Basisbeginselen van formulieren configureren basics-of-configuring-forms

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met de Forms-service kunt u interactieve toepassingen voor het vastleggen van gegevens maken die formulieren valideren, verwerken, transformeren en leveren die normaal gesproken in Designer zijn gemaakt. Auteurs van formulieren ontwikkelen één formulierontwerp dat door de Forms-service in verschillende indelingen wordt weergegeven:

  • als PDF in Adobe Reader of in een browser
  • als HTML in verschillende browseromgevingen, inclusief een compatibele XHTML 1.0-rendering
  • als formulierhulplijnen in verschillende browseromgevingen die ondersteuning bieden voor Adobe Flash Player.

Voor meer informatie over de Forms-service raadpleegt u Servicereferentie.

Met de Forms-pagina in de beheerconsole kunt u het gedrag van de Forms-service configureren. Deze instellingen zijn van toepassing op alle aanroepen van de service. Alle parameters die via de SDK voor AEM formulieren worden verzonden, overschrijven de instellingen die in de beheerconsole zijn ingesteld. zij hebben echter alleen invloed op die specifieke aanroeping .

Nadat u de Forms-instellingen in de beheerconsole hebt gewijzigd, klikt u op Opslaan. De wijzigingen worden van kracht als u de server niet opnieuw hoeft te starten. Het kan echter zijn dat u de Forms-service moet stoppen en opnieuw opstarten wanneer u de instellingen voor de cachemodus configureert. (Zie Starten en stoppen van services.)

recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da