Gebruikersinterface selecteren selecting-your-ui

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Aangezien de aanraking-toegelaten UI de klassieke UI vervangt, moet de gebruiker of de beheerder van de AEM instantie een actief besluit nemen om het gebruiken van klassieke UI voort te zetten. Omdat klassieke UI niet meer wordt gehandhaafd, is er geen manier voor de auteursgebruiker eenvoudig om van klassieke UI aan het equivalent in aan aanraking-toegelaten UI over te schakelen.

Voor het gemak waarmee gebruikers kunnen ontwerpen, maakt de interface met aanraakbediening het mogelijk om indien nodig over te schakelen op de klassieke interface. Zie de Gebruikersinterface selecteren in de standaardontwerpdocumentatie voor meer informatie.

NOTE
Instanties die zijn bijgewerkt vanaf een vorige versie behouden de klassieke interface voor het ontwerpen van pagina's.
Na de upgrade wordt het ontwerpen van pagina's niet automatisch overgeschakeld op de interface met aanraakbediening, maar u kunt dit configureren met de OSGi-configuratie van de WCM Authoring UI Mode Service ( AuthoringUIMode service). Zie UI-overschrijvingen voor de Editor.

De standaardinterface voor uw instantie configureren configuring-the-default-ui-for-your-instance

Een systeembeheerder kan UI vormen die bij opstarten en login door te gebruiken wordt gezien Hoofdtoewijzing.

Dit kan door gebruikersgebreken of zittingsmontages worden met voeten getreden.

recommendation-more-help
5955305e-451f-43a0-8168-b6ad4159b4ca