GraphQL leren gebruiken met AEM - Voorbeeldinhoud en query's learn-graphql-with-aem-sample-content-queries

Leer hoe u GraphQL met AEM kunt gebruiken om inhoud zonder problemen te bedienen door voorbeeldinhoud en query's te verkennen.

Om aan de slag te gaan met GraphQL query's en hoe ze werken met AEM Content Fragments, is het nuttig om enkele praktische voorbeelden te zien.

Zie voor hulp bij dit:

GraphQL - Voorbeeldquery's met de structuur van het voorbeeldinhoudsfragment graphql-sample-queries-sample-content-fragment-structure

Zie deze steekproefvragen voor illustraties van creeer vragen, samen met steekproefresultaten.

NOTE
Afhankelijk van uw instantie kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot GraphiQL-interface inbegrepen bij AEM GraphQL API voor het indienen van en het testen van vragen.
Bijvoorbeeld: http://localhost:4502/content/graphiql.html
NOTE
De steekproefvragen zijn gebaseerd op Voorbeeldstructuur van inhoudsfragment voor gebruik met GraphQL

Voorbeeldquery - Alle beschikbare schema's en datatypen sample-all-schemes-datatypes

Deze voorbeeldquery retourneert alles types voor alle beschikbare schema's.

Voorbeeldquery

{
 __schema {
  types {
   name
   description
  }
 }
}

Voorbeeldresultaat

{
 "data": {
  "__schema": {
   "types": [
    {
     "name": "AdventureModel",
     "description": null
    },
    {
     "name": "AdventureModelArrayFilter",
     "description": null
    },
    {
     "name": "AdventureModelFilter",
     "description": null
    },
    {
     "name": "AdventureModelResult",
     "description": null
    },
    {
     "name": "AdventureModelResults",
     "description": null
    },
    {
     "name": "AllFragmentModels",
     "description": null
    },
    {
     "name": "ArchiveRef",
     "description": null
    },
    {
     "name": "ArrayMode",
     "description": null
    },
    {
     "name": "ArticleModel",
     "description": null
    },

...more results...

    {
     "name": "__EnumValue",
     "description": null
    },
    {
     "name": "__Field",
     "description": null
    },
    {
     "name": "__InputValue",
     "description": null
    },
    {
     "name": "__Schema",
     "description": "A GraphQL Introspection defines the capabilities of a GraphQL server. It exposes all available types and directives on the server, the entry points for query, mutation, and subscription operations."
    },
    {
     "name": "__Type",
     "description": null
    },
    {
     "name": "__TypeKind",
     "description": "An enum describing what kind of type a given __Type is"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle informatie over alle steden sample-all-information-all-cities

Om alle informatie over alle steden terug te winnen, kunt u de basisvraag gebruiken:
Voorbeeldquery

{
 cityList {
  items
 }
}

Bij uitvoering wordt de query automatisch uitgebreid met alle velden:

{
 cityList {
  items {
   _path
   name
   country
   population
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/basel",
     "name": "Basel",
     "country": "Switzerland",
     "population": 172258
    },
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/berlin",
     "name": "Berlin",
     "country": "Germany",
     "population": 3669491
    },
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/bucharest",
     "name": "Bucharest",
     "country": "Romania",
     "population": 1821000
    },
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/san-francisco",
     "name": "San Francisco",
     "country": "USA",
     "population": 883306
    },
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/san-jose",
     "name": "San Jose",
     "country": "USA",
     "population": 1026350
    },
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/stuttgart",
     "name": "Stuttgart",
     "country": "Germany",
     "population": 634830
    },
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/zurich",
     "name": "Zurich",
     "country": "Switzerland",
     "population": 415367
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Namen van alle steden sample-names-all-cities

Deze voorbeeldquery is een eenvoudige query om de query te retourneren namevan alle vermeldingen in de cityschema.

Voorbeeldquery

query {
 cityList {
  items {
   name
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "name": "Basel"
    },
    {
     "name": "Berlin"
    },
    {
     "name": "Bucharest"
    },
    {
     "name": "San Francisco"
    },
    {
     "name": "San Jose"
    },
    {
     "name": "Stuttgart"
    },
    {
     "name": "Zurich"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - één specifiek stedenfragment sample-single-specific-city-fragment

Deze voorbeeldquery is een query om de details van één fragmentitem te retourneren op een specifieke locatie in de opslagplaats.

