Video bijhouden configureren voor Adobe Analytics configuring-video-tracking-for-adobe-analytics

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor het bijhouden van videogebeurtenissen, waarvan er twee oudere opties zijn voor oudere versies van Adobe Analytics. Deze oudere optie is: Verouderde mijlpalen en oude seconden.

NOTE
Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat u een afspeelbare video geüpload in AEM.
Voor het afspelen van uw video's op de pagina raadpleegt u deze zelfstudie voor informatie over het transcoderen van videobestanden in AEM.

Gebruik de volgende procedure om een framework voor het bijhouden van video's in te stellen met elke methode.

NOTE
Voor nieuwe implementaties verdient het aanbeveling niet gebruiken de oudere opties voor het bijhouden van video's. Gebruik de Mijlpalen in plaats daarvan.

Gemeenschappelijke stappen common-steps

 1. Een webpagina instellen door een videocomponent van het hulpwerktuig en het toevoegen van playable video als element voor de component

 2. Een Adobe Analytics-configuratie en -framework maken.

  • De voorbeelden in de volgende secties gebruiken de naam my-sc-configuration voor de configuratie en video voor het kader.
 3. Voor de kaderpagina, selecteer RSID en plaats het gebruik aan allen. (http://localhost:4502/cf#/etc/cloudservices/sitecatalyst/videoconf/videofw.html)

 4. Sleep de component Video van de categorie Algemeen in Sidetrap naar het framework.

 5. Selecteer een methode voor bijhouden:

 6. Wanneer u een methode voor bijhouden selecteert, wordt de lijst met CQ-variabelen dienovereenkomstig gewijzigd. Gebruik de secties die volgen voor informatie over hoe te om de component verder te vormen en de CQ variabelen met de eigenschappen van Adobe Analytics in kaart te brengen.

Mijlpalen milestones

De methode van Mijlpalen volgt de meeste informatie over de video, is hoogst klantgericht, en gemakkelijk te vormen.

Als u de methode Mijlpalen wilt gebruiken, geeft u op tijd gebaseerde verschuivingen op om de mijlpalen te definiëren. Wanneer een videoplayback een mijlpaal overgaat, roept de pagina Adobe Analytics aan om de gebeurtenis te volgen. Voor elke mijlpaal die u definieert, maakt de component een CQ-variabele die u kunt toewijzen aan een Adobe Analytics-eigenschap. De naam van deze CQ-variabelen gebruikt de volgende indeling:

eventdata.events.milestoneXX

Het achtervoegsel XX is de spoorcompensatie die de mijlpaal bepaalt. Als u bijvoorbeeld verschuivingen van 4, 8, 16, 20 en 28 seconden opgeeft, worden de volgende CQ-variabelen gegenereerd:

 • eventdata.events.milestone4
 • eventdata.events.milestone8
 • eventdata.events.milestone16
 • eventdata.events.milestone20
 • eventdata.events.milestone28

In de volgende tabel worden de standaard CQ-variabelen beschreven die voor de methode Mijlpalen worden verschaft:

CQ-variabelen
Adobe Analytics-eigenschappen
eventdata.videoName
De hier aan toegewezen variabelen bevatten de gebruiksvriendelijk name (Titel) van de video, indien ingesteld in de DAM; als deze niet is ingesteld, wordt de video bestandsnaam wordt verzonden. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
eventdata.videoFileName
Variabelen die hieraan zijn toegewezen, bevatten de bestandsnaam. Alleen verzonden samen met eventData.events.a.media.view
eventdata.videoFilePath
Variabelen die hieraan zijn toegewezen, bevatten het bestandspad op de server. Alleen verzonden samen met eventData.events.a.media.view
eventdata.events.a.media.segmentView
Verzonden telkens wanneer een segment mijlpaal wordt overgegaan
eventdata.events.a.media.timePlayed
Verzonden telkens als een mijlpaal wordt teweeggebracht, wordt het aantal seconden de gebruiker besteedde het letten op het bepaalde segment ook verzonden samen met deze gebeurtenis. Bijvoorbeeld eventX=21
eventdata.events.a.media.view
Verzonden bij initialisatie videoweergave
eventdata.events.a.media.complete
Verzonden wanneer video is afgespeeld
eventdata.events.milestoneX
Wordt verzonden wanneer de opgegeven mijlpaal is bereikt, dan staat X voor de seconde waarop de mijlpaal wordt geactiveerd
eventdata.a.contentType
Verzonden op elke mijlpaal; toont zoals pev3 in de vraag van Adobe Analytics, gewoonlijk verzonden als "video"
eventdata.a.media.name
Komt exact overeen met eventdata.videoName
eventdata.a.media.segment
Bevat informatie over het segment dat is weergegeven, bijvoorbeeld 24-8
NOTE
U kunt de gebruiksvriendelijke ​ naam van een video instellen door de video te openen voor bewerking in de DAM en de Titel metagegevensveld naar de gewenste naam.
 1. Nadat u Mijlpalen hebt geselecteerd als de methode voor bijhouden, voert u in het vak Verschuiving track een door komma's gescheiden lijst met verschuivingen in seconden in. De volgende waarde definieert bijvoorbeeld mijlpalen 4, 8, 16, 20 en 28 seconden na het begin van de video:

  code language-xml
  4,8,16,20,24
  

  De verschuivingswaarden moeten gehele getallen zijn die groter zijn dan 0. De standaardwaarde is 10,25,50,75.

