Toegang tot klassieke gebruikersinterface inschakelen enabling-access-to-classic-ui

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Als de functionaliteit met aanraakbediening op veel gebieden van de AEM op gelijke voet komt te staan met de klassieke interface en deze overschrijdt, is de toegang tot de klassieke interface via de interface met aanraakbediening nu standaard uitgeschakeld. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe u deze toegang indien nodig opnieuw kunt inschakelen.

NOTE
Voor details over de status van eigenschappariteit met klassieke UI, zie Pariteit aanraakinterface document.
recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8