Voorbeeldquery

{
 cityByPath (_path: "/content/dam/sample-content-fragments/cities/berlin") {
  item {
   _path
   name
   country
   population
   categories
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityByPath": {
   "item": {
    "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/berlin",
    "name": "Berlin",
    "country": "Germany",
    "population": 3669491,
    "categories": [
     "city:capital",
     "city:emea"
    ]
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle steden met een benoemde variatie sample-cities-named-variation

Als u een variatie maakt met de naam "Berlin Center" (berlin_centre), voor de city Berlijn, kunt u een vraag gebruiken om details van de variatie terug te keren.

Voorbeeldquery

{
 cityList (variation: "berlin_center") {
  items {
   _path
   name
   country
   population
   categories
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/cities/berlin",
     "name": "Berlin",
     "country": "Germany",
     "population": 3669491,
     "categories": [
      "city:capital",
      "city:emea"
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Namen van alle steden die zijn getagd als stadseinden sample-names-all-cities-tagged-city-breaks

Als u:

 • verschillende tags maken, met de naam Tourism : Business, City Break, Holiday
 • en deze labels toewijzen aan de Master variatie van verschillende City instances

Dan kunt u een vraag gebruiken om details van terug te keren name en tagsvan alle items die zijn getagd als Stadseinden in het dialoogvenster cityschema.

Voorbeeldquery

query {
 cityList(
  includeVariations: true,
  filter: {_tags: {_expressions: [{value: "tourism:city-break", _operator: CONTAINS}]}}
 ){
  items {
   name,
   _tags
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "name": "Berlin",
     "_tags": [
      "tourism:city-break",
      "tourism:business"
     ]
    },
    {
     "name": "Zurich",
     "_tags": [
      "tourism:city-break",
      "tourism:business"
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Volledige details van de CEO en medewerkers van een bedrijf sample-full-details-company-ceos-employees

Gebruikend de structuur van de genestelde fragmenten, keert deze vraag de volledige details van CEO van een bedrijf en al zijn werknemers terug.

Voorbeeldquery

query {
 companyList {
  items {
   name
   ceo {
    _path
    name
    firstName
    awards {
    id
     title
    }
   }
   employees {
    name
    firstName
    awards {
     id
     title
    }
   }
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "companyList": {
   "items": [
    {
     "name": "Apple Inc.",
     "ceo": {
      "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/persons/steve-jobs",
      "name": "Jobs",
      "firstName": "Steve",
      "awards": []
     },
     "employees": [
      {
       "name": "Marsh",
       "firstName": "Duke",
       "awards": []
      },
      {
       "name": "Caulfield",
       "firstName": "Max",
       "awards": [
        {
         "id": "GB",
         "title": "Gameblitz"
        }
       ]
      }
     ]
    },
    {
     "name": "Little Pony, Inc.",
     "ceo": {
      "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/persons/adam-smith",
      "name": "Smith",
      "firstName": "Adam",
      "awards": []
     },
     "employees": [
      {
       "name": "Croft",
       "firstName": "Lara",
       "awards": [
        {
         "id": "GS",
         "title": "Gamestar"
        }
       ]
      },
      {
       "name": "Slade",
       "firstName": "Cutter",
       "awards": [
        {
         "id": "GB",
         "title": "Gameblitz"
        },
        {
         "id": "GS",
         "title": "Gamestar"
        }
       ]
      }
     ]
    },
    {
     "name": "NextStep Inc.",
     "ceo": {
      "_path": "/content/dam/sample-content-fragments/persons/steve-jobs",
      "name": "Jobs",
      "firstName": "Steve",
      "awards": []
     },
     "employees": [
      {
       "name": "Smith",
       "firstName": "Joe",
       "awards": []
      },
      {
       "name": "Lincoln",
       "firstName": "Abraham",
       "awards": []
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle personen met de naam "Jobs" of "Smith" sample-all-persons-jobs-smith

Deze voorbeeldquery filtert alle persons voor alle bestanden met de naam Jobsof Smith.

