OSGi Events for Communities Components osgi-events-for-communities-components

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Overzicht overview

Wanneer leden met de eigenschappen van de Gemeenschappen in wisselwerking staan, worden de gebeurtenissen OSGi verzonden die asynchrone luisteraars, zoals berichten of gamificatie (het scoren en het merken) kunnen teweegbrengen.

Een component SocialEvent instantie neemt de gebeurtenissen op als actionsdie voor een topic. De SocialEvent bevat een methode om een verbaan de handeling is gekoppeld. Er is een n-1 relatie tussen actionsen verbs.

Voor de onderdelen van Communities die in de release worden geleverd, wordt in de volgende tabellen de verbsgedefinieerd voor elk topicbeschikbaar voor gebruik.

Onderwerpen en werven topics-and-verbs

Kalendercomponent
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/agenda

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt een agendagebeurtenis
TOEVOEGEN
opmerkingen van leden over een agendagebeurtenis
BIJWERKEN
agendagebeurtenis of commentaar van lid wordt bewerkt
DELETE
agendagebeurtenis of commentaar van lid wordt verwijderd

Component Opmerkingen
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/comment

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt een opmerking
TOEVOEGEN
reactie van lid op opmerking
BIJWERKEN
commentaar van lid is bewerkt
DELETE
commentaar van lid is verwijderd

Bestandsbibliotheekcomponent
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/fileLibrary

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt een map
ATTACH
lid uploadt een bestand
BIJWERKEN
lid werkt een map of bestand bij
DELETE
lid verwijdert een map of bestand

Forum-component
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/forum

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt forum-onderwerp
TOEVOEGEN
reacties van leden op forum onderwerp
BIJWERKEN
onderwerp of antwoord van lid wordt bewerkt
DELETE
forumonderwerp of antwoord van lid wordt verwijderd

Journal-component
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/journaal

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt een blogartikel
TOEVOEGEN
commentaar van leden op blogartikel
BIJWERKEN
blogartikel of commentaar van lid wordt bewerkt
DELETE
blogartikel of commentaar van lid is verwijderd

QnA-component
SocialEvent topic = com/adobe/cq/social/qna

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt een QnA-vraag
TOEVOEGEN
lid maakt een QnA-antwoord
BIJWERKEN
Vraag of antwoord van lid wordt bewerkt
SELECT
het antwoord van lid is geselecteerd
SELECTEREN OPHEFFEN
het antwoord van het lid is gedeselecteerd
DELETE
Vraag of antwoord van lid wordt verwijderd

Component Reviews
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/review

Verb
Beschrijving
POST
lid maakt beoordeling
BIJWERKEN
beoordeling door lid wordt bewerkt
DELETE
beoordeling door lid is verwijderd

Beoordelingscomponent
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/tally

Verb
Beschrijving
WAARDERING TOEVOEGEN
de inhoud van het lid is opgegeven
RATING VERWIJDEREN
de inhoud van het lid is neergezet

Stemcomponent
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/tally

Verb
Beschrijving
STEMMING TOEVOEGEN
de inhoud van het lid is in stemming gebracht
STEMMING VERWIJDEREN
over de inhoud van het lid is gestemd

Componenten met moderatie
SocialEvent topic= com/adobe/cq/social/moderation

Verb
Beschrijving
DENKEN
inhoud van lid wordt geweigerd
VLAG ALS ONJUIST
inhoud van lid is gemarkeerd
ONGESCHIKTE LAG ALS ONJUIST
inhoud van lid is ongemarkeerd
ACCEPTEREN
de inhoud van het lid wordt goedgekeurd door moderator
SLUITEN
lid sluit commentaar op bewerkingen en reacties
OPENEN
opmerking opnieuw openen lid

Gebeurtenissen voor aangepaste componenten events-for-custom-components

Voor een aangepaste component wordt de abstracte klasse van SocialEvent moet d worden uitgebreid om de gebeurtenissen van de component als te registreren actionsdie voor een topic.

De aangepaste gebeurtenis zou de methode overschrijven getVerb() zodat verbis geretourneerd voor elk action. De verb De geretourneerde waarde voor een handeling kan een veelgebruikte handeling zijn (zoals POST) of een voor de component gespecialiseerde instantie (zoals ADD RATING). Er is een n-1 relatie tussen actionsen verbs.

NOTE
Zorg ervoor dat een aangepaste extensie is geregistreerd met een lagere rangschikking dan een bestaande implementatie in het product.

Pseudo-code voor gebeurtenis Custom Component pseudo-code-for-custom-component-event

org.osgi.service.event.Event;
com.adobe.cq.social.scf.core.SocialEvent;
com.adobe.granite.activitystreams.ObjectTypes;
com.adobe.granite.activity streams.Verbs;

package com.mycompany.recipe;

import org.osgi.service.event.Event;
import com.adobe.cq.social.scf.core.SocialEvent;
import com.adobe.granite.activitystreams.ObjectTypes;
import com.adobe.granite.activitystreams.Verbs;

/*
 * The Recipe type, passed to RecipeEvent(), would be a custom Recipe class
 * that extends either
 * com.adobe.cq.social.scf.SocialComponent
 * or
 * com.adobe.cq.social.scf.SocialCollectionComponent
 * See https://docs.adobe.com/docs/en/aem/6-2/develop/communities/scf/server-customize.html
 */

