Afbeeldingstransformatiebibliotheek imaging-transcoding-library

De imaging Transcoding Library van Adobe is een merkgebonden oplossing voor beeldverwerking die kernfuncties voor beeldverwerking kan uitvoeren, zoals:

 • Codering
 • Transcodering (ondersteunde indelingen converteren)
 • Nieuwe beeldpixels berekenen, met PS- en Intel IPP-algoritmen
 • Bitdiepte en kleurprofiel behouden
 • JPEG-kwaliteitscompressie
 • Afbeeldingsformaat wijzigen

De bibliotheek voor grafische transformatie biedt CMYK-ondersteuning en volledige alfaondersteuning, behalve CMYK-Alpha.

Naast de ondersteuning van een groot aantal bestandsindelingen en profielen biedt de Imaging Transcoding Library aanzienlijke voordelen ten opzichte van andere oplossingen van derden op het gebied van prestaties, schaalbaarheid en kwaliteit. Hier volgen enkele belangrijke voordelen van het gebruik van de bibliotheek voor het transformeren van afbeeldingen:

 • Schalen met grotere bestandsgrootte of resolutie: Schalen wordt vooral bereikt door de gepatenteerde mogelijkheid om de afbeeldingstransformatiebibliotheek tijdens het decoderen van bestanden te vergroten of te verkleinen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het runtimegeheugengebruik altijd optimaal is en geen kwadratische functie is om de bestandsgrootte of resolutie van megapixels te verhogen. De bibliotheek voor het transformeren van afbeeldingen kan grotere en hoge-resolutiebestanden (met hogere megapixels) verwerken. Gereedschappen van derden, zoals ImageMagick, kunnen grote bestanden en vastlopen niet verwerken tijdens het verwerken van dergelijke bestanden.
 • Compressie- en formaatalgoritmen voor Photoshop-kwaliteit: Consistentie met de industriestandaard op het gebied van kwaliteit van downsampling (vloeiend, scherp en automatisch bicubisch) en compressie. De bibliotheek voor grafische transformatie beoordeelt verder de kwaliteitsfactor van de invoerafbeelding en gebruikt op intelligente wijze optimale tabellen en kwaliteitsinstellingen voor de uitvoerafbeelding. Hierdoor ontstaan bestanden van optimale grootte zonder dat dit ten koste gaat van de visuele kwaliteit.
 • Hoge doorvoer: De reactietijd is lager en de productie is constant hoger dan ImageMagick. Daarom moet de bibliotheek voor het transformeren van afbeeldingen de wachttijd voor gebruikers en de hostingkosten verlagen.
 • Beter schalen bij gelijktijdig laden: De afbeeldingstransformatiebibliotheek functioneert optimaal onder gelijktijdige laadvoorwaarden. Deze server biedt een hoge doorvoer met optimale CPU-prestaties, een optimaal geheugengebruik en een lage responstijd, wat de hostingkosten helpt te verlagen.

Ondersteunde platforms supported-platforms

Imaging Transcoding Library is alleen beschikbaar voor RHEL 7- en CentOS 7-distributies.

NOTE
Mac OS en andere *nix-distributies (bijvoorbeeld Debian en Ubuntu) worden niet ondersteund.

Gebruik usage

De opdrachtregelargumenten voor de bibliotheek voor het transformeren van afbeeldingen kunnen het volgende bevatten:

 -destMime PNG/JPEG: Mime type of output rendition
 -BitDepth 8/16: Preserves Bit Depth. Bitdepth '4' is automatically converted to '8'
 -preserveBitDepth: Downscales Bit Depth (No upscaling)
 -preserveCMYK: Preserves CMYK color space
 -jpegQuality: Provides jpeg quality parameter (0-12 , corresponding to Photoshop qualities)
 -ResamplingMethod BiCubic/Lanczos/PSBicubic: Provides resampling methods. PSBicubic is a Photoshop quality resampling method.
 -resize

U kunt de volgende opties voor de -resize parameter:

 • X: Werken vergelijkbaar met Experience Manager. Bijvoorbeeld - resize 319.
 • WxH: De hoogte-breedteverhouding blijft bijvoorbeeld niet behouden -resize 319x319.
 • Wx: Hiermee stelt u de breedte vast en berekent u de hoogte met behoud van de hoogte-breedteverhouding. Bijvoorbeeld: -resize 319x.
 • xH: Hiermee corrigeert u de hoogte en berekent u de breedte met behoud van de hoogte-breedteverhouding. Bijvoorbeeld: -resize x319.
 -AllowUpsampling (Resizes smaller images)
 -input <fileName>
 -output <fileName>

Bibliotheek voor afbeeldingstransformatie configureren configuring-imaging-transcoding-library

Om ITL verwerking te vormen, creeer een configuratiedossier en werk het werkschema bij om het uit te voeren.

Configuratiebestand maken voor geëxtraheerde bundel create-conf-file

Om de bibliotheek te vormen, creeer een CONF dossier om op de bibliotheken te wijzen gebruikend de volgende stappen. U hebt beheerder- of basismachtigingen nodig.