Voorbeeldquery

query {
 personList(filter: {
  name: {
   _logOp: OR
   _expressions: [
    {
     value: "Jobs"
    },
    {
     value: "Smith"
    }
   ]
  }
 }) {
  items {
   name
   firstName
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "personList": {
   "items": [
    {
     "name": "Smith",
     "firstName": "Adam"
    },
    {
     "name": "Smith",
     "firstName": "Joe"
    },
    {
     "name": "Jobs",
     "firstName": "Steve"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle personen die geen naam hebben van "Taken" sample-all-persons-not-jobs

Deze voorbeeldquery filtert alle persons voor alle bestanden met de naam Jobsof Smith.

Voorbeeldquery

query {
 personList(filter: {
  name: {
   _expressions: [
    {
     value: "Jobs"
     _operator: EQUALS_NOT
    }
   ]
  }
 }) {
  items {
   name
   firstName
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "personList": {
   "items": [
    {
     "name": "Lincoln",
     "firstName": "Abraham"
    },
    {
     "name": "Smith",
     "firstName": "Adam"
    },
    {
     "name": "Slade",
     "firstName": "Cutter"
    },
    {
     "name": "Marsh",
     "firstName": "Duke"
    },
    {
     "name": "Smith",
     "firstName": "Joe"
    },
    {
     "name": "Croft",
     "firstName": "Lara"
    },
    {
     "name": "Caulfield",
     "firstName": "Max"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle avonturen waarvan _path begint met een bepaald voorvoegsel sample-wknd-all-adventures-cycling-path-filter

Alles adventures waar _path begint met een bepaald voorvoegsel (/content/dam/wknd/en/adventures/cycling).

Voorbeeldquery

query {
 adventureList(
  filter: {
   _path: {
    _expressions: [
    {
     value: "/content/dam/wknd/en/adventures/cycling"
     _operator: STARTS_WITH
    }]
    }
  })
  {
  items {
   _path
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "adventureList": {
   "items": [
    {
     "_path": "/content/dam/wknd/en/adventures/cycling-southern-utah/cycling-southern-utah"
    },
    {
     "_path": "/content/dam/wknd/en/adventures/cycling-tuscany/cycling-tuscany"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle steden in Duitsland of Zwitserland met een bevolking van 400000 tot en met 999999 sample-all-cities-d-ch-population

Hier wordt een combinatie van velden gefilterd. An AND (impliciet) wordt gebruikt om populationbereik, terwijl een OR (expliciet) wordt gebruikt om de vereiste steden te selecteren.

Voorbeeldquery

query {
 cityList(filter: {
  population: {
   _expressions: [
    {
     value: 400000
     _operator: GREATER_EQUAL
    }, {
     value: 1000000
     _operator: LOWER
    }
   ]
  },
  country: {
   _logOp: OR
   _expressions: [
    {
     value: "Germany"
    }, {
     value: "Switzerland"
    }
   ]
  }
 }) {
  items {
   name
   population
   country
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "name": "Stuttgart",
     "population": 634830,
     "country": "Germany"
    },
    {
     "name": "Zurich",
     "population": 415367,
     "country": "Switzerland"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Alle steden met SAN in naam, ongeacht het geval sample-all-cities-san-ignore-case

Deze vraag ondervraagt voor alle steden die SAN in de naam, ongeacht het geval.

Voorbeeldquery

query {
 cityList(filter: {
  name: {
   _expressions: [
    {
     value: "SAN"
     _operator: CONTAINS
     _ignoreCase: true
    }
   ]
  }
 }) {
  items {
   name
   population
   country
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "name": "San Francisco",
     "population": 883306,
     "country": "USA"
    },
    {
     "name": "San Jose",
     "population": 1026350,
     "country": "USA"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Filter op een array met een item dat minstens één keer moet voorkomen sample-array-item-occur-at-least-once

Deze query filtert op een array met een item (city:na) die ten minste één keer moet plaatsvinden.

