Map-assets en verzamelingen reviewen review-folder-assets-and-collections

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Stel revisieworkflows in voor elementen in een map of verzameling en deel deze met revisoren of creatieve partners om feedback te zoeken.

Met Adobe Experience Manager Assets kunt u een workflow voor ad-hocrevisies instellen voor elementen in een map of verzameling en deze delen met revisoren of creatieve partners om feedback te zoeken.

U kunt de revisiewerkstroom aan een project koppelen of een onafhankelijke revisietaak maken.

Nadat u de middelen hebt gedeeld, kunnen revisoren deze goedkeuren of afwijzen. Meldingen worden in verschillende fasen van de workflow verzonden om beoogde ontvangers op de hoogte te stellen van de voltooiing van verschillende taken. Als u bijvoorbeeld een map of verzameling deelt, ontvangt de controleur een melding dat een map of verzameling is gedeeld voor revisie.

Nadat de controleur de controle heeft voltooid (activa goedkeurt of verwerpt), ontvangt u een bericht van de revisievoltooiing.

Een revisietaak voor mappen maken creating-a-review-task-for-folders

 1. Selecteer in de gebruikersinterface Middelen de map waarvoor u een revisietaak wilt maken.

 2. Tik of klik op het pictogram Create Review Task op de werkbalk om de pagina Review Task te openen. Als u het pictogram niet ziet op de werkbalk, tikt of klikt u op More en vervolgens selecteert u het pictogram.

  chlimage_1-403

 3. (Optioneel) Van de Project selecteert u het project waaraan u de revisietaak wilt koppelen. Standaard worden de None is geselecteerd. Als u geen project aan de overzichtstaak wilt associƫren, behoud deze selectie.

  note note
  NOTE
  Slechts zijn de projecten waarvoor u de (of hogere) toestemmingen op het niveau van de Redacteur hebt zichtbaar in Projects lijst.
 4. Voer een naam in voor de revisietaak en selecteer een fiatteur in het menu Assign To lijst.

  note note
  NOTE
  De leden/groepen van het geselecteerde project zijn beschikbaar als fiatteurs in Assign To lijst.
 5. Voer een beschrijving, de prioriteit van de taak en de vervaldatum voor de controletaak in.

  task_details

 6. Voer op het tabblad Geavanceerd een label in dat u wilt gebruiken om de URI te maken.

  review_name

 7. Tik of klik op Submit en tik of klik vervolgens op Done om het bevestigingsbericht te sluiten. Er wordt een bericht voor de nieuwe taak naar de goedkeurder verzonden.

 8. Aanmelden bij Experience Manager Middelen als fiatteur en navigeer naar de interface Middelen. Als u elementen wilt goedkeuren, klikt u op Notifications en selecteert u vervolgens de revisietaak in de lijst.

  melding

 9. Controleer op de pagina Review Task de details van de revisietaak en tik of klik vervolgens op Review.

 10. Selecteer assets op de pagina Review Task en tik of klik op het pictogram Approve/Reject om deze desgewenst goed te keuren of af te wijzen.

  review_task

 11. Tik of klik op het pictogram Complete op de werkbalk. Voer in het dialoogvenster een opmerking in en tik/klik op Complete ter bevestiging.

 12. Navigeer naar de interface Middelen en open de map. De pictogrammen voor de goedkeuringsstatus van de elementen worden weergegeven in zowel de Kaart- als lijstweergave.

  Kaartweergave

  chlimage_1-404

  Lijstweergave

  review_status_listview

Een revisietaak voor verzamelingen maken creating-a-review-task-for-collections

 1. Selecteer op de pagina Verzamelingen de verzameling waarvoor u een revisietaak wilt maken.

 2. Tik of klik op het pictogram Create Review Task op de werkbalk om de pagina Review Task te openen. Als u het pictogram niet ziet op de werkbalk, tikt of klikt u op More en vervolgens selecteert u het pictogram.

  chlimage_1-405

 3. (Optioneel) Van de Project selecteert u het project waaraan u de revisietaak wilt koppelen. Standaard worden de None is geselecteerd. Als u geen project aan de overzichtstaak wilt associƫren, behoud deze selectie.

  note note
  NOTE
  Slechts zijn de projecten waarvoor u de (of hogere) toestemmingen op het niveau van de Redacteur hebt zichtbaar in Projects lijst.
 4. Voer een naam in voor de revisietaak en selecteer een fiatteur in het menu Assign To lijst.

  note note
  NOTE
  De leden/groepen van het geselecteerde project zijn beschikbaar als fiatteurs in Assign To lijst.
 5. Voer een beschrijving, de prioriteit van de taak en de vervaldatum voor de controletaak in.

  task_details-collection

 6. Tik of klik op Submit en tik of klik vervolgens op Done om het bevestigingsbericht te sluiten. Er wordt een bericht voor de nieuwe taak naar de goedkeurder verzonden.

 7. Aanmelden bij Experience Manager Middelen als fiatteur en navigeer naar de middelenconsole. Tik op de knop Notifications en selecteert u vervolgens de revisietaak in de lijst.

 8. Controleer op de pagina Review Task de details van de revisietaak en tik of klik vervolgens op Review.

 9. Alle elementen in de verzameling zijn zichtbaar op de overzichtspagina. Selecteer de elementen en tik op de knop Approve/Reject pictogram om elementen goed te keuren of af te wijzen, al naar het geval.

  review_task_collection

 10. Tik of klik op het pictogram Complete op de werkbalk. Voer in het dialoogvenster een opmerking in en tik/klik op Complete ter bevestiging.

 11. Navigeer naar de verzamelingsconsole en open de verzameling. De pictogrammen voor de goedkeuringsstatus van de elementen worden weergegeven in zowel de Kaart- als lijstweergave.

  Kaartweergave

  collection_reviewStatusCard, weergave

  Lijstweergave

  collection_reviewstatus listview

recommendation-more-help
4452738f-2bdf-4cd4-9b45-905a69d607ad