Paginanummering gebruiken en code insluiten in webpagina's using-page-tracker-and-embed-code-in-web-pages

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Paginanummering is een stuk JavaScript-code dat u in code van websites van derden opneemt om Adobe Analytics in staat te stellen gebruiksgegevens vast te leggen rond Adobe Experience Manager-elementen op deze websites.

Als u gebeurtenissen wilt vastleggen, zoals klikken en dergelijke, die specifiek zijn voor elementen, neemt u ook de code Insluiten op in de code van websites van derden.

De volgende voorbeeldcode toont hoe een webpagina die zowel de code van Paginanummer als de code van Insluiten bevat eruit ziet:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/foundation/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in milliseconds
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","xxxx","xxx","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>

  </head>

  <body>

                <img
      src="https://10.41.52.147:4502/xxxx/content/dam/test/abc.jpg"
      data-aem-asset-id="aaid:a386f2cd78234becb66bd11575f9452d"
      data-trackable=true
      onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>

    <a
      href="https://www.adobe.com"

      onclick="assetAnalytics.core.assetClicked(this);return false">
        <img
          src="http://localhost/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
          data-aem-asset-id="aaid:7fa01fce0ebe40268cd6dcf07e2d9cb1"
          data-trackable=true
          onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>
    </a>

  </body>
</html>

Code Paginanummer toevoegen adding-page-tracker-code

U voegt de code van de paginacontracker binnen de kopbalsectie van uw websitecode toe. Het volgende codefragment toont de code van de Tracker van de Pagina inbegrepen in een steekproefWeb-pagina:

 <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/foundation/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in millis
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","abc.net","bee","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>
 </head>

Insluitcode toevoegen adding-embed-code

U voegt de insluitcode toe aan de hoofdtekst van de websitecode. In het volgende codefragment wordt de insluitcode weergegeven die in een voorbeeldwebpagina is opgenomen:

<body>

   <img
      src="http://localhost:4502/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
      data-aem-asset-id="aaid:a386f2cd78234becb66bd11575f9452d"
      data-trackable=true
      onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>

    <a
      href="https://www.adobe.com"

      onclick="assetAnalytics.core.assetClicked(this);return false">
      <img
          src="http://localhost:4502/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
          data-aem-asset-id="aaid:7fa01fce0ebe40268cd6dcf07e2d9cb1"
          data-trackable=true
          onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>
    </a>

  </body>
recommendation-more-help
4452738f-2bdf-4cd4-9b45-905a69d607ad