SSL configureren voor JBoss Application Server configuring-ssl-for-jboss-application-server

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Om SSL op de Server van de Toepassing te vormen JBoss, hebt u SSL referentie voor authentificatie nodig. U kunt het sleutelhulpmiddel van Java gebruiken om een referentie tot stand te brengen of om een referentie van een certificaatgezag (CA) te verzoeken en in te voeren. Vervolgens moet u SSL inschakelen op JBoss.

U kunt keytool uitvoeren met één opdracht die alle informatie bevat die nodig is om het sleutelarchief te maken.

In deze procedure:

 • [appserver root] is de thuismap van de toepassingsserver waarop AEM formulieren worden uitgevoerd.
 • [type] Dit is een mapnaam die varieert, afhankelijk van het type installatie dat u hebt uitgevoerd.

SSL-referenties maken create-an-ssl-credential

 1. In een bevelherinnering, navigeer aan [JAVA HOME]/bin en typ het volgende bevel om de referentie en keystore tot stand te brengen:

  keytool -genkey -dname "CN=Hostnaam , OU=Groepsnaam , O=Bedrijfsnaam ,L=Plaats , S=Staat , C=Landcode" -alias "AEMForms Cert" -keyalg RSA -keypasskey_password -keystoresleutelbestandsnaam .keystore

  note note
  NOTE
  Vervangen [JAVA_HOME] met de directory waarin de JDK is geïnstalleerd, en vervangt u de cursieve tekst door waarden die overeenkomen met uw omgeving. Hostnaam is de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de toepassingsserver.
 2. Voer de keystore_password als er om een wachtwoord wordt gevraagd. Het wachtwoord voor het sleutelarchief en de sleutel moeten identiek zijn.

  note note
  NOTE
  De keystore_password Bij deze stap kan het wachtwoord (key_password) hetzelfde zijn als bij stap 1, of het kan anders zijn.
 3. Kopieer de sleutelbestandsnaam.keystore aan [appserver root]/server/[type]/conf door een van de volgende opdrachten te typen:

  • (Windows Eén server) copy keystorename.keystore[appserver root]\standalone\configuration
  • (Windows Server Cluster) kopiëren keystorename.keystore[appserver root]\domain\configuration
  • (Linux Single Server) cp keystorename.keystore [appserver root]/standalone/configuration
  • (Linux-servercluster) cp <em>keystorename</em>.keystore<em>[appserver root]</em>/domain/configuration
 4. Exporteer het certificaatbestand met de volgende opdracht:

  • (Eén server) keytool -export -alias "AEMForms Cert" -file AEMForms_cert.cer -keystore [appserver root]/standalone/configuration/keystorename.keystore
  • (Servercluster) keytool -export -alias "AEMForms Cert" -file AEMForms_cert.cer -keystore [appserver root]/domain/configuration/keystorename.keystore
 5. Voer de keystore_password als er om een wachtwoord wordt gevraagd.

 6. Kopieer het bestand AEMForms_cert.cer naar het [appserver-hoofdmap] \conf directory door het volgende bevel te typen:

  • (Windows Eén server) copy AEMForms_cert.cer [appserver root]\standalone\configuration
  • (Windows Server Cluster) copy AEMForms_cert.cer [appserver root]\domain\configuration
  • (Linux Single Server) cp AEMForms _cert.cer [appserver root]\standalone\configuration
  • (Linux-servercluster) cp AEMForms _cert.cer [appserver root]\domain\configuration
 7. Geef de inhoud van het certificaat weer door de volgende opdracht te typen:

  • keytool -printcert -v -file [appserver root]\standalone\configuration\AEMForms_cert.cer
  • keytool -printcert -v -file [appserver root]\domain\configuration\AEMForms_cert.cer
 8. Schrijftoegang verlenen tot het cacerts-bestand in [JAVA_HOME]\jre\lib\securityVoer indien nodig de volgende taak uit:

  • (Windows) Klik met de rechtermuisknop op het controlebestand en selecteer Eigenschappen. Schakel vervolgens het kenmerk Alleen-lezen uit.
  • (Linux) Type chmod 777 cacerts
 9. Importeer het certificaat door de volgende opdracht te typen:

  keytool -import -alias “AEMForms Cert” -fileAEMForms_cert .cer -keystoreJAVA_HOME \jre\lib\security\cacerts

 10. Type changeit als het wachtwoord. Dit wachtwoord is het standaardwachtwoord voor een Java-installatie en kan door de systeembeheerder zijn gewijzigd.

 11. Wanneer wordt gevraagd om Trust this certificate? [no]:, type yes. De bevestiging "Certificaat is toegevoegd aan sleutelarchief" wordt weergegeven.

