bin/uct (Upgrade Compatibility Tool)

Versie: 3.0.3

Deze verwijzing bevat 9 opdrachten die beschikbaar zijn via het bin/uct opdrachtregelprogramma.
De eerste lijst wordt automatisch gegenereerd met de opdracht bin/uct list op Adobe Commerce.

Meer informatie over het gereedschap in Overzicht.

NOTE
Deze verwijzing wordt gegenereerd op basis van de toepassingscodebase. Als u de inhoud wilt wijzigen, kunt u de broncode voor de corresponderende opdrachtimplementatie bijwerken in het dialoogvenster codebase opslaan en uw wijzigingen ter controle verzenden. Een andere manier is om Feedback geven (zoek de koppeling in de rechterbovenhoek). Zie voor richtsnoeren voor bijdragen Codebijdragen.

_complete

Interne opdracht voor suggesties voor shell-voltooiing

bin/uct _complete [-s|--shell SHELL] [-i|--input INPUT] [-c|--current CURRENT] [-S|--symfony SYMFONY]

--shell, -s

Het shell-type ("bash")

 • Vereist een waarde

--input, -i

Een array van invoertokens (bv. COMP_WORDS of argv)

 • Standaard: []
 • Vereist een waarde

--current, -c

De index van de "input"-array waarin de cursor zich bevindt (bijvoorbeeld COMP_CWORD)

 • Vereist een waarde

--symfony, -S

De versie van het voltooiingsscript

 • Vereist een waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de <info>list</info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

completion

Het shell-voltooiingsscript dumpen

bin/uct completion [--debug] [--] [<shell>]

shell

Het shell type (bijvoorbeeld "bash"), de waarde van "$SHELL" env var zal worden gebruikt als dit niet wordt gegeven

--debug

Tik op het logbestand voor foutopsporing bij voltooien

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

help

Help weergeven voor een opdracht

bin/uct help [--format FORMAT] [--raw] [--] [<command_name>]

command_name

De opdrachtnaam

 • Standaard: help

--format

De uitvoerindeling (txt, xml, json of md)

 • Standaard: txt
 • Vereist een waarde

--raw

Help bij de opdracht Uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

list

Lijstopdrachten

bin/uct list [--raw] [--format FORMAT] [--short] [--] [<namespace>]

namespace

De naamruimtenaam

--raw

Naar uitvoer RAW-opdrachtlijst

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--format

De uitvoerindeling (txt, xml, json of md)

 • Standaard: txt
 • Vereist een waarde

--short

Om het beschrijven van de argumenten van bevelen over te slaan

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

refactor

Hiermee lost u de problemen op die automatisch kunnen worden opgelost. De code in het opgegeven pad wordt bijgewerkt.

bin/uct refactor <path>

path

Pad om problemen op te lossen in.

 • Vereist

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

core:code:changes

Het hulpmiddel van de Verenigbaarheid van de Verbetering is een bevel-lijn hulpmiddel dat een instantie van Adobe Commerce tegen een specifieke versie door alle niet-Adobe Commerce modules controleert te analyseren die in het worden geïnstalleerd. Retourneert een lijst met fouten en waarschuwingen die u moet oplossen voordat u een upgrade naar een nieuwe versie van Adobe Commerce-code uitvoert.

bin/uct core:code:changes [-o|--output [OUTPUT]] [--] <dir> [<vanilla-dir>]

dir

Adobe Commerce-installatiemap.

 • Vereist

vanilla-dir

Adobe Commerce vanilla-installatiemap.

--output, -o

Pad van het bestand waarnaar de uitvoer wordt geëxporteerd (JSON-indeling)

 • Accepteert een waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

dbschema:diff

Adobe Commerce DB-schemaverschillen tussen twee geselecteerde versies weergeven.
Beschikbare versies: 2.3.0 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.2-p2 | 2.3.3 | 2.3.3-p1 | 2.3.4 | 2.3.4-p1 | 2.3.4-p2 | 2.3.5 | 2.3.5-p1 | 2.3.5-p2 | 2,3,6 | 2.3.6-p1 | 2,3,7 | 2.3.7-p1 | 2.3.7-p2 | 2.3.7-p3 | 2.3.7-p4 | 2,4,0 | 2.4.0-p1 | 2.4.1 | 2.4.1-p1 | 2.4.2 | 2.4.2-p1 | 2.4.2-p2 | 2.4.3 | 2.4.3-p1 | 2.4.3-p2 | 2.4.3-p3 | 2,4,4 | 2.4.4-p1 | 2,4,5 | 2.4.4-p2 | 2.4.5-p1 | 2.4.4-p3 | 2.4.5-p2 | 2,4,6

bin/uct dbschema:diff <current-version> <target-version>

current-version

huidige versie (bijvoorbeeld 2.3.2).

