Logboekdatabaseactiviteit

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u databaseactiviteiten kunt registreren met de Magento\Framework\DB\LoggerInterface, die twee implementaties heeft:

TIP
U kunt CLI van de Handel gebruiken aan het toelaten en onbruikbaar maken van het gegevensbestandregistreren.

De standaardconfiguratie wijzigen van \Magento\Framework\DB\Logger\LoggerProxy, bewerk uw app/etc/di.xml.

Wijzig eerst de standaardwaarden van loggerAlias en logCallStack argumenten voor:

<type name="Magento\Framework\DB\Logger\LoggerProxy">
  <arguments>
    <argument name="loggerAlias" xsi:type="const">Magento\Framework\DB\Logger\LoggerProxy::LOGGER_ALIAS_FILE</argument>
    <argument name="logAllQueries" xsi:type="init_parameter">Magento\Framework\Config\ConfigOptionsListConstants::CONFIG_PATH_DB_LOGGER_LOG_EVERYTHING</argument>
    <argument name="logQueryTime" xsi:type="init_parameter">Magento\Framework\Config\ConfigOptionsListConstants::CONFIG_PATH_DB_LOGGER_QUERY_TIME_THRESHOLD</argument>
    <argument name="logCallStack" xsi:type="boolean">false</argument>
  </arguments>
</type>

Geef vervolgens het bestandspad op voor Magento\Framework\DB\Logger\File:

<type name="Magento\Framework\DB\Logger\File">
  <arguments>
    <argument name="debugFile" xsi:type="string">log/db.log</argument>
  </arguments>
</type>

Ten slotte compileert u de code met:

bin/magento setup:di:compile

En maak de cache schoon met:

bin/magento cache:clean
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c