Gedragscode van Adobe

Onze belofte

In het belang van het bevorderen van een open en gastvrije omgeving beloven wij als
bijdragers en beheerders om deelname aan ons project en
onze gemeenschap een ervaring zonder intimidatie te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd of
lichaamsomvang, handicap, etniciteit, genderidentiteit en -expressie, ervaringsniveau,
nationaliteit, persoonlijk uiterlijk, ras, religie of seksuele identiteit en
oriëntatie.

Onze normen

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan het creëren van een positieve omgeving
zijn onder meer:

 • Gastvrije en inclusieve taal gebruiken
 • Respect hebben voor verschillende standpunten en ervaringen
 • Waardig accepteren van opbouwende kritiek
 • Focussen op wat het beste is voor de gemeenschap
 • Empathie tonen voor andere communityleden

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag door deelnemers zijn:

 • Het gebruik van geseksualiseerde taal of beelden en ongewenste seksuele aandacht of
  avances
 • Trollen, beledigende/denigrerende opmerkingen en persoonlijke of politieke aanvallen
 • Openbare of privé-intimidatie
 • Het publiceren van privégegevens van anderen, zoals een fysiek of elektronisch
  adres, zonder uitdrukkelijke toestemming
 • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een
  professionele omgeving

Onze verantwoordelijkheden

Projectbeheerders zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken van de normen voor acceptabel
gedrag en er wordt verwacht dat ze passende en eerlijke corrigerende maatregelen nemen in
reactie op gevallen van onaanvaardbaar gedrag.

Projectbeheerders hebben het recht en de verantwoordelijkheid om
problemen en andere bijdragen te verwijderen, te bewerken of af te wijzen
als deze niet in overeenstemming zijn met deze gedragscode, of om een bijdrager
tijdelijk of permanent verbannen vanwege ander gedrag dat ze ongepast,
bedreigend, beledigend of schadelijk achten.

Bereik

Deze gedragscode is zowel van toepassing in projectruimtes als in openbare ruimtes
wanneer een persoon het project of de gemeenschap ervan vertegenwoordigt. Voorbeelden van
vertegenwoordiging van een project of gemeenschap zijn bv. het gebruik van een officieel
project-e-mailadres, berichten plaatsen via een officieel social media-account, of optreden
als een aangestelde vertegenwoordiger bij een online of offline gebeurtenis. De weergave van een project kan
nader gedefinieerd en verduidelijkt worden door projectbeheerders.

Handhaving

Gevallen van beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag kunnen
worden gemeld door contact op te nemen met het projectteam via Grp-opensourceoffice@adobe.com. Alle
klachten zullen worden beoordeeld en onderzocht en resulteren in een antwoord dat
noodzakelijk en passend wordt geacht voor de omstandigheden. Het projectteam is
verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de melder van een incident.
Verdere details van specifiek handhavingsbeleid kunnen afzonderlijk worden gepubliceerd.

Projectbeheerders die de gedragscode niet
te goeder trouw volgen of handhaven, kunnen tijdelijke of permanente gevolgen ondervinden
zoals bepaald door andere leden van de projectleiding.

Attributie

Deze gedragscode is een bewerking van het Contributorconvenant, versie 1.4,
beschikbaar op https://contributor-covenant.org/version/1/4

recommendation-more-help
f0a0e44c-5d56-45af-ac98-47677caca18f