Detectie van dubbele elementen inschakelen enable-detection-of-duplicate-assets

Als u probeert een middel te uploaden dat bestaat in Adobe Experience Manager Assets, wordt de dubbele detectiefunctie geïdentificeerd als een duplicaat. Dubbele detectie is standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:

  1. Open de Experience Manager Webconsole-configuratiepagina door toegang te krijgen tot https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. De configuratie van de servlet bewerken Day CQ DAM Create Asset.

  3. Selecteer de detect duplicate en klik op Save.

    Selecteer de optie Duplicaat detecteren in de servlet

    Afbeelding: selecteer de optie Dupliceren detecteren in het servlet.

De functie Dupliceren detecteren is nu ingeschakeld in Assets. Wanneer een gebruiker een middel probeert te uploaden dat bestaat in Experience Manager, controleert het systeem op conflict en wijst op het. De elementen worden geïdentificeerd met behulp van SHA-1-hash die is opgeslagen op jcr:content/metadata/dam:sha1, wat betekent dat dubbele elementen worden gedetecteerd, ongeacht de bestandsnamen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2