Installeren van functiepak 18912 voor migratie van grote bedrijfsmiddelen installing-feature-pack-for-bulk-asset-migration

De installatie van functiepak 18912 is optioneel.

Met Feature Pack 18912 kunt u opgenomen elementen via FTP rechtstreeks in Dynamic Media - Scene7-modus op Adobe Experience Manager in bulk plaatsen. U kunt ook middelen migreren van Dynamic Media Classic naar de Scene7-modus op Experience Manager. Het functiepakket is beschikbaar via Adobe Professional Services.

IMPORTANT
Het is mogelijk dat u het functiepakket gebruikt voor het bulken van uw eigen middelen van Dynamic Media Classic naar Dynamic Media - Scene7 modus in Experience Manager. Het is ook mogelijk om migratieactiva in bulk te migreren gebruikend de eigenschap van FTP in Dynamic Media Classic. Adobe doet dit echter niet adviseer dat u één van beide methodes wegens de ingewikkeldheid in kwestie gebruikt.
Als zodanig is dit pakket met migratiefuncties alleen ondersteund als onderdeel van een migratieproject, indien uitgevoerd via Adobe Professional Services.

Alvorens u het eigenschappak installeert, creeer een de dienstgebruiker en verstrek die informatie aan de steun van de Adobe.

Zie ook Dynamic Media configureren - Scene7-modus.

Om functiepak 18912 voor migratie van bulkmiddelen te installeren:

 1. Navigeer in uw Experience Manager-instantie naar Tool > Security > Users en selecteert u Create User. Deze servicegebruiker moet lezen/schrijven machtigingen voor /content/dam.

 2. In de ID en Password velden, voert u een gebruikersnaam en wachtwoord in, bijvoorbeeld FTP-gebruiker. Deze naam wordt in de tijdlijn weergegeven als de gebruiker die het element heeft gemaakt. Wanneer een element wordt geüpload vanaf FTP, wordt een element beschouwd als gemaakt wanneer het naar de FTP-server wordt geüpload en naar de Experience Manager wordt geduwd.

 3. Contact Adobe Klantenondersteuning voor Experience Manager om toegang te vragen tot functiepak 18912 voor downloaden. U hebt mogelijk de volgende informatie nodig wanneer u contact opneemt met de ondersteuningsafdeling:

  • IP van de server adres voor uw instantie van de Auteur, met inbegrip van het havenaantal (door gebrek, is het havenaantal 4502.)
  • Gebruikersnaam en wachtwoord van de Experience Manager-service uit de vorige stap.
 4. De Klantenondersteuning van de Adobe voor Experience Manager biedt u de FTP-referenties en toegang tot functiepak 18912.

 5. Wanneer u het functiepak 18912 ontvangt, installeer het.

  Zie Hoe te met Pakketten werken voor meer informatie over het gebruiken van de Distributie van de Software en pakketten in Experience Manager.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2