 2. Als u de CQ-variabelen wilt toewijzen aan Adobe Analytics-eigenschappen, sleept u de Adobe Analytics-eigenschappen van ContentFinder naast de CQ-variabele op de component.

  Voor informatie over het optimaliseren van de toewijzingen raadpleegt u de Video meten in Adobe Analytics hulplijn.

 3. Het framework toevoegen naar de pagina.

 4. De instelling testen in Voorvertoningsmodus Speel de video af om Adobe Analytics-aanroepen te activeren.

De volgende voorbeelden van Adobe Analytics-volggegevens zijn van toepassing op het bijhouden van mijlpaden met gebruik van trackverschuivingen van 4,8,16,20 en 24, en de volgende toewijzingen voor de CQ-variabelen:

Variabele CQ
Adobe Analytics, eigenschap
eventdata.videoName
prop2
eventdata.videoFileName
prop3
eventdata.videoFilePath
prop4
eventdata.events.a.media.segmentView
event1
eventdata.events.a.media.timePlayed
event2
eventdata.events.a.media.view
event3
eventdata.events.a.media.complete
event4
eventdata.events.milestone4
event10
eventdata.events.milestone8
event11
eventdata.events.milestone16
event12
eventdata.events.milestone20
event13
eventdata.events.milestone24
event14
eventdata.a.contentType
eVar3
eventdata.a.media.name
eVar1, prop1
eventdata.a.media.segment
eVar2

In dit voorbeeld wordt de component Video als volgt weergegeven op de frameworkpagina:

video1

NOTE
Om de vraag te zien die aan Adobe Analytics wordt gemaakt gebruik een aangewezen hulpmiddel, zoals Debugger DigitalPulse of Fiddler.

De vraag aan Adobe Analytics die het verstrekte voorbeeld gebruikt zou als dit moeten kijken wanneer bekeken met Debugger DigitalPulse:

chlimage_1-156

Dit is het eerste oproep ​gemaakt naar Adobe Analytics met de volgende waarden:

 • prop1 en eVar1 voor eventdata.a.media.name,
 • props2-4, samen met eVar2 en eVar3 die contentType (video) en segment (1) bevatten1-4)
 • event3, die is toegewezen aan eventData.events.a.media.view.

chlimage_1-157

Dit is het derde oproep ​naar Adobe Analytics:

 • prop1 en eVar1 bevattena.media.name;
 • event1 omdat een segment is weergegeven
 • gebeurtenis2 verzonden met afgespeelde tijd = 4
 • event11 verzonden omdat eventData.events.milestone8 is bereikt
 • prop2 tot en met 4 worden niet verzonden (omdat eventdata.events.a.media.view niet werd geactiveerd)

Niet-verouderde mijlpalen non-legacy-milestones

De methode Niet-verouderde mijlpalen is vergelijkbaar met de methode Mijlpalen, behalve dat mijlpalen worden gedefinieerd met percentages van de lengte van de sporen. De gemeenschappelijke waarden zijn als volgt:

 • Wanneer een videoplayback een mijlpaal overgaat, roept de pagina Adobe Analytics aan om de gebeurtenis te volgen.
 • De statische set CQ-variabelen die zijn gedefinieerd voor toewijzing met Adobe Analytics-eigenschappen.
 • Voor elke mijlpaal die u definieert, maakt de component een CQ-variabele die u kunt toewijzen aan een Adobe Analytics-eigenschap.

De naam van deze CQ-variabelen gebruikt de volgende indeling:

Het achtervoegsel XX is het percentage van spoorlengte dat de mijlpaal bepaalt. Als u bijvoorbeeld percentages van 10, 25, 50 en 75 opgeeft, worden de volgende CQ-variabelen gegenereerd:

 • eventdata.events.milestone10
 • eventdata.events.milestone25
 • eventdata.events.milestone50
 • eventdata.events.milestone75
eventdata.events.milestoneXX
 1. Nadat u Niet-verouderde mijlpalen hebt geselecteerd als methode voor het bijhouden van wijzigingen, voert u in het vak Verschuiving track een door komma's gescheiden lijst met percentages van de lengte van de track in. De volgende standaardwaarde definieert bijvoorbeeld mijlpalen op 10, 25, 50 en 75 procent van de lengte van het spoor:

  code language-xml
  10,25,50,75
  

  De verschuivingswaarden moeten gehele getallen zijn die groter zijn dan 0.

 2. Als u de CQ-variabelen wilt toewijzen aan Adobe Analytics-eigenschappen, sleept u de Adobe Analytics-eigenschappen van ContentFinder naast de CQ-variabele op de component.

  Voor informatie over het optimaliseren van de toewijzingen raadpleegt u de Video meten in Adobe Analytics hulplijn.

