Richtlijnen voor migratie van middelen assets-migration-guide

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Bij het migreren van middelen naar AEM moeten er verschillende stappen in overweging worden genomen. Het uitpakken van elementen en metagegevens uit hun huidige huis valt buiten het bereik van dit document, omdat de implementaties sterk verschillen. In plaats daarvan wordt in dit document beschreven hoe u deze elementen in AEM brengt, de metagegevens ervan toepast, uitvoeringen genereert en de elementen activeert of publiceert.

Vereisten prerequisites

Voordat u een van de hieronder beschreven stappen uitvoert, moet u de instructies in Tips voor afstemmen van middelenprestaties. Vele stappen, zoals het vormen van maximum gezamenlijke banen, verbeteren de stabiliteit en de prestaties van de server onder lading. Andere stappen, zoals de configuratie van de Opslag van de Gegevens van het Dossier, zijn moeilijk uit te voeren nadat het systeem met activa is geladen.

NOTE
De volgende gereedschappen voor middelenmigratie maken geen deel uit van Adobe Experience Manager. Adobe Klantenondersteuning biedt geen ondersteuning voor deze tools.
 • ACS Experience Manager Tagmaker voor gereedschappen
 • ACS Experience Manager Tools CSV Asset Importer
 • ACS Commons Bulk Workflow Manager
 • ACS Commons Snelle Manager van de Actie
 • Synthetische workflow
Deze software is opensource en valt onder de Apache v2-licentie. Als u een vraag wilt stellen of een kwestie wilt melden, gaat u naar de betreffende GitHub-problemen voor ACS Experience Manager Gereedschappen en ACS Experience Manager Commons.

Migreren naar Experience Manager migrate-to-aem

Elementen migreren naar Experience Manager vereist verscheidene stappen en zou als gefaseerd proces moeten worden beschouwd. De fasen van de migratie zijn als volgt:

 1. Workflows uitschakelen.
 2. Labels laden.
 3. Samenvatting van elementen.
 4. Uitvoeringen verwerken.
 5. Elementen activeren.
 6. Workflows inschakelen.

chlimage_1-223

Workflows uitschakelen disable-workflows

Voordat u een migratie start, schakelt u de draagraketten voor de DAM Update Asset workflow. U kunt het beste alle elementen in het systeem opnemen en de workflows vervolgens in batches uitvoeren. Als u al live bent terwijl de migratie plaatsvindt, kunt u deze activiteiten plannen om buiten de kantooruren uit te voeren.

Labels laden load-tags

Mogelijk hebt u al een tagtaxonomie die u op uw afbeeldingen toepast. Gereedschappen zoals de CSV Asset Importer en de functionaliteit voor metagegevensprofielen kunnen de toepassing van tags op elementen automatiseren. Voeg eerst de tags in Experience Manager toe. De ACS Experience Manager Tagmaker voor gereedschappen kunt u tags vullen met een Microsoft Excel-spreadsheet die in het systeem is geladen.

Middelen opnemen ingest-assets

Prestaties en stabiliteit zijn belangrijke zorgen wanneer activa in het systeem worden opgenomen. Zorg ervoor dat het systeem goed presteert wanneer u veel gegevens in de Experience Manager laadt. Hierdoor is de tijd die nodig is om de gegevens toe te voegen tot een minimum beperkt en kan overbelasting van het systeem worden voorkomen. Dit helpt systeemuitval te voorkomen, vooral in systemen die al in productie zijn.

Er zijn twee manieren om de elementen in het systeem te laden: een op push-gebaseerde benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van HTTP of een pull-gebaseerde benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van de JCR API's.

HTTP doorspoelen push-through-http

Het team van Managed Services van Adobe gebruikt een hulpmiddel genoemd Glutton om gegevens in klantenmilieu's te laden. Glutton is een kleine Java-toepassing die alle elementen van de ene map in een andere map laadt Experience Manager -instantie. In plaats van Glutton kunt u ook hulpprogramma's zoals Perl-scripts gebruiken om de elementen in de opslagplaats te posten.

Er zijn twee grote nadelen aan het gebruiken van de benadering van het doorduwen van https:

 1. Verzend de elementen via HTTP naar de server. Dit vereist behoorlijk wat overheadkosten en is tijdrovend, waarbij de tijd wordt verlengd die het vergt om uw migratie uit te voeren.
 2. Als u tags en aangepaste metagegevens hebt die op de elementen moeten worden toegepast, is voor deze aanpak een tweede aangepast proces vereist dat u moet uitvoeren om deze metagegevens toe te passen op de elementen nadat deze zijn geïmporteerd.

