AEM webprestaties aem-web-performance

Het is lastig om snel complexe webervaringen te maken. In deze talk zal Joel licht werpen op enkele van de meer voorkomende valkuilen. Het omvat theorie, voorbeelden, beste praktijken evenals demonstratie van het tooling rond de volgende gebieden - Netwerk & latentie: optimalisaties voor HTTP/1.1 en HTTP/2 - Trage AEM serververzoeken: het identificeren van kwesties - JavaScript: het minimaliseren van overheadkosten

Geleverd op 1 juni 2016

Gepresenteerd door

  • Joel Richard, Developer, Adobe

Presenter-dia's

Bestand ophalen

WARNING
AEM versies 6.4 en ouder zijn End of Life en worden niet meer door de Adobe verkocht. Adobe raadt u aan een upgrade naar de nieuwste versie uit te voeren - Adobe Experience Manager as a Cloud Service. Gearchiveerde versies van de documentatie zijn vanuit deze page.

Apache:
https://httpd.apache.org/docs/trunk/mod/mod_http2.html

Webstandaarden:
https://www.w3.org/TR/preload/
https://www.w3.org/TR/resource-hints/

AEM:
https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-65/deploying/configuring/configuring-performance.html?lang=nl-NL

Componenten AEM:
https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/aem-core-wcm-components
https://adobe-consulting-services.github.io/acs-aem-commons/features/named-image-transform.html

Derden:
https://www.ampproject.org/docs/reference/amp-img.html
https://www.appelsiini.net/projects/lazyload

JavaScript-prestaties:
https://gist.github.com/paulirish/5d52fb081b3570c81e3a
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/?hl=en

Profiel:
https://visualvm.java.net/

recommendation-more-help
5f9e433e-d422-4bfd-9e43-c9417545dc43