 • Vereist

target-version

doelversie (bijvoorbeeld 2.4.5).

 • Vereist

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

graphql:compare

Compatibiliteitsverificatie GraphQL-schema

bin/uct graphql:compare [-o|--output [OUTPUT]] [--] <schema1> <schema2>

schema1

Eindpunt-URL die verwijst naar het eerste GraphQL-schema.

 • Vereist

schema2

Eindpunt-URL die verwijst naar het tweede GraphQL-schema.

 • Vereist

--output, -o

Pad van het bestand waarnaar de uitvoer wordt geëxporteerd (JSON-indeling)

 • Accepteert een waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

upgrade:check

Het hulpmiddel van de Verenigbaarheid van de Verbetering is een bevel-lijn hulpmiddel dat een Adobe Commerce aangepaste instantie tegen een specifieke versie controleert door alle modules te analyseren die in het worden geïnstalleerd. Retourneert een lijst met fouten en waarschuwingen die moeten worden opgelost voordat u de upgrade naar de nieuwste versie van Adobe Commerce uitvoert.

bin/uct upgrade:check [-a|--current-version [CURRENT-VERSION]] [-c|--coming-version [COMING-VERSION]] [--json-output-path [JSON-OUTPUT-PATH]] [--html-output-path [HTML-OUTPUT-PATH]] [--min-issue-level [MIN-ISSUE-LEVEL]] [-i|--ignore-current-version-compatibility-issues] [--context CONTEXT] [--] <dir>

dir

Adobe Commerce-installatiemap.

 • Vereist

--current-version, -a

De huidige Adobe Commerce-versie, versie van de Adobe Commerce-installatie, wordt gebruikt als deze wordt weggelaten.

 • Accepteert een waarde

--coming-version, -c

Adobe Commerce-doelversie, nieuwste releaseversie van Adobe Commerce wordt gebruikt als deze wordt weggelaten. Beschikbare Adobe Commerce-versies: 2.3.0 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.2-p2 | 2.3.3 | 2.3.3-p1 | 2.3.4 | 2.3.4-p1 | 2.3.4-p2 | 2.3.5 | 2.3.5-p1 | 2.3 5-p2 | 2.3.6 | 2.3.6-p1 | 2.3.7 | 2.3.7-p1 | 2.3.7-p2 | 2.3.7-p3 | 2.3.7-p4 | 2.4.0 | 2.4.0-p1 | 2.4.1 | 2.4.1 p1 | 2.4.2 | 2.4.2-p1 | 2.4.2-p2 | 2.4.3 | 2.4.3-p1 | 2.4.3-p2 | 2.4.3-p3 | 2.4.4 | 2.4.4-p1 | 2.4.5 | 2.4.4-p2 | 2.4.5-p1 | 2.4.4-p3 | 2.4.5-p2 | 2.4.6

 • Accepteert een waarde

--json-output-path

Pad van het bestand waarin de uitvoer wordt geëxporteerd in de JPEG-indeling

 • Accepteert een waarde

--html-output-path

Het pad van het bestand waarnaar de uitvoer wordt geëxporteerd in de indeling HTML.

 • Accepteert een waarde

--min-issue-level

Minimale probleeminstelling die u in het rapport wilt zien (waarschuwing, fout of kritiek).

 • Standaard: warning
 • Accepteert een waarde

--ignore-current-version-compatibility-issues, -i

Algemene problemen voor huidige en volgende versie negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--context

Uitvoeringcontext. Deze optie is bedoeld voor integratiedoeleinden en heeft geen invloed op het resultaat van de uitvoering.

 • Vereist een waarde

--help, -h

Help weergeven voor de opgegeven opdracht. Wanneer geen opdracht is gegeven, wordt de Help weergegeven voor de &lt;info>list&lt;/info> command

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--quiet, -q

Geen bericht uitvoeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Verhoog de breedheid van berichten: 1 voor normale output, 2 voor meer uitgebreide output en 3 voor zuivert

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--version, -V

Deze toepassingsversie weergeven

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--ansi

ANSI-uitvoer forceren (of uitschakelen —no-ansi)

 • Accepteert geen waarde

--no-ansi

De optie "—ansi" negeren

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde

--no-interaction, -n

Geen interactieve vraag stellen

 • Standaard: false
 • Accepteert geen waarde
recommendation-more-help
e36f2e69-ee80-4da7-b6a9-7e1ef4c482f6