/**
 * Defines events that are triggered on a custom component, "Recipe".
 */
public class RecipeEvent extends SocialEvent<RecipeEvent.RecipeActions> {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  protected static final String PARENT_PATH = "PARENT_PATH";

  /**
   * The event topic suffix for Recipe events
   */
  public static final String RECIPE_TOPIC = "recipe";

  /**
   * @param recipe - the recipe resource on which the event was triggered
   * @param userId - the user id of the user who triggered the action
   * @param action - the recipe action that triggered this event
   */
  public RecipeEvent(final Recipe recipe, final String userId, final RecipeEvent.RecipeActions action) {
    String recipePath = recipe.getResource().getPath();
    String parentPath = (recipe.getParentComponent() != null) ?
               recipe.getParentComponent().getResource().getPath() :
               recipe.getSourceComponentId();
    this(recipePath, userId, parentPath, action);
  }

  /**
   * @param recipePath - the path to the recipe resource (jcr node) on which the event was triggered
   * @param userId - the user id of the user who triggered the action
   * @param parentPath - the path to the parent node of the recipe resource
   * @param action - the recipe action that triggered this event
   */
  public RecipeEvent(final String recipePath, final String userId, final String parentPath) {
    super(RECIPE_TOPIC, recipePath, userId, action,
       new BaseEventObject(recipePath, ObjectTypes.ARTICLE),
       new BaseEventObject(parentPath, ObjectTypes.COLLECTION),
       new HashMap<String, Object>(1) {
      private static final long serialVersionUID = 1L;
      {
        if (parentPath != null) {
          this.put(PARENT_PATH, parentPath);
        }

      }
    });
  }

  private RecipeEvent (final Event event) {
   super(event);
  }

  /**
   * List of available recipe actions that can trigger a recipe event.
   */
  public static enum RecipeActions implements SocialEvent.SocialActions {
    RecipeAdded,
    RecipeModified,
    RecipeDeleted;

    @Override
    public String getVerb() {
      switch (this) {
        case RecipeAdded:
          return Verbs.POST;
        case RecipeModified:
          return Verbs.UPDATE;
        case RecipeDeleted:
          return Verbs.DELETE;
        default:
          throw new IllegalArgumentException("Unsupported action");
      }
    }
  }

}

Voorbeeld van gebeurtenislistener om activiteitsstroomgegevens te filteren sample-eventlistener-to-filter-activity-stream-data

Het is mogelijk naar gebeurtenissen te luisteren om te wijzigen wat er in de activiteitsstroom wordt weergegeven.

In het volgende pseudo-codevoorbeeld worden DELETE-gebeurtenissen voor de component Comments verwijderd uit de activiteitsstroom.

Pseudo-code voor EventListener pseudo-code-for-eventlistener

Vereisten nieuwste functiepakket.

package my.company.comments;

import java.util.Collections;
import java.util.Map;

import org.apache.commons.lang.StringUtils;
import org.apache.felix.scr.annotations.Activate;
import org.apache.felix.scr.annotations.Component;
import org.apache.felix.scr.annotations.Modified;
import org.apache.felix.scr.annotations.Property;
import org.apache.felix.scr.annotations.Service;
import org.apache.sling.api.resource.Resource;
import org.apache.sling.commons.osgi.PropertiesUtil;
import org.osgi.service.component.ComponentContext;

import com.adobe.cq.social.activitystreams.listener.api.ActivityStreamProviderExtension;
import com.adobe.cq.social.commons.events.CommentEvent.CommentActions;
import com.adobe.cq.social.scf.core.SocialEvent;

@Service
@Component(metatype = true, label = "My Comment Delete Event Filter",
    description = "Prevents comment DELETE events from showing up in activity streams")
public class CommentDeleteEventActivityFilter implements ActivityStreamProviderExtension {

  @Property(name = "ranking", intValue = 10)
  protected int ranking;

  @Activate
  public void activate(final ComponentContext ctx) {
    ranking = PropertiesUtil.toInteger(ctx.getProperties().get("ranking"), 10);
  }

  @Modified
  public void update(final Map<String, Object> props) {
    ranking = PropertiesUtil.toInteger(props.get("ranking"), 10);
  }

  @Override
  public boolean evaluate(final SocialEvent<?> evt, final Resource resource) {
    if (evt.getAction() != null && evt.getAction() instanceof SocialEvent.SocialActions) {
      final SocialEvent.SocialActions action = evt.getAction();
      if (StringUtils.equals(action.getVerb(), CommentActions.DELETED.getVerb())) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getActivityProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getActorProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "My Comment Delete Event Filter";
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getObjectProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  /* Ensure a custom extension is registered with a ranking lower than any existing implementation in the product. */
  @Override
  public int getRanking() {
    return this.ranking;
  }

  @Override
  public Map<String, ? extends Object> getTargetProperties(final SocialEvent<?> arg0, final Resource arg1) {
    return Collections.<String, Object>emptyMap();
  }

  @Override
  public String[] getStreamProviderPid() {
    return new String[]{"*"};
  }

}
recommendation-more-help
5d37d7b0-a330-461b-814d-068612705ff6