 1. Download de Imaging Transcoding Library-pakket van Software Distribution en installeer deze met de Package Manager. Het pakket is compatibel met Experience Manager 6.5

 2. Een bundle-id weten voor com.day.cq.dam.cq-dam-switchengine, meld u aan bij de webconsole en klik op OSGi > Bundles. U kunt ook toegang krijgen tot de bundelconsole om deze te openen https://[aem_server:[port]/system/console/bundles/ URL. Zoeken com.day.cq.dam.cq-dam-switchengine -bundel en de bijbehorende id.

 3. Controleer of alle vereiste bibliotheken zijn uitgepakt door de map met de opdracht te controleren ls -la /aem65/author/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle<id>/data/binaries/, waarbij de mapnaam wordt samengesteld met behulp van de bundel-id. De opdracht is bijvoorbeeld ls -la /aem65/author/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle588/data/binaries/ als bundle id 588.

 4. Maken SWitchEngineLibs.conf bestand voor koppeling naar de bibliotheek.

  code language-shell
  cd `/etc/ld.so.conf.d`
  touch SWitchEngineLibs.conf
  vi SWitchEngineLibs.conf
  
 5. Toevoegen /aem65/author/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle<id>/data/binaries/ pad naar het conf-bestand met cat SWitchEngineLibs.conf gebruiken.

 6. Uitvoeren ldconfig gebruiken om de benodigde koppelingen en cache te maken.

 7. In de account die wordt gebruikt om te starten Experience Manager, bewerken .bash_profile bestand. Toevoegen LD_LIBRARY_PATH door het volgende toe te voegen.

  code language-shell
  LD_LIBRARY_PATH=.
  export LD_LIBRARY_PATH
  
 8. De waarde van het pad instellen op ., gebruik echo $LD_LIBRARY_PATH gebruiken. De uitvoer moet gewoon .. Als de waarde niet is ingesteld op ., start de sessie opnieuw.

Configureren DAM Update Asset werkstroom configure-dam-asset-update-workflow

Werk de DAM Update Asset workflow om de bibliotheek te gebruiken voor het verwerken van afbeeldingen.

 1. In Experience Manager gebruikersinterface, selecteren Tools > Workflow > Models.

 2. Van de Workflow Models pagina, opent u DAM Update Asset workflowmodel in bewerkingsmodus.

 3. Open de Process Thumbnails stap workflowproces. In de Thumbnails tabblad, voegt u de MIME-typen toe waarvoor u het genereren van de standaardminiaturen in het dialoogvenster Skip Mime Types lijst.
  Als u bijvoorbeeld miniaturen voor een TIFF-afbeelding wilt maken met de afbeeldingstransformatiebibliotheek, geeft u image/tiff in de Skip Mime Types veld.

 4. In de Web Enabled Image tabblad, voegt u de MIME-typen toe waarvoor u het standaardgenereren van webvertoningen wilt overslaan in Skip List. Als u bijvoorbeeld het MIME-type hebt overgeslagen image/tiff in de bovenstaande stap toevoegen image/tiff in de lijst Overslaan.

 5. Open de EPS thumbnails (powered by ImageMagick) stap, navigeer naar Arguments tab. In de Mime Types , voegt u de MIME-typen toe die u wilt verwerken in de bibliotheek voor afbeeldingstransformatie. Als u bijvoorbeeld het MIME-type hebt overgeslagen image/tiff in de bovenstaande stap toevoegen image/jpeg aan de Mime Types lijst.

 6. Verwijder de standaardopdrachten, indien aanwezig.

 7. Zijpaneel in-/uitschakelen en toevoegen in de lijst met stappen SWitchEngine Handler.

 8. Opdrachten toevoegen aan de SwitchEngine Handler op basis van uw aangepaste vereisten. Tune de parameters van bevelen die u specificeert om aan uw vereisten te voldoen. Als u bijvoorbeeld het kleurprofiel van de JPEG-afbeelding wilt behouden, voegt u de volgende opdrachten toe aan de Commands lijst:

  • SWitchEngine -input ${file} -destMime PNG -resize 48 -output ${directory}cq5dam.thumbnail.48.48.png
  • SWitchEngine -input ${file} -destMime PNG -resize 140x100 -output ${directory}cq5dam.thumbnail.140.100.png
  • SWitchEngine -input ${file} -destMime PNG -resize 319 -output ${directory}cq5dam.thumbnail.319.319.png
  • SWitchEngine -input ${file} -destMime JPEG -resize 1280 -preserveCMYK -output ${directory}cq5dam.web.1280.1280.jpeg

  schil

 9. (Optioneel) Genereer miniaturen van een tussentijdse uitvoering met één opdracht. De tussenliggende vertoning fungeert als bron voor het genereren van statische weergaven en webuitvoeringen. Deze methode is sneller dan de eerdere methode. Met deze methode kunt u echter geen aangepaste parameters op miniaturen toepassen.

  schil

 10. Als u webuitvoeringen wilt genereren, configureert u parameters in het dialoogvenster Web-Enabled Image tab.

 11. De bijgewerkte versie synchroniseren DAM Update Asset workflowmodel. Sla de workflow op.

Als u de configuratie wilt controleren, uploadt u een TIFF-afbeelding en controleert u het bestand error.log. U zult INFO berichten met vermelding van SwitchEngineHandlingProcess execute: executing command line. In de logboeken worden de gegenereerde uitvoeringen vermeld. Nadat de workflow is voltooid, kunt u de nieuwe uitvoeringen weergeven in Experience Manager.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2