Video-uitvoeringen video-renditions

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Adobe Experience Manager Assets genereert video-uitvoeringen voor video-elementen van verschillende indelingen, zoals OGG, FLV enzovoort.

AEM Assets ondersteunt statische en dynamische uitvoeringen (met DM gecodeerde uitvoeringen) voor media-elementen.

Statische uitvoeringen worden native gegenereerd met behulp van FFMPEG (geïnstalleerd en beschikbaar op het systeempad) en opgeslagen in de inhoudsopslagplaats.

De met DM gecodeerde vertoningen worden opgeslagen in de volmachtsserver en bij runtime gediend.

AEM elementen bieden ondersteuning voor het afspelen van deze uitvoeringen op de client.

Als u de vertoningen van een bepaald video-element wilt weergeven, opent u de elementenpagina en tikt u op het pictogram Algemene navigatie. Kies vervolgens Renditions in de lijst.

chlimage_1-478

De lijst met video-uitvoeringen wordt weergegeven in het dialoogvenster Renditions deelvenster.

chlimage_1-479

Om de volmachtsserver voor DM-Gecodeerde vertoningen te vormen, Dynamic Media Cloud-services configureren.

U kunt als volgt video-uitvoeringen met de gewenste parameters genereren: een overeenkomstig videoprofiel maken.

Nadat u de proxyserver hebt geconfigureerd en videoprofielen hebt gemaakt, kunt u deze videovoorinstelling opnemen in een verwerkingsprofiel en het verwerkingsprofiel toepassen op een map.

NOTE
Het afspelen van audio werkt niet voor OGG- en WAV-bestanden in Internet Explorer 11. Er verschijnt een fout "Ongeldige bron" op de pagina met elementdetails voor elementen met de extensie OGG of WAV.
In MS Edge en iPad worden OGG-bestanden niet afgespeeld en wordt een niet-ondersteunde indelingsfout weergegeven.
recommendation-more-help
4452738f-2bdf-4cd4-9b45-905a69d607ad