Voorbeeldquery

query {
 cityList(filter: {
  categories: {
   _expressions: [
    {
     value: "city:na"
     _apply: AT_LEAST_ONCE
    }
   ]
  }
 }) {
  items {
   name
   population
   country
   categories
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "name": "San Francisco",
     "population": 883306,
     "country": "USA",
     "categories": [
      "city:beach",
      "city:na"
     ]
    },
    {
     "name": "San Jose",
     "population": 1026350,
     "country": "USA",
     "categories": [
      "city:na"
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery - Filter op een exacte arraywaarde sample-array-exact-value

Deze query filtert op een exacte arraywaarde.

Voorbeeldquery

query {
 cityList(filter: {
  categories: {
   _expressions: [
    {
     values: [
      "city:beach",
      "city:na"
     ]
    }
   ]
  }
 }) {
  items {
   name
   population
   country
   categories
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "cityList": {
   "items": [
    {
     "name": "San Francisco",
     "population": 883306,
     "country": "USA",
     "categories": [
      "city:beach",
      "city:na"
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor geneste inhoudsfragmenten - Alle bedrijven met ten minste één werknemer met de naam "Smith" sample-companies-employee-smith

Deze vraag illustreert het filtreren voor om het even welk person van name "Smith", die informatie van over twee geneste fragmenten terugkeert - company en employee.

Voorbeeldquery

query {
 companyList(filter: {
  employees: {
   _match: {
    name: {
     _expressions: [
      {
       value: "Smith"
      }
     ]
    }
   }
  }
 }) {
  items {
   name
   ceo {
    name
    firstName
   }
   employees {
    name
    firstName
   }
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "companyList": {
   "items": [
    {
     "name": "NextStep Inc.",
     "ceo": {
      "name": "Jobs",
      "firstName": "Steve"
     },
     "employees": [
      {
       "name": "Smith",
       "firstName": "Joe"
      },
      {
       "name": "Lincoln",
       "firstName": "Abraham"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor geneste inhoudsfragmenten - Alle bedrijven waar alle werknemers de "Gamestar"-prijs hebben gewonnen sample-all-companies-employee-gamestar-award

Deze query illustreert het filteren van drie geneste fragmenten - company, employee, en award.

Voorbeeldquery

query {
 companyList(filter: {
  employees: {
   _apply: ALL
   _match: {
    awards: {
     _match: {
      id: {
       _expressions: [
        {
         value: "GS"
         _operator:EQUALS
        }
       ]
      }
     }
    }
   }
  }
 }) {
  items {
   name
   ceo {
    name
    firstName
   }
   employees {
    name
    firstName
    awards {
     id
     title
    }
   }
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "companyList": {
   "items": [
    {
     "name": "Little Pony, Inc.",
     "ceo": {
      "name": "Smith",
      "firstName": "Adam"
     },
     "employees": [
      {
       "name": "Croft",
       "firstName": "Lara",
       "awards": [
        {
         "id": "GS",
         "title": "Gamestar"
        }
       ]
      },
      {
       "name": "Slade",
       "firstName": "Cutter",
       "awards": [
        {
         "id": "GB",
         "title": "Gameblitz"
        },
        {
         "id": "GS",
         "title": "Gamestar"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor metagegevens - Lijst met metagegevens voor onderscheidingen: GB sample-metadata-awards-gb

Deze query illustreert het filteren van drie geneste fragmenten - company, employee, en award.

Voorbeeldquery

query {
 awardList(filter: {
   id: {
    _expressions: [
     {
      value:"GB"
     }
    ]
  }
 }) {
  items {
   _metadata {
    stringMetadata {
     name,
     value
    }
   }
   id
   title
  }
 }
}

Voorbeeldresultaten

{
 "data": {
  "awardList": {
   "items": [
    {
     "_metadata": {
      "stringMetadata": [
       {
        "name": "title",
        "value": "Gameblitz Award"
       },
       {
        "name": "description",
        "value": ""
       }
      ]
     },
     "id": "GB",
     "title": "Gameblitz"
    }
   ]
  }
 }
}

Voorbeeldquery's met het WKND-project sample-queries-using-wknd-project

Deze steekproefvragen zijn gebaseerd op het project WKND. Het heeft het volgende:

 • Modellen voor inhoudsfragmenten zijn beschikbaar onder:
  http://<hostname>:<port>/libs/dam/cfm/models/console/content/models.html/conf/wknd

 • Inhoudsfragmenten (en andere inhoud) beschikbaar onder:
  http://<hostname>:<port>/assets.html/content/dam/wknd/en

NOTE
Aangezien de resultaten extensief kunnen zijn, worden ze hier niet weergegeven.

