Een nieuw subdomein instellen setting-up-subdomain

Lees hier meer must-read

Deze pagina biedt informatie over het instellen van nieuwe subdomeinen met volledige subdomeindelegatie of CNAMEs Algemene concepten voor deze twee methoden worden in dit gedeelte beschreven: Branding van subdomeinen.

Verwant onderwerp:

Versieselectie

Subdomeinconfiguratie is alleen beschikbaar voor productie versies.

Als de versie die u in de wizard selecteert, geen eerder ingestelde subdomeinen heeft, wordt het eerste geconfigureerde subdomein het primaire subdomein voor die versie en kunt u dit in de toekomst niet meer wijzigen. Als gevolg hiervan worden reverse DNS-records gemaakt voor andere subdomeinen die dit primaire subdomein gebruiken. Antwoord- en bounce-adressen voor andere subdomeinen worden gegenereerd vanuit het primaire subdomein.

SSL-certificaten van subdomeinen delegeren aan Adobe

Wanneer u een nieuw subdomein instelt, kunt u het SSL-certificaat laten beheren door Adobe. Dit wordt ten zeerste aanbevolen, omdat Adobe het certificaat automatisch maakt en elk jaar vernieuwt voordat het certificaat verloopt.

Als u CNAME's gebruikt om een subdomeindelegatie in te stellen, levert Adobe certificaatrecords die u kunt gebruiken in uw domeinhostingoplossing om uw certificaat te genereren.

NOTE
Door Adobe beheerde SSL is een kosteloze functie die gratis beschikbaar is voor gebruikers. Meer informatie over beheer van SSL-certificaten

Configuratie naamservers

Wanneer u naamservers configureert, mag u het hoofdsubdomein nooit aan Adobe delegeren. Anders werkt het domein alleen met Adobe. Elk ander gebruik is onmogelijk, zoals bijvoorbeeld het verzenden van interne e-mails naar de werknemers van uw organisatie.

Bovendien mag u geen afzonderlijk zonebestand maken voor dit nieuwe subdomein.

Volledige subdomeindelegatie full-subdomain-delegation

Volg de onderstaande stappen om een subdomein volledig te delegeren aan Adobe Campaign.

Een video-uitleg van deze functie met Campaign v7/v8 of Campaign Standard.

 1. Selecteer in de kaart Subdomains & Certificates de gewenste productieversie en klik op Setup new subdomain.

 2. Klik op Next om de methode voor volledige delegatie te bevestigen.

 3. Maak het gewenste subdomein en naamservers in de hostingoplossing die door uw organisatie wordt gebruikt. Daarvoor kopieert u de weergegeven informatie van de Adobe-naamserver en plakt u deze in de wizard. Raadpleeg de videotutorial voor meer informatie over het maken van een subdomein in een hostingoplossing.

  note note
  NOTE
  Voor Adobe Campaign Standard kunt u met gedelegeerde subdomeinen zowel Marketing- als Transactionele communicatie verzenden.

 4. Klik op Next wanneer het subdomein is gemaakt met de bijbehorende naamserverinformatie van Adobe.

 5. Als u een Campagne v7/v8-instantie hebt geselecteerd, selecteert u het gewenste gebruiksgeval voor het subdomein: Marketingsmededelingen of Transactionele en operationele communicatie. Algemene concepten in de gebruiksscenario's van subdomeinen worden weergegeven in dit gedeelte.

 6. Voer het subdomein in dat u in uw hostingoplossing hebt gemaakt en klik op Submit.

  Zorg ervoor dat u de volledige naam invult van het subdomein dat u wilt delegeren. Als u bijvoorbeeld het subdomein usoffers.email.weretail.com wilt delegeren, typt u 'usoffers.email.weretail.com'.

 7. Als u het genereren van het SSL-certificaat van het subdomein wilt delegeren aan Adobe, schakelt u het Opt for Adobe managed SSL for sub-domains -optie. Meer informatie over SSL-bevoegdheidsdelegatie

Nadat het subdomein is verzonden, worden verschillende controles en configuratiestappen uitgevoerd door het configuratiescherm. Zie voor meer informatie Controles en configuratie van subdomeinen.

Subdomeinconfiguratie met gebruik van CNAME use-cnames

Volg de onderstaande stappen om een subdomein te configureren met gebruik van CNAMEs.

Een video-uitleg van deze functie met Campaign v7/v8 of Campaign Standard.

 1. Selecteer in de kaart Subdomains & Certificates de gewenste productieversie en klik op Setup new subdomain.

 2. Selecteer de methode CNAME en klik op Next.

 3. Als u een Campagne v7/v8-instantie hebt geselecteerd, selecteert u het gewenste gebruiksgeval voor het subdomein: Marketingsmededelingen of Transactionele en operationele communicatie. Algemene concepten in de gebruiksscenario's van subdomeinen worden weergegeven in dit gedeelte.

