Workflows voor inhoud automatiseren met App Builder

App Builder biedt een geïntegreerd extern uitbreidingsframework voor het integreren en maken van aangepaste ervaringen die Adobe Experience Manager uitbreiden. Met dit volledige uitbreidingskader, dat op de infrastructuur van de Adobe wordt voortgebouwd, kunnen de ontwikkelaars douanemicrodiensten bouwen, Adobe Experience Manager uitbreiden en integreren over Adobe oplossingen en de rest van de stapel van IT.

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186