Advanced Reporting 404-fout op Adobe Commerce

Dit artikel bevat een patch voor de Adobe Commerce-uitgave wanneer een handelaar een fout van 404 krijgt wanneer hij of zij toegang probeert te krijgen Advanced Reporting. Nadat deze patch is geïnstalleerd, kunnen gebruikers Advanced Reporting.

Als u wilt controleren of deze patch dit probleem kan oplossen, controleert u eerst de logbestanden met de volgende opdracht:

zgrep analytics_collect_data var/log/support_report.log var/log/support_report.log.1.gz

Als u de Not valid cipher fout, pas de bijgevoegde patch toe.

Betrokken producten en versies

Adobe Commerce 2.2.6

Probleem

Een handelaar krijgt een fout van 404 wanneer zij proberen toegang te hebben Advanced Reporting.

Oplossing

Als u het probleem wilt verhelpen, past u de patch toe die aan dit artikel is gekoppeld. Als u het bestand wilt downloaden, schuift u omlaag naar het einde van het artikel en klikt u op de bestandsnaam of op de volgende koppeling: Download MDVA-18980_EE_2.2.6_COMPOSER_v1

Hoe de pleister aanbrengen

Zie Hoe een door Adobe geleverde componentpleister aanbrengen voor instructies.

Bijgevoegde bestanden

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a