Meer informatie over Galera DB-replicatie en verwante MySQL-trage query's

Galera-clusters helpen met prestaties en schaalbaarheid. Wanneer het overwegen van secundaire gegevensbestanden, is het belangrijk om te begrijpen hoe de gegevensreplicatie gebeurt verschillend is dan op primair. De primaire database kan bulkbewerkingen uitvoeren. Wanneer de replicatie voor alle secundaire gegevensbestanden gebeurt, doen zij acties één tegelijk. Bijvoorbeeld, als u 67.000.000 punten in schrapping hebt, op de secundaire gegevensbestanden elk één voor één gebeurt. Wanneer het herzien van de langzame vraaglogboeken van Mysql, vindt u deze actie kan lange tijd vergen. Omdat de secundaire gegevensbestanden dingen één voor één uitvoeren, is een reden voor dingen om niet synchroon te zijn en de prestatiesgevolgen kunnen worden ontdekt.

Als oplossing, indien mogelijk, batch uw grote verrichtingen om de secundaire gegevensbestanden te helpen synchroon houden met primaire. Door dingen in partij te doen, staat het toe dat de acties op een geschikte manier worden uitgevoerd en de prestatiesgevolgen tot een minimum worden beperkt.

Voor wie is deze video?

  • Architecten
  • Ontwikkelaars
  • DevOps

Video-inhoud

  • Galera-replicatie naar secundaire database
  • Meer informatie over stroombeheer
  • Het vinden van draadaantallen in mysql langzame vraaglogboeken
  • Bulkexecuties vinden alleen plaats op de eerste plaats. Replicaties vinden één voor één plaats
  • Batch uw grote inzet om de replicatie te helpen gelijke tred houden met de primaire

Nuttige bronnen

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f