Synoniemen toevoegen

Verhoog de betrokkenheid van klanten door uw eigen gekrulde lijst met Live Search synoniemen. Live Search kan maximaal 200 synoniemen per Data Space ID.

Live Search synoniemen

Stap 1: Een synoniem toevoegen

 1. Ga in Beheer naar Marketing > SEO & Search > Live Search.
 2. Voor meerdere winkels stelt u Toepassingsgebied aan de winkelweergave waar de synoniem-instellingen van toepassing zijn.
 3. Klik op de knop Synoniemen tab.
 4. Klik op de knop Synoniemen toevoegen knop.

Stap 2: De synoniem door type bepalen

Volg de instructies voor de type synoniem die u wilt maken.

Synoniem in twee richtingen

 1. De standaardinstelling accepteren 2-wegs -optie.

  Synoniem in twee richtingen toevoegen

 2. Voer de Trefwoord term of uitdrukking die moet worden aangepast.

 3. Voer de Uitbreiding term(en) die u als synoniemen voor het trefwoord wilt toevoegen. Scheid meerdere termen met een komma.
  In dit voorbeeld is het trefwoord dat moet overeenkomen 'broek' en zijn de uitbreidingstermijnen 'brousers, slacks'.

  Voorbeeld van synoniem in twee richtingen

 4. Klik op Opslaan.
  De reeks synoniemen verschijnt in de lijst met een tweerichtingspijl tussen elke termijn die betekent de termijnen onderling verwisselbaar zijn.

  Synoniem in twee richtingen

Eenvoudige synoniem

 1. Klik op de knop Eenweg synoniem type.

  Eenvoudige synoniem toevoegen

 2. Voer de Trefwoord en Uitbreiding voorwaarden. Scheid meerdere termen met een komma.

  Voorbeeld van eenrichtingssynoniem

  In dit voorbeeld is het trefwoord 'broek' en zijn de eenmalige uitbreidingstermen 'capris, peddle-push' elk een subset van 'broek', maar met een specifieke betekenis.

 3. Klik op Opslaan.
  De reeks synoniemen verschijnt in de lijst met een eenrichtingspijl die van de uitbreidingstermijnen aan het sleutelwoord richt om erop te wijzen de termijnen subsets van het sleutelwoord zijn. Een plusteken scheidt elke uitbreidingstermijn.

  Eenvoudige synoniem

Stap 3: Wijzigingen publiceren

 1. Wanneer uw synoniemen volledig zijn, klik Wijzigingen publiceren.
 2. Wacht maximaal twee uur totdat uw updates beschikbaar zijn in de winkel.

Veldbeschrijvingen

Veld
Beschrijving
Type
Hiermee wordt bepaald of synoniemen dezelfde betekenis hebben als het trefwoord of een subset van het trefwoord zijn. Opties:
Tweerichtings (gebrek) - Termen die de zelfde betekenis zoals het sleutelwoord hebben en de zelfde onderzoeksresultaten terugkeren
Eenzijdig - Termen die een subset van het trefwoord zijn. Eenwegssynoniemen retourneren een uitgebreidere lijst met specifieke producten.
Trefwoord
Een woord dat vaak wordt gekoppeld aan een selectie producten in uw catalogus.
Uitbreiding
Aanvullende termen met dezelfde of een vergelijkbare betekenis als het trefwoord.
recommendation-more-help
1d60634e-b73a-404a-be7a-4a2a36676055