Werkruimte voor zoeken en wijzigen

De Merchandising zoeken De werkruimte geeft een overzicht van de huidige selectie van regels en hun status en biedt toegang tot gereedschappen die u nodig hebt om regels te maken en te beheren. Vanuit de werkruimte kunt u:

 • Zoeken naar regels
 • Regeldetails weergeven
 • Regels activeren/deactiveren
 • Regels verwijderen
 • Toegang tot de regeleditor

Werkruimte voor zoeken en wijzigen

Bereik instellen

Als uw Adobe Commerce-installatie meerdere winkelweergaven bevat, stelt u Toepassingsgebied aan de winkelweergave waar uw regels gelden.

Kolommen tonen/verbergen

 1. Klik in de rechterbovenhoek op Tonen/verbergen Kolomkiezer kolommen.
  De zichtbare kolommen hebben een blauw vinkje in het optiemenu. De regelnaam is de enige kolom die niet kan worden verborgen.

 2. Voer in het menu een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verborgen kolom wilt weergeven, klikt u op een kolomnaam zonder vinkje.
  • Als u een zichtbare kolom wilt verbergen, klikt u op een kolomnaam met een vinkje.

Regels filteren op status

 1. Als uw winkel veel regels heeft, kunt u de regels filteren op status om de lijst te verkorten. Standaard worden in de lijst Regels alle regels weergegeven.

 2. Als u alleen regels met een specifieke statusinstelling wilt weergeven, stelt u Status op een van de volgende wijzen:

  • Alles
  • Actief
  • Inactief
  • Gepland

Zoekregels zoeken op naam

Typ de naam van de regel of een willekeurig woord in de regelnaam.
Met Zoeken zoekt u de overeenkomende regel(s) terwijl u typt. De tekenreeks met overeenkomende tekens wordt gemarkeerd in de naam van elke gevonden regel.

Regels - zoeken op naam

Details weergeven

In het deelvenster Details worden de naam, de status, de voorwaarden en gebeurtenissen van de regel, de begin- en einddatum, de beschrijving en de datum die het laatst is bewerkt weergegeven. Regels kunnen worden ingeschakeld, bewerkt en verwijderd in het deelvenster Details.

 1. Op de Merchandising zoeken werkruimte, zoekt u de regel in het raster die u wilt weergeven en klikt u op Meer (…).

 2. Klikken Details weergeven.
  U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren in het deelvenster Details weergeven:

  • Regel bewerken
  • Regel verwijderen
  • Regel in-/uitschakelen
 3. Als u het dialoogvenster Details weergeven deelvenster, klikt u op Sluiten (X) in de rechterbovenhoek.

  Regel - details

Kolombeschrijvingen

Kolom
Beschrijving
Naam
De naam van de regel.
Laatst bijgewerkt
De datum waarop de regel voor het laatst is bijgewerkt.
Begindatum
De begindatum van een geplande regel.
Einddatum
De einddatum van een geplande regel.
Status
De status met kleurcodes geeft de huidige status van de regel aan. Gebruik het besturingselement Status boven het raster om regels op status te filteren. Waarden:
Alle status - Geeft alle regels weer, ongeacht de status.
Actief (blauw) - Toont slechts actieve regels.
Gepland (oranje) - toont slechts geplande regels.
Inactief (grijs) - geeft alleen inactieve regels weer.

Besturingselementen

Besturing
Beschrijving
Regel toevoegen
Hiermee opent u de regeleditor.
Status
Hiermee filtert u de lijst met regels op status. Opties: Alle, Actief, Inactief, Gepland
Kolomkiezer
Hiermee geeft u de kolommen op die zichtbaar zijn in het raster. Opties: Laatst bijgewerkt, Begindatum, Einddatum, Status
Zoeken
Zoekt naar een regel op volledige naam of gedeeltelijke gelijke.
Meer kiezer
Toont een menu van meer acties die op de geselecteerde regel kunnen worden toegepast. Opties: bewerken, details weergeven, verwijderen

Regeldetails

Veld
Beschrijving
Status
De huidige status van de regel.
Voorwaarden
De onderzoeksvraag die de voorwaarden verbonden aan de regel beschrijft.
Begindatum
De datum waarop de regel van kracht wordt, indien gepland.
Einddatum
De datum de regel verloopt, indien gepland.
Beschrijving
Een korte beschrijving van de regel.
Laatst bijgewerkt
De datum en de tijd de regel het laatst werd bijgewerkt.
Ingeschakeld
Een besturingselement dat de status van de regel wijzigt. Opties: Ingeschakeld/Uitgeschakeld
recommendation-more-help
1d60634e-b73a-404a-be7a-4a2a36676055