XCI-configuratieopties opgeven specifying-xci-configuration-options

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met Forms kunt u een aangepast XCI-bestand opgeven dat wordt gebruikt voor rendering. (Zie Locaties configureren voor Forms.) Forms negeert standaard enkele opties die in het XCI-bestand zijn opgegeven, waaronder de volgende:

  • config/present/xdp/packets
  • config/present/pdf/creator
  • config/present/pdf/producer
  • config/present/pdf/compression/compressObjectStream

U kunt opties selecteren waarmee de overschrijving voor de bovenstaande opties wordt geannuleerd. In dat geval gebruikt Forms de waarden die zijn opgegeven in het aangepaste XCI-bestand.

  1. Klik in de beheerconsole op Services > Forms.
  2. Schakel het selectievakje Systeemstandaard XCI-opties gebruiken in of uit. Wanneer deze optie is geselecteerd, gebruikt Forms de standaardwaarden voor de pakketten, de maker, de producent en de compressObjectStream-instellingen. Als deze optie is uitgeschakeld, gebruikt Forms de waarden die zijn opgegeven in het aangepaste XCI-bestand.
  3. Klik op Opslaan.
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da