 12. Als u verbinding maakt via SSL vanuit Workbench, installeert u het certificaat op de Workbench-computer.

 13. Open in een teksteditor de volgende bestanden om te bewerken:

  • Eén server - [appserver root]/standalone/configuration/lc_<dbname turnkey="">.xml

  • Servercluster - [appserver root]/domain/configuration/host.xml

  • Servercluster - [appserver root]/domain/configuration/domain_<dbname>.xml

  • Voor één server: in lc_<dbaname tunkey="">.xml-bestand, voeg het volgende toe na <security-realms> sectie:
  code language-as3
  <security-realm name="SSLRealm">
  <server-identities>
  <ssl>
  <keystore path="C:/Adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms/jboss/standalone/configuration/aemformses.keystore" keystore-password="changeit" alias="AEMformsCert" key-password="changeit"/>
  </ssl>
  </server-identities>
  </security-realm>
  

  Zoek de <server> sectie aanwezig na de volgende code:

  <http-listener name="default" socket-binding="http" redirect-socket="https" max-post-size="104857600"/>

  Voeg het volgende toe aan de <server> sectie aanwezig na bovenstaande code:

  code language-none
  <https-listener name="default-secure" socket-binding="https" security-realm="SSLRealm"/>
  
  • Voor servercluster: in de [appserver-hoofdmap]\domain\configuration\host.xml op alle knooppunten, voegt u het volgende toe na <security-realms> sectie:
  code language-as3
  <security-realm name="SSLRealm">
  <server-identities>
  <ssl>
  <keystore path="C:/Adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms/jboss/standalone/configuration/aemformses.keystore" keystore-password="changeit" alias="AEMForms Cert" key-password="changeit"/>
  </ssl>
  </server-identities>
  </security-realm>
  

  Op het primaire knooppunt van de servercluster, in de [appserver-hoofdmap]\domain\configuration\domain_<dbname>.xml, zoek de <server> sectie aanwezig na de volgende code:

  <http-listener name="default" socket-binding="http" redirect-socket="https" max-post-size="104857600"/>

  Voeg het volgende toe aan de <server> sectie aanwezig na bovenstaande code:

  code language-none
  <https-listener name="default-secure" socket-binding="https" security-realm="SSLRealm"/>
  
 14. Wijzig de waarde voor de keystoreFile en de keystorePass kenmerk aan het sleutelarchiefwachtwoord dat u hebt opgegeven bij het maken van het sleutelarchief.

 15. Start de toepassingsserver opnieuw:

  • Voor sleutelinstallaties:

   • Van het Controlebord van Vensters, klik Administratieve Hulpmiddelen, en klik dan de Diensten.
   • Selecteer JBoss voor Adobe Experience Manager-formulieren.
   • Selecteer Actie > Stoppen.
   • Wacht tot de status van de service wordt weergegeven als gestopt.
   • Selecteer Actie > Begin.
  • Voor Adobe preconfigured of manueel gevormde installaties JBoss:

   • Van een bevelherinnering, navigeer aan [appserver root]/bin.

   • Stop de server door het volgende bevel in te gaan:

    • (Windows) shutdown.bat -S
    • (Linux) ./shutdown.sh -S
   • Wacht tot het proces JBoss volledig is gesloten (wanneer het proces JBoss controle aan de terminal terugkeert het binnen was begonnen).

   • Start de server door de volgende opdracht in te voeren:

    • (Windows) run.bat -c <profile>
    • (Linux) ./run.sh -c <profile>
 16. Om tot beleidsconsole toegang te hebben gebruikend SSL, type https://[host name]:[port]/adminui in een webbrowser:

  De standaard-SSL-poort voor JBoss is 8443. Geef vanaf hier deze poort op wanneer u AEM formulieren opent.

Vraag om een referentie van een CA request-a-credential-from-a-ca

 1. In een bevelherinnering, navigeer aan [JAVA HOME]/bin en typ het volgende bevel om keystore en de sleutel tot stand te brengen:

  keytool -genkey -dname "CN=Hostnaam , OU=Groepsnaam , O=Bedrijfsnaam , L=Plaats , S=Staat , C=Landcode" -alias "AEMForms Cert" -keyalg RSA -keypass-key_password -keystoresleutelbestandsnaam .keystore

  note note
  NOTE
  Vervangen [JAVA_HOME] met de directory waarin de JDK is geïnstalleerd, en vervangt u de cursieve tekst door waarden die overeenkomen met uw omgeving.
 2. Typ de volgende opdracht om een certificaataanvraag te genereren voor verzending naar de certificeringsinstantie:

  keytool -certreq -alias "AEMForms Cert" -keystoresleutelbestandsnaam .keystore -fileAEMFormscertRequest.csr

 3. Wanneer uw verzoek om een certificaatdossier wordt voldaan, voltooi de volgende procedure.

Een referentie van een CA gebruiken om SSL in te schakelen use-a-credential-obtained-from-a-ca-to-enable-ssl

 1. In een bevelherinnering, navigeer aan [JAVA HOME]/bin en typ het volgende bevel om het wortelcertificaat van CA in te voeren waarmee CSR is ondertekend:

  keytool -import -trustcacerts -file rootcert.pem-sleutelarchief keystorename.keystore -alias root

  Als het basiscertificaat zich niet in de browser bevindt, importeert u het ook daar.

  note note
  NOTE
  Vervangen [JAVA_HOME]met de directory waarin de JDK is geïnstalleerd, en vervangt u de cursieve tekst door waarden die overeenkomen met uw omgeving.
 2. In een bevelherinnering, navigeer aan [JAVA HOME]/bin en typ het volgende bevel om de referentie in keystore in te voeren:

  keytool -import -trustcacerts -fileCACCertificateName .crt -keystoresleutelbestandsnaam .keystore

  note note
  NOTE
  • Vervangen [JAVA_HOME] met de directory waarin de JDK is geïnstalleerd, en vervangt u de cursieve tekst door waarden die overeenkomen met uw omgeving.
  • Het geïmporteerde CA-ondertekende certificaat vervangt een zelfondertekend openbaar certificaat als dit bestaat.
 3. Voer de stappen 13 tot en met 18 van Een SSL-referentie maken uit.

recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da