De cache van het Content Delivery Network ongeldig maken via Dynamic Media Classic invalidating-your-cdn-cached-content

Dynamic Media-elementen worden door de CDN (Content Delivery Network) in cache geplaatst voor snelle levering. Wanneer u echter updates aan een element aanbrengt, wilt u dat deze wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. Als u de CDN-inhoud in de cache ongeldig maakt, kunt u snel elementen bijwerken die door Dynamic Media worden geleverd, in plaats van te wachten tot de cache verloopt.

NOTE
Voor deze functie is het vereist dat u de CDN uit de doos gebruikt die bij Adobe Experience Manager Dynamic Media is gebundeld. Een andere aangepaste CDN wordt niet ondersteund met deze functie.
IMPORTANT
De volgende stappen zijn alleen van toepassing op Dynamic Media in Adobe Experience Manager 6.5, Service Pack 5 (Experience Manager 6.5.5) of eerder.
Als u Dynamic Media in Experience Manager 6.5, Service Pack 6 (Experience Manager 6.5.6) of later gebruikt, volg de stappen die in De CDN-cache ongeldig maken via Dynamic Media.

De CDN-cache ongeldig maken via Dynamic Media Classic:

 1. Open de Dynamic Media Classic-bureaubladtoepassingen meld u vervolgens aan bij uw account.

  Uw geloofsbrieven en opening van een sessie werden verstrekt door Adobe op het tijdstip van levering. Neem contact op met de Klantenondersteuning van de Adobe als u deze informatie niet hebt.

 2. Navigeer in de rechterbovenhoek van de pagina naar Setup > Application Setup > General Settings.

 3. Zoek op de pagina Algemene instellingen van toepassing onder de kop Servers van de groep de locatie CDN Invalidation Template tekstvak.

 4. Geef de sjabloon op die wordt gebruikt voor het ongeldig maken van de CDN-cache (Content Delivery Network).

  Stel dat u bijvoorbeeld een afbeeldings-URL invoert (inclusief voorinstellingen of wijzigingstoetsen voor afbeeldingen) die verwijst naar <ID>in plaats van een specifieke afbeelding-id zoals in het volgende voorbeeld:

  https://server.com/is/image/Company/<ID>?$product$

  Als de sjabloon alleen bevat <ID>en vervolgens vult Dynamic Media in https://<server>/is/image waar <server> is de naam van de publicatieserver die is gedefinieerd in Algemene instellingen en <id> De geselecteerde elementen worden ongeldig gemaakt.

 5. Selecteer in de rechterbenedenhoek van de pagina de optie Close.

 6. Selecteer in de Dynamic Media Classic-gebruikersinterface een of meer elementen en ga vervolgens naar File > Invalidate CDN. Er wordt een lijst weergegeven met een of meer URL's die zijn gegenereerd op basis van de sjabloon die u hebt gemaakt en de elementen die u hebt geselecteerd. De URL van de server wordt gebruikt onder "Gepubliceerde servernaam" onder Algemene instellingen van toepassing.

  Stel dat u, terwijl de CDN-validatiesjabloon in de vorige stap is ingesteld, één afbeeldingselement hebt geselecteerd met de naam Backpack_B. Wanneer u gaat naar File > Invalidate CDN resulteert dit in de volgende gegenereerde URL in de gebruikersinterface voor CDN-validatie:

  https://server.com/is/image/Company/Backpack_B?$product$

 7. Selecteer in de keuzelijst URL de optie Continue om de cache voor elke specifieke URL te wissen. U kunt een URL bewerken of u kunt een URL toevoegen door deze in het vak URL-lijst te typen of te plakken. U hoeft CDN niet vooraf in te stellen om de sjabloon ongeldig te maken.

  Nadat u Continue Er wordt een indicator weergegeven die u een schatting geeft van hoe lang het duurt om de cache te wissen.

  Als u meerdere elementen hebt geselecteerd, gaat u naar File > Invalidate CDN, wordt naar elk element verwezen in de opgeslagen Template URL. Daarom kunt u een CDN Invalidate Template verwijzen naar elke URL-voorinstelling voor afbeeldingen waarnaar op uw website wordt verwezen (zoals productdetails en zoekresultaten). Wanneer u vervolgens een of meer afbeeldingen selecteert om ongeldig te worden gemaakt door het cachegeheugen, vullen de URL's automatisch de interface in.

  note note
  NOTE
  Wanneer u elementen selecteert en vervolgens naar File > Invalidate CDN Dynamic Media gebruikt een CDN-sjabloon voor ongeldig maken om automatisch URL's te maken die ongeldig worden gemaakt via de CDN (Content Delivery Network). Als het tekstvak CDN Invalidate Template leeg is, wordt er een lege URL-lijst weergegeven. Caching bij CDN is niet gebaseerd op assets; het is gebaseerd op URL. Daarom moet u de volledige URL's die op uw website staan, kennen. Nadat u deze URL's hebt bepaald, kunt u ze eerder in de stappen toevoegen aan het tekstvak Invalidate CDN Template. Vervolgens kunt u deze assets selecteren en de URL's in één stap ongeldig maken.
  U kunt ook volledige URL's toevoegen aan de Invalidate CDN lijst. Als u deze aanpak volgt, is het niet nodig om elementen in Dynamic Media Classic te selecteren voordat u naar de File > Invalidate CDN -optie.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2