Versie leegmaken version-purging

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In een standaardinstallatie AEM maakt een nieuwe versie van een pagina of knooppunt wanneer u een pagina activeert nadat u de inhoud hebt bijgewerkt.

NOTE
Als er geen inhoudwijzigingen worden aangebracht, wordt het bericht weergegeven dat de pagina is geactiveerd, maar er wordt geen nieuwe versie gemaakt

U kunt op verzoek extra versies maken met de Versioning tabblad van het hulpwerkje. Deze versies worden opgeslagen in de opslagplaats en kunnen indien nodig worden hersteld.

Deze versies worden nooit gewist, zodat de grootte van de opslagplaats na verloop van tijd zal groeien en daarom moet worden beheerd.

AEM wordt geleverd met verschillende mechanismen om u te helpen uw opslagplaats te beheren:

 • de Versiebeheer

  Dit kan worden gevormd om oude versies te zuiveren wanneer de nieuwe versies worden gecreeerd.

 • de Purperen gereedschap

  Dit wordt gebruikt als onderdeel van het bewaken en onderhouden van uw opslagplaats.

  Het staat u toe om oude versies van een knoop, of een hiërarchie van knopen, volgens deze parameters in te grijpen:

  • Het maximumaantal versies dat in de gegevensopslagruimte moet worden bewaard.

   Wanneer dit aantal wordt overschreden, wordt de oudste versie verwijderd.

  • De maximumleeftijd van versies die in de opslagplaats worden bewaard.

   Wanneer de leeftijd van een versie deze waarde overschrijdt, wordt deze uit de opslagplaats verwijderd.

 • de Onderhoudstaken voor versiewissing. U kunt de onderhoudstaak van het Leegmaken van de Versie plannen om oude versies automatisch te schrappen. Dit minimaliseert daarom de noodzaak om handmatig de gereedschappen voor het wissen van versies te gebruiken.

CAUTION
Om de grootte van de opslagplaats te optimaliseren, moet u de versiereinigingstaak regelmatig uitvoeren. De taak zou buiten kantooruren moeten worden gepland wanneer er een beperkte hoeveelheid verkeer is.

Versiebeheer version-manager

Naast expliciete zuivering door het zuiveringshulpmiddel, kan de Manager van de Versie worden gevormd om oude versies te zuiveren wanneer de nieuwe versies worden gecreeerd.

Om de Manager van de Versie te vormen, creeer een configuratie voor:

PID com.day.cq.wcm.core.impl.VersionManagerImpl

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • versionmanager.createVersionOnActivation (Boolean, standaard: true)

  of een versie moet worden gemaakt wanneer pagina's worden geactiveerd.

  Een versie wordt gecreeerd tenzij de replicatieagent wordt gevormd om verwezenlijking van versies te onderdrukken, die door de Manager van de Versie wordt geëerd

  Een versie wordt slechts gecreeerd als de activering op een wegen gebeurt die in versionmanager.ivPaths (zie hieronder) bevat.

 • versionmanager.ivPaths (String[], standaard: {"/"})

  paden waarop impliciet versies worden gemaakt bij activering als versionmanager.createVersionOnActivation true is.

 • versionmanager.purgingEnabled (Boolean, standaard: false)

  Bepaalt of leegmaken wordt ingeschakeld wanneer nieuwe versies worden gemaakt

 • versionmanager.purgePaths (String[], standaard: {"/content"})

  op welke paden naar purge versies wanneer nieuwe versies worden gemaakt.

 • versionmanager.maxAgeDays (int, standaard: 30)

  bij leegmaken worden alle versies ouder dan deze waarde verwijderd. Als deze waarde kleiner is dan 1, wordt het leegmaken niet uitgevoerd op basis van de leeftijd van de versie

 • versionmanager.maxNumberVersions (int, standaard 5)

  bij leegmaken worden alle versies ouder dan de n-de nieuwste versie verwijderd. Als deze waarde kleiner is dan 1, wordt het leegmaken niet uitgevoerd op basis van het aantal versies

 • versionmanager.minNumberVersions (int, standaard 0)

  Het minimumaantal versies dat ongeacht de leeftijd moet worden behouden. Als deze waarde is ingesteld op een waarde kleiner dan 1, blijft er geen minimumaantal versies behouden.

NOTE
Het wordt niet aanbevolen een groot aantal versies in de opslagplaats te bewaren. Bij het configureren van de verwijderbewerking van de versie dient u dus niet te veel versies uit te sluiten van de opschoning, anders wordt de grootte van de opslagplaats niet op de juiste wijze geoptimaliseerd. Als u een groot aantal versies bewaart vanwege een zakelijke behoefte, neemt u contact op met de ondersteuning van Adobe om te zoeken naar andere manieren om de grootte van de opslagplaats te optimaliseren.

Bewaaropties combineren combining-retention-options

De opties die bepalen hoe versies behouden moeten blijven ( maxAgeDays, maxNumberVersions, minNumberVersions), kan worden gecombineerd afhankelijk van uw vereisten.

Als u bijvoorbeeld het maximumaantal versies definieert dat u wilt behouden EN de oudste versie die u wilt behouden:

 • Instellen:

  • maxNumberVersions = 7
  • maxAgeDays = 30
 • Met:

  • 10 versies die in de afgelopen 60 dagen zijn gemaakt
  • 3 van de versies die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt
 • Betekent dat:

  • De laatste drie versies blijven behouden

Als u bijvoorbeeld het maximum EN minimum aantal versies definieert dat behouden moet blijven EN de oudste versie die behouden moet blijven:

 • Instellen:

  • maxNumberVersions = 3
  • maxAgeDays = 30
  • minNumberVersions = 3
 • Met:

  • 5 versies die 60 dagen geleden zijn gemaakt
 • Betekent dat:

  • Drie versies blijven behouden

Versies wissen purge-versions-tool

De Purperen is bedoeld voor het verwijderen van de versies van een knooppunt of een hiërarchie van knooppunten in uw opslagplaats. Het belangrijkste doel is om u te helpen de grootte van uw opslagplaats te verminderen door oude versies van uw knopen te verwijderen.

recommendation-more-help
6a71a83d-c2e0-4ce7-a6aa-899aa3885b56