Zoeksjablonen aanpassen customizing-search-templates

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

U kunt zoeksjablonen maken die in Workspace worden gebruikt om te zoeken naar varianten van processen op de pagina's Aan en Volgen. U kunt ook bestaande zoeksjablonen bewerken of verwijderen.

Wanneer u een zoeksjabloon maakt of bewerkt, kunt u de indeling en sorteervolgorde van de zoekresultaten opgeven. Gebruikers kunnen deze instellingen echter wijzigen in Workspace nadat de zoekresultaten worden weergegeven.

U kunt zo veel zoeksjablonen maken als u wilt.

NOTE
Wanneer u een zoeksjabloon opslaat, moet u deze een unieke naam geven. Anders kan een bestaande sjabloon zonder waarschuwingsbericht worden overschreven.

Een eenvoudige zoeksjabloon maken create-a-simple-search-template

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Werkruimte > Sjablonen zoeken.
 2. Geef op het tabblad Identificatie in het vak Beschrijving van zoeksjabloon het doel van de sjabloon op.
 3. (Optioneel) Klik op het tabblad Criteria en geef de zoekcriteria voor de sjabloon op.
 4. Klik op het tabblad Opslaan, voer een unieke naam voor de sjabloon in en klik op Opslaan.

Een zoeksjabloon maken of bewerken create-or-edit-a-search-template

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Werkruimte > Sjablonen zoeken.

 2. (Optioneel) Als u een bestaande sjabloon bewerkt of een bestaande sjabloon gebruikt als basis voor een nieuwe sjabloon, selecteert u de sjabloon in de lijst Sjabloonnaam zoeken.

 3. Geef in het vak Beschrijving van zoeksjabloon het doel van de sjabloon op.

 4. (Optioneel) Geef in het vak Gebruikersinstructies instructies op die u kunnen helpen bij het gebruik van de sjabloon. Deze instructies worden weergegeven in Workspace wanneer een gebruiker de zoeksjabloon selecteert.

 5. Klik op het tabblad Criteria. Hier definieert u een of meer zoekcriteria. Een zoekcriterium toevoegen:

  • Selecteer boven aan het tabblad Criteria een proceselement of taakelement.

   Tip: Als u eerder het element Procesnaam hebt geselecteerd en een proces hebt opgegeven, zijn alle procesvariabelen die in dat proces zijn gedefinieerd, ook beschikbaar voor selectie.

   Tip: Als u het Zichtbare element van de Taak selecteert, zullen de gebruikers voltooide taken uit de onderzoeksresultaten kunnen verwijderen.

   De velden met zoekcriteria voor het geselecteerde element staan onder aan het tabblad Criteria.

  • Vul voor elk proceselement, elk taakelement en elke procesvariabele die u selecteert de bijbehorende zoekvelden onder aan het tabblad Criteria in:

   • Selecteer een relationele operator (bijvoorbeeld "gelijk aan") in de opgegeven lijst en geef de waarde van de operand op in het vak ernaast.
   • (Optioneel) Als u wilt dat gebruikers de operandwaarde in Workspace kunnen wijzigen, selecteert u De gebruiker toestaan de operand te wijzigen.
   • (Optioneel) Als u gebruikers wilt toestaan de relationele operator te wijzigen, selecteert u Toestaan dat de gebruiker een andere relationele operator selecteert. Selecteer in de lijst die wordt weergegeven de operatoren die beschikbaar zijn voor de gebruiker.

   Tip: Als u Procesnaam als element hebt geselecteerd, kunt u op het pictogram naast het operandveld klikken om een lijst weer te geven waarin u een proces kunt selecteren dat op de formulierserver wordt uitgevoerd. Na het selecteren van een proces, zijn om het even welke procesvariabelen die in dat proces worden bepaald beschikbaar voor selectie onder de Variabelen van het Proces in de hoogste sectie van het lusje van Criteria.

   Tip: U kunt een element verwijderen uit de zoeksjabloon door op het pictogram Verwijderen naast de zoekcriteria van het element te klikken.

 6. (Optioneel) Klik op het tabblad Lay-out voor elke kolomkop die in de zoekresultaten moet worden weergegeven en voer de volgende stappen uit:

  • Selecteer een proces- of taakelement en klik op de pijl-rechts om dit naar de lijst Kolommen te rapporteren te verplaatsen.
  • Selecteer in de lijst Kolommen die u wilt rapporteren het proces- of taakelement en klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om dit naar de gewenste plaats in de kolomvolgorde te verplaatsen. De kolomkoppen in de zoekresultaten worden weergegeven in de volgorde waarin ze hier worden vermeld.
  • (Optioneel) Als u de naam van het element voor de kolomkop wilt wijzigen, selecteert u het element in de lijst Te rapporteren kolommen en geeft u de nieuwe naam op.
  note note
  NOTE
  De indeling die in de zoeksjabloon is opgegeven, heeft voorrang op de gebruikersvoorkeuren die voor kolomkoppen in Workspace zijn opgegeven.
 7. (Optioneel) Klik op het tabblad Sorteren voor elke kolom die u in de zoekresultaten wilt sorteren en voer de volgende stappen uit:

  • Selecteer een proces- of taakelement en klik op de pijl-rechts om dit naar de lijst Sorteervolgorde te verplaatsen.
  • Selecteer het proces- of taakelement in de lijst Sorteervolgorde en klik op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het element in de sorteervolgorde te verplaatsen. De kolommen in de zoekresultaten worden gesorteerd op basis van de volgorde waarin ze hier worden weergegeven.
  • (Optioneel) Als u een kolom in aflopende volgorde wilt sorteren, schakelt u het selectievakje naast de elementnaam in. Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de kolom in oplopende volgorde gesorteerd.
 8. Klik op het tabblad Opslaan.

 9. (Optioneel) Geef een nieuwe zoeksjabloon een unieke naam. Als u geen unieke naam opgeeft, kunt u een bestaande sjabloon overschrijven.

 10. Klik op de knop Opslaan.

Een zoeksjabloon verwijderen delete-a-search-template

 1. Selecteer op het tabblad Identificatie een naam in de lijst Naam zoeksjabloon.
 2. Klik op Deze sjabloon verwijderen en klik op OK.
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da