Voorbeeldquery voor alle inhoudsfragmenten van een bepaald model met de opgegeven eigenschappen sample-wknd-all-model-properties

Deze voorbeeldquery vraagt om:

 • voor alle inhoudfragmenten van het type article
 • met de pathen author eigenschappen.

Voorbeeldquery

{
 articleList {
  items {
   _path
   author
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor metagegevens sample-wknd-metadata

Deze query vraagt om:

 • voor alle inhoudfragmenten van het type adventure
 • metagegevens

Voorbeeldquery

{
 adventureList {
  items {
   _path,
   _metadata {
    stringMetadata {
     name,
     value
    }
    stringArrayMetadata {
     name,
     value
    }
    intMetadata {
     name,
     value
    }
    intArrayMetadata {
     name,
     value
    }
    floatMetadata {
     name,
     value
    }
    floatArrayMetadata {
     name,
     value
    }
    booleanMetadata {
     name,
     value
    }
    booleanArrayMetadata {
     name,
     value
    }
    calendarMetadata {
     name,
     value
    }
    calendarArrayMetadata {
     name,
     value
    }
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor één inhoudsfragment van een bepaald model sample-wknd-single-content-fragment-of-given-model

Deze voorbeeldquery vraagt om:

 • voor één inhoudsfragment van type article op een bepaald pad

  • in dat pad, alle indelingen van inhoud:

   • HTML
   • Markering
   • Onbewerkte tekst
   • JSON

Voorbeeldquery

{
 articleByPath (_path: "/content/dam/wknd/en/magazine/alaska-adventure/alaskan-adventures") {
  item {
    _path
    author
    main {
     html
     markdown
     plaintext
     json
    }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor een inhoudsfragmentmodel op basis van een model sample-wknd-content-fragment-model-from-model

Deze voorbeeldquery vraagt om:

 • voor één inhoudsfragment
  • details van het onderliggende inhoudsfragmentmodel

Voorbeeldquery

{
 adventureByPath(_path: "/content/dam/wknd/en/adventures/riverside-camping-australia/riverside-camping-australia") {
  item {
   _path
   adventureTitle
   _model {
    _path
    title
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor een geneste inhoudsfragment - Type model sample-wknd-nested-fragment-single-model

Deze query vraagt om:

 • voor één inhoudsfragment van type article op een bepaald pad
  • binnen dat pad, het pad en de auteur van het fragment waarnaar wordt verwezen (genest)
NOTE
Het veld referencearticle heeft het gegevenstype Data fragment-reference.

Voorbeeldquery

{
 adventureByPath(_path: "/content/dam/wknd-shared/en/magazine/western-australia/western-australia-by-camper-van") {
  item {
   _path
   title
   _model {
    _path
    title
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor een geneste inhoudsfragment - Meerdere modeltypen sample-wknd-nested-fragment-multiple-model

Type model waarnaar wordt verwezen

Deze query vraagt om:

 • voor meerdere inhoudsfragmenten van het type bookmark
  • met fragmentverwijzingen naar andere fragmenten van het specifieke modeltype Article
NOTE
Het veld fragments heeft het gegevenstype Data fragment-referencemet het model Article geselecteerd. Query levert fragments als een array van [Article].
{
 bookmarkList {
  items {
    fragments {
     _path
     author
    }
   }
 }
}

Meerdere modeltypen waarnaar wordt verwezen

Deze query vraagt om:

