Aanbeveling bewerken

Op de pagina Aanbeveling bewerken kunt u de afzonderlijke instellingen van de aanbeveling aanpassen. Alle instellingen kunnen worden bewerkt, behalve het paginatype en het type aanbeveling. U kunt de volgende instellingen bewerken:

In de voorvertoning aan de rechterkant van de pagina ziet u hoe de aanbeveling met de huidige instellingen in de winkel kan worden weergegeven. De Voorvertoning van aanbevolen producten blijft ter referentie zichtbaar wanneer u omlaag schuift op de pagina. In de voorvertoning worden voor elk geretourneerd product een miniatuurafbeelding, de productnaam, SKU, de prijs en het resultaattype weergegeven. Het resultaattype geeft aan of er voldoende primaire gedragsgegevens zijn om de aanbeveling te genereren, of dat er back-upgedragsgegevens worden gebruikt.

Recommendations bewerken

Een aanbeveling bewerken

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Marketing > Aanbiedingen > Product Recommendations.

 2. Selecteer de aanbeveling die u wilt bewerken.

 3. Klikken Bewerken. Volg vervolgens de onderstaande instructies om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Naam van aanbeveling name

Kies een beschrijvende naam die het doel van de aanbeveling aangeeft. De naam is bedoeld voor interne referentie en wordt niet weergegeven in de winkelruimte.

Naam bewerken

Label voor Storefront label

Voer in de winkel de tekst in die u als label voor de aanbevolen eenheid wilt gebruiken.

Label bewerken

Aantal producten number

Pas de schuifregelaar aan om maximaal 20 producten weer te geven in de aanbevolen eenheid.

Aantal producten bewerken

Plaatsing en positie placement

 1. Kies de paginalocatie waar de aanbevelingen-eenheid in de winkel moet worden weergegeven.

  • Onderaan de hoofdinhoud
  • Bovenaan de hoofdinhoud

  Plaatsing bewerken

 2. Als u de volgorde van de aanbevelingen in de eenheid wilt wijzigen, gebruikt u de opdracht Verplaatsen Selector verplaatsen besturingselement om de aanbevelingen naar de gewenste positie te slepen.

  Positie bewerken

Filterproducten filters

Wijzigingen in het product filters worden weergegeven in de Voorvertoning van aanbevolen producten. Alleen producten die overeenkomen met inclusiefilters mogen worden aanbevolen. Producten die overeenkomen met uitsluitingsfilters worden niet aanbevolen.

De Inclusies en Uitsluitingen tabs bevatten de beschikbare filters van elk type. In de lijst wordt elk actief filter gemarkeerd met een blauwe stip.

 • Klik op de filternaam om de details van elk filter weer te geven.
 • Als u de filterstatus wilt wijzigen, stelt u de Filter inschakelen schakelen naar de on of off positie.

Filters bewerken

De filterinstellingen beschrijven de producten die in de aanbevolen eenheid moeten worden opgenomen of uitgesloten. Bijvoorbeeld de Categorie Met instellingen voor filteropname wordt het systeem verteld dat alleen producten uit de geselecteerde categorie├źn moeten worden opgenomen.

Categoriefilter bewerken

recommendation-more-help
4bf3c55a-3844-4322-a5d2-42b4e56228e5