Logbestanden log-files

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Gebeurtenissen zoals runtime- of opstartfouten worden opgenomen in de logbestanden van de toepassingsserver. Als u problemen hebt met de implementatie op de toepassingsserver, kunt u de logbestanden gebruiken om het probleem op te sporen. U kunt de logboekdossiers openen gebruikend om het even welke tekstredacteur.

(JBoss) De volgende logbestanden bevinden zich in de map *[appserver root]*/server/*[server]*/log map:

  • boot.log
  • server.log.[jjjj-mm-dd]
  • server.log

(WebLogic) Domeinlogbestanden bevinden zich in de [appserverdomein] en de dossiers van het serverlogboek worden gevestigd in *[appserverdomein]/servers/[toepassingsnaam]/logs *directory:

  • access.log
  • [toepassingsnaam].log
  • [toepassingsnaam].out.[incrementeel nummer]

(WebSphere) De volgende logbestanden bevinden zich in de map [appserver-hoofdmap]/profiles/default/logs/[toepassingsnaam] map:

  • SystemErr.log
  • SystemOut.log
  • StartServer.log
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da