Uitvoer van Adobe Commerce Banner uitschakelen om de prestaties van de site te verbeteren

Dit artikel biedt een oplossing voor lage prestaties op de site. Lage prestaties op de site kunnen worden veroorzaakt door de Magento_Banner module die wordt ingeschakeld maar niet wordt gebruikt. Als u de uitvoer van de module uitschakelt, kunnen de prestaties van de site verbeteren. Controleer het artikel voor resolutiestappen.

NOTE
Als u de Adobe Commerce Banner-functionaliteit gebruikt, raadpleegt u de De hoge productie AJAX verzoeken veroorzaken slechte prestaties artikel in onze basis van de steunkennis voor aanbevelingen over hoe te om prestatieskwesties te vermijden die door bovenmatige verzoeken Ajax worden veroorzaakt.

Betrokken producten en versies

  • Adobe Commerce on cloud Infrastructure v.2.x.x
  • Adobe Commerce op locatie v.2.2.x en 2.3.x

Probleem

De Magento_Banner is ingeschakeld, maar wordt niet gebruikt.

Om te controleren of dit het geval is:

Voor Adobe Commerce op cloudinfrastructuur 2.2.x:

  1. Meld u aan bij de Commerce-beheerder.
  2. Navigeren naar Inhoud > Elementen > Banners.
  3. Als het raster dat op deze pagina wordt weergegeven leeg is, hebt u geen banners.

Als u het geneesmiddel niet ziet Banners optie onder Inhoud > Elementen Dat is echter niet het geval en de aanbevelingen uit dit artikel kunnen niet worden toegepast.

Voor Adobe Commerce op cloudinfrastructuur 2.3.x (de functionaliteit was hernoemd in v 2.3.x):

  1. Meld u aan bij de Commerce-beheerder.
  2. Navigeren naar Inhoud > Elements > Dynamische blokken.
  3. Als het raster op deze pagina leeg is, hebt u geen dynamische blokken (banners).

Als u het geneesmiddel niet ziet Dynamische blokken optie onder Inhoud > Elementen Dat is echter niet het geval en de aanbevelingen uit dit artikel kunnen niet worden toegepast.

Oorzaak

Wanneer de Magento_Banner wordt toegelaten, verzendt Adobe Commerce Ajax- verzoeken van de storefront naar de server om de bannerinformatie te krijgen. Deze Ajax-verzoeken hebben een invloed op de prestaties, met name in situaties met een hoge belasting (hoog volume en hoog verkeer). Als de functionaliteit niet wordt gebruikt, wordt geadviseerd dat u de moduleoutput onbruikbaar maakt. Vanwege afhankelijkheidsproblemen wordt het niet aanbevolen de module uit te schakelen.

Oplossing

WARNING
We raden u ten zeerste aan wijzigingen te testen op Staging-/integratieomgeving eerst, alvorens het op Productie toe te passen. We raden u ook aan een recente back-up te maken voordat u iets manipuleert.
  1. Schakel het dialoogvenster Magento_Banner moduleuitvoer, zoals beschreven in Uitvoer van module uitschakelen in onze ontwikkelaarsdocumentatie. De modulenaam u moet gebruiken is Magento_Banner.
  2. Implementeer uw code. Implementeer voor Adobe Commerce op cloudinfrastructuur zoals beschreven in het dialoogvenster Je winkel implementeren artikel in onze ontwikkelaarsdocumentatie.
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a