Beperkingen voor het uploaden van middelen configureren configuring-asset-upload-restrictions

U kunt Adobe Experience Manager Assets om het type elementen te beperken dat gebruikers kunnen uploaden. Zo voorkomt u ongewenste uploads in de gewenste indeling en schadelijke bestanden. De Day CQ DAM Asset Upload Restriction Met deze service kunt u bepalen welk type bestanden gebruikers kunnen uploaden. Standaard, Assets Hiermee kunnen gebruikers elementen van alle MIME-typen uploaden. U kunt de service echter zo configureren dat gebruikers alleen bestanden van bepaalde MIME-typen kunnen uploaden.

  1. Open de Webconsole van de Manager van de Configuratie. Toegang https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Open de Day CQ DAM Asset Upload Restriction in de modus Bewerken. Standaard worden de Alle MIME toestaan is geselecteerd, zodat gebruikers bestanden van alle MIME-typen kunnen uploaden.

    chlimage_1-378

  3. Als u gebruikers wilt beperken zodat zij alleen bestanden van bepaalde MIME-typen kunnen uploaden, schakelt u de optie Allow all MIME uit en geeft u toegestane MIME-typen op in de velden Allowed Asset MIMEs (regex) met behulp van reguliere expressies.

    chlimage_1-379

  4. Klikken Save om de wijzigingen op te slaan Als u MIME-tekenreeksen opgeeft voor toegestane MIME-typen, mislukt de uploadbewerking voor elke asset met MIME-type dat niet overeenkomt met de geconfigureerde MIME-tekenreeksen in deze velden.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2