Een module maken

Module is een structuurelement van Commerce - het hele systeem is gebaseerd op modules. De eerste stap bij het maken van een aanpassing is meestal het bouwen van een module.

Voor wie is deze video?

 • Ontwikkelaars

Stappen om een module toe te voegen

 • Maak de modulemap.
 • Maak het bestand etc/module.xml.
 • Maak het bestand registration.php.
 • Stel de bak/magento opstelling in werking.
 • Voer een upgradescript uit om de nieuwe module te installeren.
 • Controleer of de module werkt.

module.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
  <module name="Training_Sales">
    <sequence>
      <module name="Magento_Sales"/>
    </sequence>
  </module>
</config>

registration.php

<?php

use Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar;

ComponentRegistrar::register(
  ComponentRegistrar::MODULE,
  'Training_Sales',
  __DIR__);

Een plug-in toevoegen en functionaliteit bieden

De volgende stap is wat functionaliteit aan onze basismodule toe te voegen. Een insteekmodule is een essentieel hulpmiddel dat door alle Adobe Commerce-ontwikkelaars wordt gebruikt. Met deze video en zelfstudie kunt u een plug-in maken.

Te onthouden handelingen voor plug-ins

 • Alle plug-ins worden gedeclareerd in di.xml.
 • Voor de insteekmodule is een unieke naam vereist
 • disabled en sortOrder zijn optioneel
 • Bereik van de plug-in wordt ingesteld door de map waarin deze zich bevindt
 • Plugins kunnen worden uitgevoerd voordat, nadat of beide (rond) de methode wordt aangeroepen
 • Vermijd gebruik around plug-ins. Ze zijn verleidelijk om te gebruiken, maar zijn vaak de verkeerde keuze en leiden tot prestatieproblemen.

Codevoorbeelden van insteekmodules

Hier volgen de klassen XML en PHP die in de zelfstudie worden gebruikt voor het toevoegen van een plug-in aan de eerste module

app/code/Training/Sales/etc/adminhtml/di.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!--
/**
 * Copyright &copy; Magento, Inc. All rights reserved.
 * See COPYING.txt for license details.
 */
-->
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
  <!-- A Plugin that executes when the admin user places an order -->
  <type name="Magento\Sales\Model\Order">
    <plugin name="admin-training-sales-add-logging" type="Training\Sales\Plugin\AdminAddLoggingAfterOrderPlacePlugin" disabled="false" sortOrder="0"/>
  </type>
</config>

app/code/Training/Sales/etc/frontend/di.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!--
/**
 * Copyright &copy; Magento, Inc. All rights reserved.
 * See COPYING.txt for license details.
 */
-->
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
  <!-- A plugin that executes when a customer uses the LoginPost controller from the Luma frontend -->
  <type name="Magento\Customer\Controller\Account\LoginPost">
    <plugin name="training-customer-loginpost-plugin"
        type="Training\Sales\Plugin\CustomerLoginPostPlugin" sortOrder="20"/>
  </type>
</config>

app/code/Training/Sales/etc/webapi_rest/di.xml

<?xml version="1.0" ?>
<!--
/**
 * Copyright &copy; Magento, Inc. All rights reserved.
 * See COPYING.txt for license details.
 */
-->
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
  <!-- A plugin that executes when the REST API is used OR when the Luma frontend places an order -->
  <type name="Magento\Sales\Model\Order">
    <plugin name="rest-training-sales-add-logging" type="Training\Sales\Plugin\RestAddLoggingAfterOrderPlacePlugin"/>
  </type>
</config>

app/code/Training/Sales/Plugin/AdminAddLoggingAfterOrderPlacePlugin.php

<?php

declare(strict_types=1);

namespace Training\Sales\Plugin;

use Magento\Sales\Model\Order;
use Psr\Log\LoggerInterface;

/**
 *
 */
class AdminAddLoggingAfterOrderPlacePlugin
{

  /**
   * @var LoggerInterface
   */
  private LoggerInterface $logger;

  /**
   * @param LoggerInterface $logger
   */
  public function __construct(
    LoggerInterface $logger
  ) {
    $this->logger = $logger;
  }

  /**
   * Add log after an order is placed
   *
   * @param Order $subject
   * @param Order $result
   * @return Order
   */
  public function afterPlace(Order $subject, Order $result): Order
  {
    // Log this admin area order
    $this->logger->notice('An ADMIN User placed an Order - $' . $subject->getBaseTotalDue());
    return $result;
  }
}

app/code/Training/Sales/Plugin/CustomerLoginPostPlugin.php

<?php

declare(strict_types=1);

namespace Training\Sales\Plugin;

use Psr\Log\LoggerInterface;
use Magento\Framework\App\RequestInterface;

/**
 * Introduces Context information for ActionInterface of Customer Action
 */
class CustomerLoginPostPlugin
{

  /**
   * @var LoggerInterface
   */
  private LoggerInterface $logger;

  /**
   * @var RequestInterface
   */
  private RequestInterface $request;

  /**
   * @param LoggerInterface $logger
   * @param RequestInterface $request
   */
  public function __construct(LoggerInterface $logger, RequestInterface $request)
  {
    $this->logger = $logger;
    $this->request = $request;
  }

  /**
   * Simple example of a before Plugin on a public method in a Controller
   */
  public function beforeExecute()
  {
    $login = $this->request->getParam('login');
    $username = $login['username'];
    $this->logger->notice( "Login Post controller was used for " . $username );
  }
}

app/code/Training/Sales/Plugin/RestAddLoggingAfterOrderPlacePlugin.php

<?php

declare(strict_types=1);

namespace Training\Sales\Plugin;

use Magento\Sales\Model\Order;
use Psr\Log\LoggerInterface;

/**
 *
 */
class RestAddLoggingAfterOrderPlacePlugin
{

  /**
   * @var LoggerInterface
   */
  private LoggerInterface $logger;

  /**
   * @param LoggerInterface $logger
   */
  public function __construct(
    LoggerInterface $logger
  ) {
    $this->logger = $logger;
  }

  /**
   * Add log after an order is placed
   *
   * @param Order $subject
   * @param Order $result
   * @return Order
   */
  public function afterPlace(Order $subject, Order $result): Order
  {
    // Log this customer driven order
    $this->logger->notice('A Customer placed an Order for $' . $subject->getBaseTotalDue());
    return $result;
  }
}

Nuttige bronnen

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f