de Experience Manager en ga naar Tools > Assets > Insights Configuration.

 2. Implementatie van Experience Managers configureren met DTM Cloud Service

  De API-token moet beschikbaar zijn wanneer u zich aanmeldt bij https://dtm.adobe.com en bezoek Account Settings in het gebruikersprofiel. Deze stap is niet vereist vanuit het oogpunt van Assets Insights, omdat de integratie van Experience Manager Sites met Assets Insights nog steeds in de werkzaamheden plaatsvindt.

 3. Aanmelden bij https://dtm.adobe.comen selecteert u, naar gelang van het geval, een onderneming.

 4. Een bestaande webeigenschap maken of openen

  • Selecteer de Web Properties en klikt u op Add Property.

  • Werk de velden naar wens bij en klik op Create Property. Zie documentatie.

  Webeigenschap bewerken maken

 5. In de Rules tab, selecteert u Page Load Rules in het navigatievenster en klik op Create New Rule.

  chlimage_1-58

 6. Uitbreiden JavaScript /Third Party Tags. Klik vervolgens op Add New Script in de Sequential HTML om het dialoogvenster Script te openen.

  chlimage_1-59

 7. Klik op het logo van de Experience Manager en ga naar Tools > Assets.

 8. Klikken Insights Page Tracker, kopieert u de trackercode en plakt u deze in het dialoogvenster Script dat u in stap 6 hebt geopend. Sla de wijzigingen op.

  note note
  NOTE
  • AppMeasurement.js wordt verwijderd. Naar verwachting is het beschikbaar via het Adobe Analytics-hulpprogramma van DTM.
  • De oproep tot assetAnalytics.dispatcher.init() wordt verwijderd. De functie wordt naar verwachting aangeroepen zodra het Adobe Analytics-hulpprogramma van DTM is voltooid.
  • Afhankelijk van de locatie waar Assets Insights Page Tracker wordt gehost (bijvoorbeeld Experience Manager, CDN, enzovoort), kan de oorsprong van de scriptbron wijzigingen vereisen.
  • In het geval van door Experience Managers gehoste paginanummering, moet de bron verwijzen naar een publicatie-instantie met de hostnaam van de verzenderinstantie.
 9. Toegang https://dtm.adobe.com. Klikken Overview in de webeigenschap en klik op Add Tool of open een bestaande Adobe Analytics Tool. Tijdens het maken van het gereedschap kunt u instellen Configuration Method tot Automatic.

  Gereedschap Adobe Analytics toevoegen

  Selecteer de gewenste opties voor het rapport Staging/Productie.

 10. Uitbreiden Library Management en ervoor zorgen dat Load Library at is ingesteld op Page Top.

  chlimage_1-61

 11. Uitbreiden Customize Page Code en klik op Open Editor.

  chlimage_1-62

 12. Plak de volgende code in het venster:

  code language-java
  var sObj;
  
  if (arguments.length > 0) {
   sObj = arguments[0];
  } else {
   sObj = _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS();
  }
  _satellite.notify('in assetAnalytics customInit');
  (function initializeAssetAnalytics() {
   if ((!!window.assetAnalytics) && (!!assetAnalytics.dispatcher)) {
    _satellite.notify('assetAnalytics ready');
    /** NOTE:
      Copy over the call to 'assetAnalytics.dispatcher.init()' from Assets Pagetracker
      Be mindful about changing the AppMeasurement object as retrieved above.
    */
    assetAnalytics.dispatcher.init(
       "", /** RSID to send tracking-call to */
       "", /** Tracking Server to send tracking-call to */
       "", /** Visitor Namespace to send tracking-call to */
       "", /** listVar to put comma-separated-list of Asset IDs for Asset Impression Events in tracking-call, for example, 'listVar1' */
       "", /** eVar to put Asset ID for Asset Click Events in, for example, 'eVar3' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Impression Events, for example, 'event8' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Click Events, for example, 'event7' */
       sObj /** [OPTIONAL] if the webpage already has an AppMeasurement object, include the object here. If unspecified, Pagetracker Core shall create its own AppMeasurement object */
       );
    sObj.usePlugins = true;
    sObj.doPlugins = assetAnalytics.core.updateContextData;
    assetAnalytics.core.optimizedAssetInsights();
   }
   else {
    _satellite.notify('assetAnalytics not available. Consider updating the Custom Page Code', 4);
   }
  })();
  
  • De regel voor het laden van pagina's in DTM bevat alleen de pagetracker.js code. Alle assetAnalytics velden worden beschouwd als overschrijvingen voor standaardwaarden. Deze zijn niet standaard vereist.
  • De codeaanroepen assetAnalytics.dispatcher.init() na te gaan of _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS() is ge├»nitialiseerd en assetAnalytics,dispatcher.init is beschikbaar. Daarom kunt u overslaan toevoegend het in stap 11.
  • Zoals aangegeven in opmerkingen binnen de code voor Inzichten van paginanummers (Tools > Assets > Insights Page Tracker), wanneer Paginanummer geen AppMeasurement -object, zijn de eerste drie argumenten (RSID, Tracking Server en Visitor Namespace) irrelevant. Lege tekenreeksen worden doorgegeven om dit te markeren.
   De resterende argumenten komen overeen met wat is geconfigureerd in de pagina voor Inzichten configureren (Tools > Assets > Insights Configuration).
  • Het object AppMeasurement wordt opgehaald door te zoeken satelliteLib voor alle beschikbare SiteCatalyst-motoren. Als er meerdere tags zijn geconfigureerd, wijzigt u de index van de arraykiezer op de juiste manier. Items in de array worden geordend volgens de gereedschappen voor SiteCatalysts die beschikbaar zijn in de DTM-interface.
 13. Sla het venster Code-editor op, sluit dit en sla de wijzigingen vervolgens op in de configuratie van het gereedschap.

 14. In de Approvals , keurt beide goedkeuringen goed die in behandeling zijn. De tag DTM kan worden ingevoegd in uw webpagina.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2