Aanmaak van verzendlabels Bekend probleem in Adobe Commerce 2.4.0

Dit artikel bevat een patch voor een bekende Adobe Commerce 2.4.0-uitgave, waarbij geen verzendlabel kan worden gemaakt.

Betrokken producten en versies

 • Adobe Commerce op locatie 2.4.0
 • Adobe Commerce over cloudinfrastructuur 2.4.0

Probleem

Vereisten: maak een bestelling met de verzendmethode FedEx, DHL, UPS of USPS.

Scenario 1: Een label maken bij het toevoegen van een verzending

Stappen om te reproduceren:

 1. Open de geplaatste order in de beheerdersruimte, onder Verkoop > Orders.
 2. Klik op de knop Schip knop. De Nieuwe verzending pagina wordt geopend.

Verwacht resultaat:

De Verzendlabel maken het selectievakje wordt onder aan de pagina weergegeven.

Werkelijk resultaat:

De Verzendlabel maken het selectievakje wordt niet weergegeven.

Scenario 2: Een label maken voor bestaande verzending

Stappen om te reproduceren:

 1. Open de geplaatste order in de beheerdersruimte, onder Verkoop > Orders.
 2. Klik op de knop Schip knop. De Nieuwe verzending pagina wordt geopend.
 3. Klik op de knop Verzending verzenden knop. Er wordt een verzending gemaakt.
 4. Open de nieuwe verzending.
 5. Klik op de knop Verzendlabel maken knop. De Pakketten maken wordt geopend.

Verwacht resultaat:

De Producten toevoegen aan pakket op de knop Pakketten maken in een modaal venster worden velden met volgordeitems weergegeven.

Werkelijk resultaat:

De Pakketten maken modaal venster wordt niet correct weergegeven, het is niet mogelijk om orde punten aan de verzending toe te voegen.

Oplossing

Pas de patch toe die in dit artikel is opgenomen.

Reparatie

De patch is aan dit artikel gekoppeld. Als u het bestand wilt downloaden, schuift u omlaag naar het einde van het artikel en klikt u op de bestandsnaam of op de volgende koppeling:

MC-35514-2.4.0-CE-composer-2.patch

De patch is ook beschikbaar voor beide toepassingen, .git en .composer, indelingen op Adobe Commerce-downloads pagina, onder Patches in de linkerkolomnavigatie. Zoeken naar MC-35514-patch.

Compatibele Adobe Commerce-versies:

De patch is gemaakt voor:

 • Adobe Commerce on cloud Infrastructure versie 2.4.0
 • Adobe Commerce on-premisse versie 2.4.0

Hoe de pleister aanbrengen

Zie Hoe een door Adobe geleverde componentpleister aanbrengen voor instructies.

Bijgevoegde bestanden

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a