FormulierBridge integreren met aangepaste portal voor HTML5-formulieren integrating-form-bridge-with-custom-portal-for-html-forms

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

FormBridge is een HTML5-API voor formulierbridge waarmee u kunt werken met een formulier. Zie voor de naslaggids voor de FormBridge-API Referentie voor FormBridge-API.

U kunt de FormBridge-API gebruiken om de waarden van formuliervelden op de pagina HTML op te halen of in te stellen en het formulier te verzenden. U kunt bijvoorbeeld de API gebruiken om een wizards-achtige ervaring op te bouwen.

Een bestaande HTML-toepassing kan de FormBridge API gebruiken om te communiceren met een formulier en dit in te sluiten in de HTML-pagina. U kunt de volgende stappen gebruiken om de waarde van een veld in te stellen met de API van Form Bridge.

HTML5-formulieren integreren in een webpagina integrating-html-forms-to-a-web-page

 1. Een profiel kiezen of een profiel maken

  1. In de interface CRX DE, navigeer aan: https://[server]:[port]/crx/de.

  2. Meld u aan met beheerdersreferenties.

  3. Maak een profiel of kies een bestaand profiel.

   Ga voor meer informatie over het maken van een profiel naar Een nieuw profiel maken.

 2. Het profiel HTML wijzigen

  Neem XFA-runtime, XFA-bibliotheek en XFA-formulierfragment op in de profielrenderer, ontwerp uw webpagina en plaats het formulier in de webpagina.

  U kunt bijvoorbeeld het volgende codefragment gebruiken om een app met twee invoervelden en een formulier te maken om de interactie tussen het formulier en een externe app aan te tonen.

  code language-xml
  <%@ page session="false"
          contentType="text/html; charset=utf-8"%><%
  %><%@ taglib prefix="cq" uri="https://www.day.com/taglibs/cq/1.0" %><%
  %><!DOCTYPE html>
  <html manifest="${param.offlineSpec}">
    <head>
      <cq:include script="formRuntime.jsp"/>
      <!-- Portal Scripts and Styles -->
      <cq:include script="portalheader.jsp"/>
    </head>
    <body>
      <div id="leftdiv" >
        <div id="leftdivcontentarea">
          <!-- Portal Body -->
         <cq:include script="portalbody.jsp"/>
        </div>
      </div>
      <div id="rightdiv">
        <div id="formBody">
        <cq:include script="config.jsp"/>
        <!-- Form body -->
        <cq:include script="formBody.jsp"/>
        <! --To assist in page transitions -- add navigation, based on scrolling -->
        <cq:include script="../nav/scroll/nav_footer.jsp"/>
        <cq:include script="footer.jsp"/>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
  
  note note
  NOTE
  De lijn 9 bevat aanvullende JSP-verwijzing voor CSS-stijlen en JavaScript-bestanden om de pagina te ontwerpen.
  De <div id="rightdiv"> tag op lijn 18 Bevat het HTML-fragment van het XFA-formulier.
  De pagina wordt opgemaakt in twee containers: left en right. De juiste container heeft het formulier. De linkercontainer heeft twee invoervelden en een deel van de externe HTML-pagina.
  De volgende schermafbeelding laat zien hoe het formulier in een browser wordt weergegeven.

  portaal

  De linkerzijde maakt deel uit van de HTML-pagina. De rechterkant van de velden is de xfa-formulier.

 3. De formuliervelden openen vanaf de pagina

  Hier volgt een voorbeeldscript dat u kunt toevoegen om waarden in een formulierveld in te stellen.

  Als u bijvoorbeeld de opdracht EmployeeName de waarden in de velden gebruiken Voornaam en Achternaam, de window.formBridge.setFieldValue functie.

  U kunt de waarde ook lezen door window.formBridge.getFieldValue ‚Äč API aan te roepen.

  code language-none
  $(function() {
        $(".input").blur(function() {
          window.formBridge.setFieldValue(
                'xfa.form.form1.#subform[0].EmployeeName',
                 $("#lname").val()+' '+$("#fname").val()
                )
          });
      });
  
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da