De andere manier om elementen in te nemen is het ophalen van elementen van het lokale bestandssysteem. Als u echter geen externe schijf of netwerkshare aan de server kunt koppelen om een pull-based aanpak uit te voeren, is het posten van de elementen via HTTP de beste optie.

Trek van het lokale dossiersysteem pull-from-the-local-file-system

De ACS Experience Manager Tools CSV Asset Importer Hiermee worden elementen van het bestandssysteem en metagegevens van elementen uit een CSV-bestand opgehaald voor het importeren van elementen. De Experience Manager De API van de Manager van activa wordt gebruikt om de activa in het systeem in te voeren en de gevormde meta-gegevenseigenschappen toe te passen. In het ideale geval worden elementen op de server gemonteerd via een netwerkbestandsinstallatie of via een externe schijf.

Wanneer de activa niet over een netwerk worden overgebracht verbeteren de algemene prestaties veel. Deze methode is doorgaans de meest efficiënte methode om elementen in de opslagplaats te laden. Bovendien kunt u alle elementen en metagegevens in één stap importeren omdat het gereedschap metagegevens ondersteunt. Er is geen andere stap nodig om de metagegevens toe te passen, bijvoorbeeld met een apart gereedschap.

Procesuitvoeringen process-renditions

Nadat u de elementen in het systeem hebt geladen, moet u ze verwerken via de DAM Update Asset-workflow om metagegevens te extraheren en uitvoeringen te genereren. Voordat u deze stap uitvoert, moet u de DAM Update Asset-workflow dupliceren en aanpassen aan uw wensen. Sommige stappen in de standaardworkflow zijn mogelijk niet nodig voor u, zoals Dynamic Media Classic PTIFF-generatie of InDesign-serverintegratie.

Nadat u de werkstroom volgens uw behoeften hebt gevormd, hebt u twee opties om het uit te voeren:

 1. De eenvoudigste aanpak is ACS Bulk Workflow Manager. Met dit gereedschap kunt u een query uitvoeren en de resultaten van de query verwerken via een workflow. Er zijn ook opties voor het instellen van batchgrootten.
 2. U kunt ACS Commons Fast Action Manager gebruiken in overleg met Synthetische workflows. Hoewel deze benadering veel meer betrokken is, kunt u de overhead van de Experience Manager workflowengine tijdens optimalisatie van het gebruik van serverbronnen. Bovendien verhoogt de Fast Action Manager de prestaties nog meer door serverresources dynamisch te controleren en het plaatsen van de lading op het systeem te vertragen. U vindt voorbeeldscripts op de ACS Commons-functiepagina.

Elementen activeren activate-assets

Voor plaatsingen die een publicatielaag hebben, moet u de activa uit activeren aan publiceer landbouwbedrijf. Hoewel Adobe aanbeveelt meerdere publicatieinstanties uit te voeren, is het het meest efficiënt om alle elementen te repliceren naar één publicatieinstantie en die instantie vervolgens te klonen. Wanneer u grote aantallen elementen activeert en een boomstructuur activeert, moet u mogelijk ingrijpen. Dit is de reden waarom: Als u de activering uitschakelt, worden items toegevoegd aan de wachtrij Verschuivende taken/gebeurtenis. Nadat de grootte van deze rij ongeveer 40.000 punten begint te overschrijden, vertraagt de verwerking dramatisch. Als deze wachtrij groter is dan 100.000 items, heeft de systeemstabiliteit te lijden.

Als u dit probleem wilt verhelpen, kunt u de opdracht Fast Action Manager om de replicatie van bedrijfsmiddelen te beheren. Dit werkt zonder de het Verschuiven rijen te gebruiken, verminderend overheadkosten, terwijl het vertragen van de werkbelasting om de server te verhinderen worden overbelast. Een voorbeeld om FAM te gebruiken om replicatie te beheren wordt getoond op de de documentatiepagina van de eigenschap.

Andere opties om assets naar de publicatiefarm te sturen, omvatten het gebruik van vlt-rcp of oak-run, die als hulpprogramma's als onderdeel van Jackrabbit worden verstrekt. Een andere optie is om een open-sourced hulpmiddel voor uw Experience Manager infrastructuur Grabbit, die beweert snellere prestaties te hebben dan vlt.

Voor elk van deze benaderingen is het voorbehoud dat de elementen op de auteurinstantie niet aantonen dat ze zijn geactiveerd. Als u de markering van deze elementen met de juiste activeringsstatus wilt afhandelen, moet u ook een script uitvoeren om de elementen te markeren als geactiveerd.