 4. Ga subdomain in die u in uw het ontvangen oplossing creeerde.

  Als u het genereren van het SSL-certificaat van het subdomein wilt delegeren aan Adobe, schakelt u het Opt for Adobe managed SSL for sub-domains -optie. Meer informatie over SSL-bevoegdheidsdelegatie

  note note
  NOTE
  Zorg ervoor dat u de volledige naam invult van het subdomein dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld het subdomein usoffers.email.weretail.com wilt instellen, typt u usoffers.email.weretail.com.
 5. De lijst van records die in uw DNS-serverweergaven moeten worden geplaatst. Kopieer deze records één voor één of download een CSV-bestand en navigeer vervolgens naar uw domeinhostingoplossing om de overeenkomende DNS-records te genereren.

 6. Zorg ervoor dat alle DNS-records van vorige stappen zijn gegenereerd in uw domeinhostingoplossing. Als alles goed is geconfigureerd, selecteert u de eerste statement en klikt u op Next om te bevestigen.

  Als u de records wilt maken en de subdomeinconfiguratie later wilt verzenden, selecteert u de tweede instructie. U kunt dan de subdomeinconfiguratie direct vanuit het subdomeinbeheerschermgebied Processing hervatten. Houd er rekening mee dat DNS-records die op uw server worden geplaatst, 30 dagen door het configuratiescherm worden bewaard. Na die periode moet u het subdomein helemaal opnieuw configureren.

  note note
  NOTE
  Als u verkoos om het SSL certificaat niet aan Adobe te delegeren, is dit de laatste stap van de subdomeinconfiguratie. Klik op de knop Submit.

 7. Als u het certificaat van de subdomeinen aan Adobe wilt delegeren, worden de certificaatverslagen automatisch geproduceerd. Kopieer deze records een voor een of download een CSV-bestand en navigeer vervolgens naar uw domeinhostingoplossing om de overeenkomende certificaat te genereren.

 8. Zorg ervoor dat alle certificaatrecords zijn gegenereerd in uw domeinhostingoplossing. Als alles goed is geconfigureerd, selecteert u de eerste statement en klikt u op Submit om te bevestigen.

Nadat het subdomein is verzonden, worden verschillende controles en configuratiestappen uitgevoerd door het configuratiescherm. Zie voor meer informatie Controles en configuratie van subdomeinen.

Controles en configuratie van subdomeinen subdomain-checks-and-configuration

 1. Zodra een subdomein is verzonden, controleert het configuratiescherm of het correct verwijst naar Adobe NS-records en of de Start of Authority-record (SOA) niet bestaat voor dit subdomein.

  note note
  NOTE
  Merk op dat terwijl de looppas van de subdomeinconfiguratie, andere verzoeken van het Controlebord in een rij zullen zijn ingegaan en slechts uitgevoerd nadat de subdomeinconfiguratie voltooit, om het even welke prestatieskwesties te verhinderen.
 2. Als de controles succesvol zijn, begint het configuratiescherm met het instellen van het subdomein met DNS-records, bijkomende URL's, inboxen, enz.

  Voor meer details over de voortgang van de configuratie klikt u op de knop voor de configuratie van het subdomein Details.

 3. Uiteindelijk wordt het Afleverteam over het nieuwe subdomein geïnformeerd om het te controleren. Het auditproces kan tot 10 werkdagen duren nadat het subdomein is geconfigureerd.

  note important
  IMPORTANT
  De aflevercontroles die worden uitgevoerd, omvatten het testen van feedbackloops en spamklachtloops. We raden daarom af om het subdomein te gebruiken voordat de audit is voltooid, omdat dit kan leiden tot een slechte reputatie van het subdomein.
  Nochtans, merk op dat u verrichtingen met betrekking tot SSL certificaten op uw subdomain kunt uitvoeren, zelfs als de leverbaarheidscontrole nog wordt verwerkt.
 4. Aan het einde van het proces zijn de subdomeinen geconfigureerd voor uw Adobe Campaign-instantie en zijn de onderstaande elementen gemaakt:

  • Het subdomein met de volgende DNS-records: SOA, MX, CNAME(’s), DKIM, SPF, TXT
  • Aanvullende subdomeinen voor het hosten van spiegel-, resource- en trackingpagina’s en de domeinsleutel
  • Inboxes: Sender, Error, Reply-to

  Standaard is de inbox Reply-to in het Configuratiescherm geconfigureerd voor het wissen van e-mailberichten en kan deze niet worden weergegeven. Gebruik dit adres niet als u de inbox Reply-to voor uw marketingcampagnes wilt bewaken.

Klik op de knoppen Subdomain details en Sender info voor meer details over het subdomein.

Problemen oplossen troubleshooting

 • In sommige gevallen verloopt de configuratie van het subdomein goed, maar wordt het subdomein mogelijk niet succesvol geverifieerd. Het subdomein blijft in de lijst Configured staan met een taaklog dat informatie over de fout bevat. Neem contact op met de klantenservice als u het probleem niet kunt oplossen.
 • Als het subdomein als Unverified wordt weergegeven nadat het is geconfigureerd, start u een nieuwe subdomeincontrole (/Verify subdomain). Als nog steeds dezelfde status wordt weergegeven, is er mogelijk een wijziging in het ontvangersschema aangebracht die niet kan worden gecontroleerd met standaardprocessen. Probeer een campagne met dat subdomein te verzenden.
 • Als de leveringscontrolefase van de subdomeinconfiguratie te lang (meer dan 10 werkdagen) duurt, neemt u contact op met de klantenservice.
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5