 3. Het framework toevoegen naar de pagina.

 4. De instelling testen in Voorvertoningsmodus Speel de video af om Adobe Analytics-aanroepen te activeren.

Legacy-mijlpalen legacy-milestones

Deze methode is vergelijkbaar met de methode Mijlpalen, met het verschil dat de in de Verschuiving tekstspatiëring veld zijn percentages in plaats van instelpunten in de video.

NOTE
Het veld Verschuiving voor reeksspatiëring accepteert alleen een door komma's gescheiden lijst met hele getallen tussen 1 en 100.
 1. Stel de verschuiving track in.

  • e.g.10,50,75,100

  Bovendien is de informatie die naar Adobe Analytics wordt verzonden minder aanpasbaar; er zijn slechts drie variabelen beschikbaar om in kaart te brengen :

eventdata.videoName
De hier aan toegewezen variabelen bevatten de gebruiksvriendelijk name (Titel) van de video, indien ingesteld in de DAM; als de titel niet is ingesteld, wordt de video bestandsnaam wordt verzonden. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
eventdata.videoFileName
Variabelen die hieraan zijn toegewezen, bevatten de bestandsnaam. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
eventdata.videoFilePath
De variabele die aan dit wordt toegewezen zal het weg van het dossier op de server bevatten. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
NOTE
U kunt de gebruiksvriendelijke ​ naam van een video instellen door de video te openen voor bewerking in de DAM en het veld Title ​ metadata in te stellen op de gewenste naam. U moet ook de aangebrachte wijzigingen opslaan wanneer u klaar bent.
 1. Deze variabelen toewijzen aan de profielen 1 tot en met 3

  De rest van de relevante informatie in de uitnodiging zal samengevoegd worden verzonden één variabele met naam pev3.

  Voorbeeldaanroepen aan Adobe Analytics die het verstrekte voorbeeld gebruikt zou als dit moeten kijken wanneer bekeken met Debugger DigitalPulse:

  lmilestones1

  De pev3 ​De variabele die in de vraag wordt verzonden bevat de volgende informatie:

  • Naam - De naam van het videobestand (film.avi)
  • Lengte - De lengte van het videobestand, in seconden (100)
  • Naam speler - De videospeler die wordt gebruikt om het videobestand af te spelen (HTML5-video)
  • Totaal aantal seconden afgespeeld - Het totale aantal seconden dat de video is afgespeeld (25)
  • Tijdstempel starten - Tijdstempel die aangeeft wanneer het afspelen van de video is gestart (1331035567)
  • Afspeelsessie - De details van de afspeelsessie. In dit veld wordt aangegeven hoe de gebruiker met de video heeft gewerkt. Dit kunnen gegevens zijn zoals waar de video is afgespeeld, of de videoschuifregelaar is gebruikt om de video naar voren te verplaatsen en waar de video is gestopt met afspelen (L10E24S58L58 - video is na seconden gestopt. 25 van sectie L10, overgeslagen tot sec. 48)

Verouderde seconden legacy-seconds

Wanneer het gebruiken van de ​ erfenisseconden methode, worden de vraag van Adobe Analytics teweeggebracht om de n-de seconde, waar N op het Spoor compensatieveld wordt gespecificeerd.

 1. Stel de verschuiving van track in op een willekeurig aantal seconden,

  • bijv. 6
  note note
  NOTE
  Het veld Tracking-verschuiving accepteert alleen hele getallen die hoger zijn dan 0

  De gegevens die naar Adobe Analytics worden verzonden, kunnen minder worden aangepast. Er zijn slechts drie variabelen beschikbaar voor toewijzing:

eventdata.videoName
De hier aan toegewezen variabelen bevatten de gebruiksvriendelijk name (Titel) van de video, indien ingesteld in de DAM; als de titel niet is ingesteld, wordt de video bestandsnaam wordt verzonden. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
eventdata.videoFileName
De variabele die hieraan is toegewezen, bevat de bestandsnaam. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
eventdata.videoFilePath
De variabele die aan dit wordt toegewezen zal het weg van het dossier op de server bevatten. Slechts één keer verzonden, aan het begin van het afspelen van een video.
NOTE
U kunt de gebruiksvriendelijke ​ naam van een video instellen door de video te openen voor bewerking in de DAM en de Titel metagegevensveld naar de gewenste naam. U moet ook de aangebrachte wijzigingen opslaan wanneer u klaar bent.
 1. Deze variabelen toewijzen aan prop1, prop2 en prop3

  De rest van de relevante informatie in de uitnodiging zal samengevoegd worden verzonden één variabele met naam pev3.

  De vraag aan Adobe Analytics die het verstrekte voorbeeld gebruikt zou als dit moeten kijken wanneer bekeken met Debugger DigitalPulse:

  lseconds

  De vraag is gelijkaardig aan de Verouderde vraag van de Mijlpalen hierboven. Zie de informatie over pev3 op.

Referenties die in deze zelfstudie worden gebruikt:

[0] https://experienceleague.adobe.com/docs/media-analytics/using/sdk-implement/setup/setup-overview.html?lang=nl-NL?lang=nl-NL

recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8