NOTE
Adobe biedt geen ondersteuning voor Grabbit.

Kloonpublicatie clone-publish

Nadat de elementen zijn geactiveerd, kunt u de publicatieinstantie klonen om zoveel kopieën te maken als nodig zijn voor de implementatie. Het klonen van een server is vrij eenvoudig, maar er zijn enkele belangrijke stappen om te onthouden. Publicatie klonen:

 1. Maak een back-up van de broninstantie en de datastore.
 2. Herstel de back-up van de instantie en de datastore naar de doellocatie. De volgende stappen verwijzen allemaal naar dit nieuwe exemplaar.
 3. Een bestandssysteem doorzoeken onder crx-quickstart/launchpad/felix for sling.id. Verwijder dit bestand.
 4. Onder de wortelweg van de datastore, bepaal de plaats en schrap om het even welke repository-XXX bestanden.
 5. Bewerken crx-quickstart/install/org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.FileDataStore.config en crx-quickstart/launchpad/config/org/apache/jackrabbit/oak/plugins/blob/datastore/FileDataStore.config om naar de locatie van de datastore in de nieuwe omgeving te wijzen.
 6. Start de omgeving.
 7. Werk de configuratie van om het even welke replicatieagenten op de auteur(s) bij om aan correcte te richten publiceer instanties of verzender spoelagenten op de nieuwe instantie om aan de correcte verzenders voor het nieuwe milieu te richten.

Workflows inschakelen enable-workflows

Nadat we de migratie hebben voltooid, moeten de draagraketten voor de DAM Update Asset-workflows opnieuw worden ingeschakeld om het genereren van vertoningen en het ophalen van metagegevens te ondersteunen voor doorlopend gebruik van het dagelijkse systeem.

Elementen migreren over Experience Manager implementaties migrate-between-aem-instances

Hoewel niet zo vaak, moet u soms grote hoeveelheden gegevens van één migreren Experience Manager instantie aan een andere; bijvoorbeeld wanneer u een Experience Manager upgrade uitvoeren, uw hardware upgraden of migreren naar een nieuw datacenter, bijvoorbeeld met een AMS-migratie.

In dit geval worden uw elementen al gevuld met metagegevens en worden er al uitvoeringen gegenereerd. U kunt zich eenvoudig concentreren op het verplaatsen van elementen van de ene naar de andere instantie. Bij het migreren tussen Experience Manager voert u de volgende stappen uit:

 1. Workflows uitschakelen: Omdat u uitvoeringen samen met onze elementen migreert, wilt u de werkstroomstarters voor DAM Update Asset uitschakelen.

 2. Labels migreren: Omdat er al tags in de bron zijn geladen Experience Manager kunt u deze in een inhoudspakket samenstellen en het pakket op de doelinstantie installeren.

 3. Elementen migreren: Er zijn twee gereedschappen die u kunt adviseren om elementen van een element te verplaatsen Experience Manager naar een andere instantie:

  • Vault Remote Copy, of vlt rcp, staat u toe om vlt over een netwerk te gebruiken. U kunt een bron- en doelmap opgeven en met vlt alle gegevens in de opslagplaats van de ene instantie downloaden en in de andere instantie laden. Vlt rcp is te vinden op https://jackrabbit.apache.org/filevault/rcp.html
  • Grabbit is een opensource hulpmiddel van de synchronisatie van inhoud dat door de Kabel van de Tijdopnemer voor hun werd ontwikkeld Experience Manager uitvoering. Omdat het ononderbroken gegevensstromen, in vergelijking met vlt rcp gebruikt, heeft het een lagere latentie en beweert een snelheidsverbetering van twee tot tien keer sneller dan vlt rcp. Grabbit ondersteunt ook alleen synchronisatie van delta-inhoud, waardoor wijzigingen kunnen worden gesynchroniseerd nadat een initiële migratievoldoende is voltooid.
 4. Elementen activeren: Volg de instructies voor activeren, elementen gedocumenteerd voor de eerste migratie naar AEM.

 5. Kloonpublicatie: Net als bij een nieuwe migratie is het efficiënter om één publicatieexemplaar te laden en te klonen dan de inhoud op beide knooppunten te activeren. Zie Klonen publiceren.

 6. Workflows inschakelen: Nadat u de migratie hebt voltooid, schakelt u de draagraketten voor de DAM Update Asset-workflows opnieuw in om het genereren van vertoningen en het ophalen van metagegevens te ondersteunen voor doorlopend systeemgebruik van dag tot dag.

recommendation-more-help
4452738f-2bdf-4cd4-9b45-905a69d607ad