 • voor meerdere inhoudsfragmenten van het type bookmark
  • met fragmentverwijzingen naar andere fragmenten van de specifieke modeltypen Article en Adventure
NOTE
Het veld fragments heeft het gegevenstype Data fragment-referencemet de modellen Article, Adventure geselecteerd. Query levert fragments als een array van [AllFragmentModels], die wordt afgeweken van het type union.
{
 bookmarkList {
  items {
    fragments {
     ... on ArticleModel {
      _path
      author
     }
     ... on AdventureModel {
      _path
      adventureTitle
     }
    }
   }
 }
}

Voorbeeldquery voor een inhoudsfragment van een specifiek model met inhoudsverwijzingen sample-wknd-fragment-specific-model-content-reference

Deze query heeft twee voordelen:

 1. Alle inhoudsverwijzingen retourneren.
 2. De specifieke inhoudsverwijzingen van het type retourneren attachments.

Deze vragen worden ondervraagd:

 • voor meerdere inhoudsfragmenten van het type bookmark
  • met Content Reference to other fragments

Voorbeeldquery voor meerdere inhoudfragmenten met vooraf ingestelde verwijzingen sample-wknd-multiple-fragments-prefetched-references

De volgende vraag keert alle inhoudsverwijzingen terug door te gebruiken _references:

{
 bookmarkList {
   _references {
     ... on ImageRef {
     _path
     type
     height
    }
    ... on MultimediaRef {
     _path
     type
     size
    }
    ... on DocumentRef {
     _path
     type
     author
    }
    ... on ArchiveRef {
     _path
     type
     format
    }
  }
  items {
    _path
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor meerdere inhoudsfragmenten met bijlagen sample-wknd-multiple-fragments-attachments

De volgende query retourneert alle attachments - een specifiek veld (subgroep) van het type content-reference:

NOTE
Het veld attachments heeft het gegevenstype Data content-reference, waarbij verschillende formulieren zijn geselecteerd.
{
 bookmarkList {
  items {
   attachments {
    ... on PageRef {
     _path
     type
    }
    ... on ImageRef {
     _path
     width
    }
    ... on MultimediaRef {
     _path
     size
    }
    ... on DocumentRef {
     _path
     author
    }
    ... on ArchiveRef {
     _path
     format
    }
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor één inhoudsfragment met RTE Inline-verwijzing sample-wknd-single-fragment-rte-inline-reference

Deze query vraagt om:

 • voor één inhoudsfragment van type bookmark op een bepaald pad
  • binnen dat, de gealigneerde verwijzingen van RTE
NOTE
De RTE gealigneerde verwijzingen worden gehydrateerd binnen _references.

Voorbeeldquery

{
 bookmarkByPath(_path: "/content/dam/wknd/en/bookmarks/skitouring") {
  item {
   _path
   description {
    json
   }
  }
  _references {
   ... on ArticleModel {
    _path
   }
   ... on AdventureModel {
    _path
   }
   ... on ImageRef {
    _path
   }
   ... on MultimediaRef {
    _path
   }
   ... on DocumentRef {
    _path
   }
   ... on ArchiveRef {
    _path
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor één variatie van inhoudsfragment van een bepaald model sample-wknd-single-fragment-given-model

Deze query vraagt om:

 • voor één inhoudsfragment van type article op een bepaald pad
  • binnen dat pad de gegevens met betrekking tot de variatie: variation1

Voorbeeldquery

{
 articleByPath (_path: "/content/dam/wknd/en/magazine/alaska-adventure/alaskan-adventures", variation: "variation1") {
  item {
   _path
   author
   main {
    html
    markdown
    plaintext
    json
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor een benoemde variatie van meerdere inhoudsfragmenten van een bepaald model sample-wknd-variation-multiple-fragment-given-model

Deze query vraagt om:

 • voor inhoudfragmenten van het type article met een specifieke variatie: variation1

Voorbeeldquery

{
 articleList (variation: "variation1") {
  items {
   _path
   author
   main {
    html
    markdown
    plaintext
    json
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor meerdere inhoudsfragmenten en de bijbehorende variaties van een bepaald model sample-wknd-multiple-fragment-variations-given-model

Deze query vraagt om:

