Uitvoeringen alleen voor plaatsing genereren voor Adobe InDesign fpo-renditions

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Wanneer grote activa van de Experience Manager in Adobe InDesign documenten worden geplaatst, moet een creatieve beroeps op lange termijn wachten een element plaatsen. Ondertussen wordt de gebruiker verhinderd InDesign te gebruiken. Dit onderbreekt de creatieve stroom en beïnvloedt de gebruikerservaring negatief. Met Adobe kunt u tijdelijk kleine uitvoeringen in documenten van het InDesign plaatsen om mee te beginnen. Wanneer de uiteindelijke uitvoer vereist is, bijvoorbeeld voor drukwerk- en publicatieworkflows, vervangen de oorspronkelijke elementen met volledige resolutie de tijdelijke uitvoering op de achtergrond. Deze asynchrone update op de achtergrond versnelt het ontwerpproces om de productiviteit te verhogen en belemmert het creatieve proces niet.

Adobe Experience Manager (AEM) biedt uitvoeringen die alleen voor plaatsing worden gebruikt (FPO). Deze FPO-uitvoeringen hebben een kleine bestandsgrootte maar hebben dezelfde hoogte-breedteverhouding. Als een FPO-uitvoering niet beschikbaar is voor een element, gebruikt Adobe InDesign in plaats daarvan het oorspronkelijke element. Dit fallback-mechanisme zorgt ervoor dat de creatieve workflow zonder onderbrekingen doorgaat.

Benadering voor het genereren van FPO-uitvoeringen approach-to-generate-fpo-renditions

Met Experience Manager kunnen veel methoden afbeeldingen verwerken die kunnen worden gebruikt om de FPO-uitvoeringen te genereren. De twee gemeenschappelijkste methodes moeten in-gebouwde werkschema's van de Experience Manager gebruiken en ImageMagick gebruiken. Met behulp van deze twee methoden configureert u het genereren van vertoningen van nieuw geüploade elementen en van de elementen die in de Experience Manager aanwezig zijn.

U kunt ImageMagick gebruiken om afbeeldingen te verwerken, inclusief om FPO-uitvoeringen te genereren. Dergelijke vertoningen worden gedownsampled, dat wil zeggen, de pixelafmetingen van de vertoning worden proportioneel verminderd als de oorspronkelijke afbeelding een PPI heeft die groter is dan 72. Zie ImageMagick installeren en configureren om met Experience Manager Assets te werken.

De ingebouwde workflow van Experience Managers gebruiken
De ImageMagick-workflow gebruiken
Opmerkingen
Voor nieuwe activa
FPO-uitvoering inschakelen (help)
ImageMagick-opdrachtregel toevoegen in Experience Manager-workflow (help)
Experience Manager voert de DAM-workflow Middelen bijwerken uit voor elke upload.
Voor bestaande activa
FPO-uitvoering inschakelen in een nieuwe, toegewijde workflow voor Experience Managers (help)
Voeg ImageMagick bevel-lijn in een nieuw, specifiek Experience Manager werkschema toe (help)
FPO-uitvoeringen van de bestaande activa kunnen op aanvraag of in bulk worden gemaakt.
CAUTION
Maak de workflows om uitvoeringen te genereren door een kopie van de standaardworkflows te wijzigen. Het verhindert uw veranderingen worden beschreven wanneer de Experience Manager wordt bijgewerkt, bijvoorbeeld door een nieuw de dienstpak te installeren.

Uitvoeringen van nieuwe elementen genereren met de workflow Experience Manager generate-renditions-of-new-assets-using-aem-workflow

Hier volgen de stappen voor het configureren van het workflowmodel voor DAM Update Asset om het genereren van vertoningen mogelijk te maken:

 1. Klik op Tools > Workflow > Models. Selecteren DAM Update Asset model en klik Edit.

 2. Selecteren Process Thumbnails stap en klik op Configure.

 3. Klik op het tabblad FPO Rendition. Selecteren Enable FPO rendition creation.

  fpo_rendition_damupdateasset_model

 4. Pas de Quality en toevoegen of wijzigen Format List de vereiste waarden. Standaard wordt de lijst met MIME-typen die de FPO-uitvoering moet genereren ingesteld op pjpeg, jpeg, jpg, gif, png, x-png en tiff. Klik op Done.

  note note
  NOTE
  Uitvoering wordt ondersteund voor de bestandstypen JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD en BMP.
 5. Klik op Sync.

NOTE
Afbeeldingen die aan één zijde groter zijn dan 1280 pixels, behouden de pixelafmetingen in de FPO-uitvoering niet.

