MDVA-36572: Nieuwe voorraadboeking gemaakt na bijwerking van de kredietnota

Betrokken producten en versies

De patch wordt gemaakt voor Adobe Commerce-versie:
Adobe Commerce over wolkeninfrastructuur 2.4.1

Compatibel met Adobe Commerce-versies:

Adobe Commerce (alle implementatietypen) 2.3.5-2.4.2-p1

NOTE
De patch kan van toepassing worden op andere versies met nieuwe versies van het Hulpprogramma voor kwaliteitspatches. Als u wilt controleren of de patch compatibel is met uw Adobe Commerce-versie, werkt u de magento/quality-patches het pakket aan de recentste versie en controleer verenigbaarheid op Quality Patches Tool: Pagina met patches zoeken. Gebruik de patch-id als een zoekwoord om de patch te zoeken.

Probleem

Update observer voor creditering van creditmemo-reservering wordt geactiveerd telkens wanneer het creditmemo wordt bijgewerkt. Volgens de overeenkomst met PO veranderde de logica van reserveringsupdate zodat deze alleen op het gecreëerde creditmemo kon worden geactiveerd. De mogelijkheid dat de creditmemo-bewerkingen via de API worden uitgevoerd, wordt door de PO eveneens in het toepassingsgebied van afzonderlijke tickets onderzocht.

Stappen om te reproduceren:

 1. Klantenaccount maken.

 2. Eenvoudig product maken.

 3. Maak nieuwe bestelling, factuur en creditnota voor de bestelling.

 4. Nieuwe integratie maken.

 5. Tabel voorraad_reservering controleren:

  code language-sql
    select * from inventory_reservation;
    +----------------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    | reservation_id | stock_id | sku   | quantity | metadata                                                  |
    +----------------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    |       1 |    1 | simple_1 | -1.0000 | {"event_type":"order_placed","object_type":"order","object_id":"","object_increment_id":"000000001"}    |
    |       2 |    1 | simple_1 |  1.0000 | {"event_type":"creditmemo_created","object_type":"order","object_id":"1","object_increment_id":"000000001"} |
    +----------------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    2 rows in set (0.00 sec)
  
 6. Aanvraag GET verzenden naar: ../rest/default/V1/creditmemo/3

 7. Reactie kopiëren (voorbeeld):

  code language-json
    {
    "adjustment": 0,
    "adjustment_negative": 0,
    "adjustment_positive": 0,
    "base_adjustment": 0,
    "base_adjustment_negative": 0,
    "base_adjustment_positive": 0,
    "base_currency_code": "USD",
    "base_discount_amount": 0,
    "base_grand_total": 105,
    "base_discount_tax_compensation_amount": 0,
    "base_shipping_amount": 5,
    "base_shipping_incl_tax": 5,
    "base_shipping_tax_amount": 0,
    "base_subtotal": 100,
    "base_subtotal_incl_tax": 100,
    "base_tax_amount": 0,
    "base_to_global_rate": 1,
    "base_to_order_rate": 1,
    "billing_address_id": 2,
    "created_at": "2021-04-05 23:43:45",
    "discount_amount": 0,
    "entity_id": 1,
    "global_currency_code": "USD",
    "grand_total": 105,
    "discount_tax_compensation_amount": 0,
    "increment_id": "000000001",
    "order_currency_code": "USD",
    "order_id": 1,
    "shipping_address_id": 1,
    "shipping_amount": 5,
    "shipping_incl_tax": 5,
    "shipping_tax_amount": 0,
    "state": 2,
    "store_currency_code": "USD",
    "store_id": 1,
    "store_to_base_rate": 0,
    "store_to_order_rate": 0,
    "subtotal": 100,
    "subtotal_incl_tax": 100,
    "tax_amount": 0,
    "updated_at": "2021-04-05 23:43:45",
    "items": [
     {
       "base_cost": null,
       "base_discount_tax_compensation_amount": 0,
       "base_price": 100,
       "base_price_incl_tax": 100,
       "base_row_total": 100,
       "base_row_total_incl_tax": 100,
       "base_tax_amount": 0,
       "base_weee_tax_row_disposition": 0,
       "entity_id": 1,
       "discount_tax_compensation_amount": 0,
       "name": "simple_1",
       "order_item_id": 1,
       "parent_id": 1,
       "price": 100,
       "price_incl_tax": 100,
       "product_id": 1,
       "qty": 1,
       "row_total": 100,
       "row_total_incl_tax": 100,
       "sku": "simple_1",
       "tax_amount": 0,
       "weee_tax_applied": "[]",
       "weee_tax_applied_row_amount": 0,
       "weee_tax_row_disposition": 0
     }
    ],
    "comments": []
    }
  
 8. Aanvraag POST verzenden naar: ../rest/default/V1/creditmemo

  code language-json
    {
    "entity":
     --paste full response from previous step here--
    }
  
  note note
  NOTE
  Deze lading wordt gebruikt slechts voor het vereenvoudigen van het reproduceren - de klant krijgt de zelfde kwestie na het bijwerken van hun douanekenmerk
 9. Tabel voorraad_reservering controleren:

Werkelijke resultaten:

select * from inventory_reservation;
+----------------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| reservation_id | stock_id | sku   | quantity | metadata                                                  |
+----------------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|       1 |    1 | simple_1 | -1.0000 | {"event_type":"order_placed","object_type":"order","object_id":"","object_increment_id":"000000001"}    |
|       2 |    1 | simple_1 |  1.0000 | {"event_type":"creditmemo_created","object_type":"order","object_id":"1","object_increment_id":"000000001"} |
|       3 |    1 | simple_1 |  1.0000 | {"event_type":"creditmemo_created","object_type":"order","object_id":"1","object_increment_id":"000000001"} |
+----------------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Verwachte resultaten:

Er wordt geen tweede reservering voor dezelfde creditmemo gemaakt.

De patch toepassen

Om individuele flarden toe te passen gebruik de volgende verbindingen afhankelijk van uw plaatsingstype:

Gerelateerde lezing

Raadpleeg voor meer informatie over het gereedschap Kwaliteitspatches:

Voor informatie over andere patches die beschikbaar zijn in QPT, raadpleegt u de Patches beschikbaar in QPT sectie.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a