 • voor inhoudfragmenten van het type article en alle variaties

Voorbeeldquery

query {
 articleList(
  includeVariations: true ){
  items {
   _variation
   _path
   _tags
   _metadata {
    stringArrayMetadata {
     name
     value
    }
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor inhoudfragmentvariaties van een bepaald model waaraan een specifieke tag is gekoppeld sample-wknd-fragment-variations-given-model-specific-tag

Deze query vraagt om:

 • voor inhoudfragmenten van het type article met een of meer variaties met de tag WKND : Activity / Hiking

Voorbeeldquery

{
 articleList(
  includeVariations: true,
  filter: {_tags: {_expressions: [{value: "wknd:activity/hiking", _operator: CONTAINS}]}}
 ){
  items {
   _variation
   _path
   _tags
   _metadata {
    stringArrayMetadata {
     name
     value
    }
   }
  }
 }
}

Voorbeeldquery voor meerdere inhoudsfragmenten van een bepaalde landinstelling sample-wknd-multiple-fragments-given-locale

Deze query vraagt om:

 • voor inhoudfragmenten van het type article binnen de fr landinstelling

Voorbeeldquery

{
 articleList (_locale: "fr") {
  items {
   _path
   author
   main {
    html
    markdown
    plaintext
    json
   }
  }
 }
}

De structuur voor het voorbeeldinhoudfragment (wordt gebruikt met GraphQL) content-fragment-structure-graphql

De steekproefvragen zijn gebaseerd op de volgende structuur, die gebruikt:

Voorbeeld van modellen van inhoudsfragmenten (schema's) sample-content-fragment-models-schemas

Voor de steekproefvragen, gebruik de volgende Modellen van Inhoud en hun onderlinge verhoudingen (verwijzingen ->):

Bedrijf model-company

De basisvelden voor het bedrijf zijn:

Veldnaam
Gegevenstype
Referentie
Bedrijfsnaam
Tekst met één regel
CEO
Fragmentverwijzing (enkele)
Persoon
Werknemers
Fragmentverwijzing (meerdere velden)
Persoon

Persoon model-person

De velden waarin een persoon wordt gedefinieerd, die ook een werknemer kan zijn:

Veldnaam
Gegevenstype
Referentie
Naam
Tekst met één regel
Voornaam
Tekst met één regel
Awards
Fragmentverwijzing (meerdere velden)
Uitreiking

Uitreiking model-award

De velden waarin een onderscheiding wordt gedefinieerd, zijn:

Veldnaam
Gegevenstype
Referentie
Sneltoets/id
Tekst met één regel
Titel
Tekst met één regel

Plaats model-city

De velden voor het definiëren van een stad zijn:

Veldnaam
Gegevenstype
Referentie
Naam
Tekst met één regel
Land
Tekst met één regel
Bevolking
Getal
Categorieën
Tags

Voorbeeldinhoudsfragmenten sample-content-fragments

De volgende fragmenten worden gebruikt voor het juiste model.

Bedrijf fragment-company

Bedrijfsnaam
CEO
Werknemers
Apple
Steve Jobs
Duke Marsh
Max Caulfield
Little Pony Inc.
Adam Smith
Lara Croft
Trekslade
NextStep Inc.
Steve Jobs
Joe Smith
Abe Lincoln

Persoon fragment-person

Naam
Voornaam
Awards
Lincoln
Abe
Smith
Adam
Slade
Tussenruimte
Gameblitz
Gamestar
Marsh
Duke
Smith
Joe
Uitsnijden
Lara
Gamestar
Caulfield
Max
Gameblitz
Taken
Steve

Uitreiking fragment-award

Sneltoets/id
Titel
GB
Gameblitz
GS
Gamestar
OSC
Oscar

Plaats fragment-city

Naam
Land
Bevolking
Categorieën
Bazel
Zwitserland
172258
stad:emea
Berlin
Duitsland
3669491
stad:hoofdstad
stad:emea
Boekarest
Roemenië
1821000
stad:hoofdstad
stad:emea
San Francisco
VS
883306
stad:strand
plaats:na
San Jose
VS
102635
plaats:na
Stuttgart
Duitsland
634830
stad:emea
Zurich
Zwitserland
415367
stad:hoofdstad
stad:emea
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2