Renditions of new assets genereren met ImageMagick generate-renditions-of-new-assets-using-imagemagick

In Experience Manager wordt de DAM Update Asset-workflow uitgevoerd wanneer een nieuw element wordt geüpload. Als u ImageMagick wilt gebruiken om uitvoeringen van nieuw geüploade elementen te verwerken, voegt u een nieuwe opdracht toe aan het workflowmodel.

 1. Klik op Tools > Workflow > Models.

 2. Selecteren DAM Update Asset model en klik Edit.

 3. Klikken Toggle Side Panel in de linkerbovenhoek en zoek naar opdrachtregelstap.

 4. Sleep de Command Line stap en voeg deze voor de Process Thumbnails stap.

 5. Selecteren Command Line stap en klik op Configure.

 6. Voeg de gewenste informatie toe als aangepast Title en Description. Bijvoorbeeld, FPO vertoning (aangedreven door ImageMagick).

 7. In de Arguments tab, relevante toevoegen Mime Types om een lijst met bestandsindelingen op te geven waarop de opdracht van toepassing is.

  imagemagick-mimetype

 8. In de Arguments tabblad, in de Commands , voegt u een relevante opdracht ImageMagick toe om FPO-uitvoeringen te genereren.

  Hieronder ziet u een voorbeeld-opdracht waarmee FPO-uitvoeringen worden gegenereerd in de indeling JPEG, gedownsampled naar 72 PPI bij een kwaliteitsinstelling van 10% en waarmee Adobe Photoshop-bestanden met meerdere lagen worden afgehandeld door de uitvoer af te vlakken:

  convert -quality 10% -units PixelsPerInch ${filename} -resample 72 -flatten cq5dam.fpo.jpeg

 9. Klik op Sync.

Voor gedetailleerde informatie over ImageMagick de mogelijkheden van de bevellijn, zie https://imagemagick.org.

Uitvoeringen van bestaande elementen genereren met behulp van de workflow Experience Manager generate-renditions-of-existing-assets-using-aem-workflow

Als u een Experience Manager-workflow wilt gebruiken om FPO-uitvoering van de bestaande elementen te genereren, maakt u een speciaal workflowmodel dat gebruikmaakt van de ingebouwde FPO-uitvoeringsoptie.

 1. Klik op Tools > Workflow > Models.

 2. Als u een model wilt maken, klikt u Create > Create Model.

 3. Voeg een betekenisvolle Title en Name.

 4. Selecteer het model en klik op Edit. Klikken Page Information > Open Properties en selecteer vervolgens Transient Workflow. Dit verbetert de schaalbaarheid en prestaties.

 5. Klikken Save en Close.

 6. Klikken Toggle Side Panel in de linkerbovenhoek en zoek naar een stap met een procesminiatuur.

 7. Selecteren Process Thumbnails en klik op Configure. Volg de configuratie om uitvoering van nieuwe elementen te genereren met de workflow van de Experience Manager.

 8. Klik op Sync.

Rendities van bestaande elementen genereren met ImageMagick generate-renditions-of-existing-assets-using-imagemagick

Om ImageMagick verwerkingsmogelijkheden te gebruiken om vertoning FPO van de bestaande activa te produceren, creeer een specifiek werkschemamodel dat de ImageMagick bevellijn gebruikt om dit te doen.

FPO-uitvoeringen weergeven view-fpo-renditions

U kunt de gegenereerde FPO-uitvoeringen controleren nadat de workflow is voltooid. Klik in de Experience Manager Assets-gebruikersinterface op het element om een grote voorvertoning te openen. Open het linkerspoor en selecteer Vertoningen. U kunt ook de sneltoets gebruiken Alt + 3 wanneer de voorvertoning is geopend.

Klikken FPO rendition om de voorvertoning te laden. U kunt ook met de rechtermuisknop op de vertoning klikken en deze opslaan in uw bestandssysteem.

rendition_list

Tips en beperkingen tips-limitations

 • Om op beeldMagick-Gebaseerde configuratie te gebruiken, installeer ImageMagick op de zelfde machine zoals Experience Manager.
 • Om FPO vertoningen van vele activa of van de volledige bewaarplaats te produceren, plan en voer de werkschema's tijdens laag-verkeersduur uit. Het genereren van FPO-uitvoeringen voor een groot aantal elementen is een activiteit die veel resources vereist en de Experience Manager-servers moeten over voldoende verwerkingskracht en geheugen beschikken.
 • Voor prestaties en schaalbaarheid raadpleegt u AfbeeldingMagick nauwkeurig afstellen.
 • Voor algemene opdrachtregelafhandeling van elementen raadpleegt u opdrachtregelhandler voor het verwerken van elementen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2