Aanbevolen procedures voor indexeerconfiguratie

Als u de prestaties van de site wilt optimaliseren en behouden, bekijkt en werkt u de indexeerconfiguratie bij met behulp van de best practices voor prestaties die in dit artikel worden beschreven.

Betrokken producten en versies

Alle ondersteunde versies van:

  • Adobe Commerce over cloudinfrastructuur
  • Adobe Commerce ter plaatse

Indexeerders instellen om volgens een schema bij te werken

Adobe Commerce heeft twee soorten indexeermodi: Update on Save (standaardinstelling) en Update on Schedule.

  • Update on Save wordt de index direct bijgewerkt wanneer de catalogus of andere gegevens worden gewijzigd. Als een Admin-gebruiker bijvoorbeeld nieuwe producten aan een categorie toevoegt, wordt de index van de categorieproducten onmiddellijk opnieuw aangepast wanneer de update wordt opgeslagen.

  • Update on Schedule de wijze slaat informatie over gegevensupdates op, en het opnieuw indexeren verrichtingen en indexupdates worden beheerd door een hulpbaan die op de achtergrond met geplande intervallen loopt. De snijtaak voert niet altijd een herindex uit telkens als het loopt. De index wordt alleen opnieuw toegepast als er nieuwe items staan in de logboeken voor indexwijzigingen (er is bijvoorbeeld een achterstand bij de indexen).

Als u een grote winkel hebt met meerdere beheerders die op de achtergrond werken of als u veel import en export hebt, worden er regelmatig indexupdates uitgevoerd. Als de configuratie van uw site-index is ingesteld op Update on Save in deze modus worden de databaseprestaties door veelvuldig opnieuw indexeren verminderd, waardoor de prestaties van de site worden vertraagd en het herindexeringsproces veel vertraging oploopt, vooral bij grote winkels.

Volg de volgende aanbevolen procedures voor indexering om de prestaties van de site te maximaliseren:

  • Controleer de indexconfiguratie.
  • Indexeerders instellen op Update on Schedule ​voor grote plaatsen, en plaatsen met frequente updates en zwaar verkeer. Zie Indexbeheer.
  • Volgen best practices voor prestaties voor het beheren van indexen.
IMPORTANT
De Customer Grid kan alleen opnieuw worden gedexeerd met de opdracht Update on Save -optie. Deze index ondersteunt het Update by Schedule -optie.

Aanvullende informatie

recommendation-more-help
754cbbf3-3a3c-4af3-b6ce-9d34390f3a60