MDVA-37362: configureerbare productopties zijn leeg in GraphQL-reactie

Met de MDVA-37362-patch wordt het probleem opgelost waarbij configureerbare waarden voor productopties en variantkenmerken leeg zijn in de GraphQL-respons. Deze pleister is beschikbaar wanneer de Kwaliteitspatches (QPT) versie 1.0.23 is geïnstalleerd. Het probleem wordt volgens de planning opgelost in Adobe Commerce versie 2.4.3.

Betrokken producten en versies

 • De patch is ontworpen voor Adobe Commerce op cloud-infrastructuur 2.4.2
 • De patch is ook compatibel met Adobe Commerce op locatie en Adobe Commerce op cloud-infrastructuur 2.3.4 - 2.4.2-p1
NOTE
De patch kan van toepassing worden op andere versies met nieuwe versies van het Hulpprogramma voor kwaliteitspatches. Als u wilt controleren of de patch compatibel is met uw Adobe Commerce-versie, werkt u de magento/quality-patches het pakket aan de recentste versie en controleer verenigbaarheid op Quality Patches Tool: Pagina met patches zoeken. Gebruik de patch-id als een zoekwoord om de patch te zoeken.

Probleem

Stappen om te reproduceren:

 1. Maak een nieuwe bron en een nieuwe voorraad die aan deze nieuwe bron is toegewezen.
 2. Winkels > Instellingen > Configuratie > Catalogus > Inventaris > Opties voor productvoorraad > Stock beheren: JA.
 3. Maak een configureerbaar product en wijs de hoeveelheid van het product toe met de nieuwe voorraad die in stap 1 is gemaakt.
 4. Opnieuw indexeren.
 5. Voer een GraphQL-aanvraag in.
 6. Verzoek:
{
 products(filter: { sku: { eq: "test-config-product" } }) {
  items {
   id
   attribute_set_id
   name
   sku
   __typename
   price_range{
    minimum_price{
     regular_price{
      value
      currency
     }
    }
   }
   categories {
    id
   }
   ... on ConfigurableProduct {
    configurable_options {
     id
     attribute_id_v2
     label
     position
     use_default
     attribute_code
     values {
      value_index
      label
     }
     product_id
    }
    variants {
     product {
      id
      name
      sku
      attribute_set_id
      ... on PhysicalProductInterface {
       weight
      }
      price_range{
       minimum_price{
        regular_price{
         value
         currency
        }
       }
      }
     }
     attributes {
      uid
      label
      code
      value_index
     }
    }
   }
  }
 }
}

Verwachte resultaten:

Optiewaarden en -kenmerken moeten aanwezig zijn in het antwoord.

Werkelijke resultaten:

{
 "data": {
  "products": {
   "items": [
    {
     "id": 2048,
     "attribute_set_id": 4,
     "name": "Test Configurable Product",
     "sku": "test-config-product",
     "__typename": "ConfigurableProduct",
     "price_range": {
      "minimum_price": {
       "regular_price": {
        "value": 100,
        "currency": "USD"
       }
      }
     },
     "categories": [
      {
       "id": 3
      }
     ],
     "configurable_options": [
      {
       "id": 296,
       "attribute_id_v2": 93,
       "label": "Color",
       "position": 1,
       "use_default": false,
       "attribute_code": "color",
       "values": [],
       "product_id": 2048
      },
      {
       "id": 297,
       "attribute_id_v2": 186,
       "label": "Size",
       "position": 0,
       "use_default": false,
       "attribute_code": "size",
       "values": [],
       "product_id": 2048
      }
     ],
     "variants": [
      {
       "product": {
        "id": 2051,
        "name": "Test Configurable Product-M-Black",
        "sku": "test-config-product-M-Black",
        "attribute_set_id": 4,
        "weight": null,
        "price_range": {
         "minimum_price": {
          "regular_price": {
           "value": 100,
           "currency": "USD"
          }
         }
        }
       },
       "attributes": []
      },
      {
       "product": {
        "id": 2052,
        "name": "Test Configurable Product-M-Blue",
        "sku": "test-config-product-M-Blue",
        "attribute_set_id": 4,
        "weight": null,
        "price_range": {
         "minimum_price": {
          "regular_price": {
           "value": 100,
           "currency": "USD"
          }
         }
        }
       },
       "attributes": []
      },
      {
       "product": {
        "id": 2049,
        "name": "Test Configurable Product-S-Black",
        "sku": "test-config-product-S-Black",
        "attribute_set_id": 4,
        "weight": null,
        "price_range": {
         "minimum_price": {
          "regular_price": {
           "value": 100,
           "currency": "USD"
          }
         }
        }
       },
       "attributes": []
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

De patch toepassen

Om individuele flarden toe te passen, gebruik de volgende verbindingen afhankelijk van uw plaatsingsmethode:

Gerelateerde lezing

Raadpleeg voor meer informatie over het gereedschap Kwaliteitspatches:

Raadpleeg voor meer informatie over andere patches die beschikbaar zijn in het gereedschap QPT de Reparaties beschikbaar in het gereedschap QPT sectie.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a