Veelgestelde vragen over Adobe Commerce Security Scan

In dit artikel wordt een aantal veelgestelde vragen (FAQ) over het Adobe Commerce Security Scan Tool beantwoord.

Wat is het hulpprogramma voor beveiligingsscan en voor wie is het geschreven? what-is-the-magento-security-scan-tool-and-who-is-it-written-for

Het hulpmiddel van de Scannen van de Veiligheid is een vrij hulpmiddel beschikbaar aan onze handelaren, ontwikkelaars, en het personeel dat zij als verantwoordelijk aanwijzen, om hun plaatsen voor veiligheidsrisico's te controleren. Het kan proactief en efficiƫnt malware op koophandel ontdekken en kooplieden op de hoogte brengen als er om het even welke veiligheidsrisico's, malware, of bedreigingen zijn.

Is het hulpprogramma voor beveiligingsscan beschikbaar voor alle Adobe Commerce-handelaren? is-magento-security-scan-tool-available-to-all-magento-merchants

Ja, het hulpprogramma voor beveiligingsscan is beschikbaar voor alle verkopers van Adobe Commerce en Magento Open Sourcen.

Kan iemand mijn site scannen met het hulpprogramma voor beveiligingsscan? can-anyone-scan-my-site-with-the-magento-security-scan-tool

Nee, een handelaar koppelt zijn site aan zijn Adobe Commerce-account wanneer hij een scan aanvraagt via een token. Dit is uniek per site.

Kan de tool niet-Adobe Commerce pagina's scannen op mijn webwinkel? can-the-tool-scan-non-magento-pages-on-my-webstore

Het hulpprogramma Beveiligingsscan is ontworpen om kwetsbaarheden in Adobe Commerce-domeinen te scannen. Als u met het gereedschap Beveiligingsscan niet-Adobe Commerce-pagina's op kwetsbaarheden scant, kan dit leiden tot onbetrouwbare resultaten. We raden onze handelaren ten zeerste aan om het hulpprogramma Beveiligingsscan niet te gebruiken voor het scannen van pagina's die zijn gegenereerd door andere niet-Adobe Commerce-platforms.

Kan ik specifieke beveiligingstests uitsluiten van het scangereedschap? can-i-exclude-specific-security-tests-from-magento-scan-tool

De handelaars van het Hulpmiddel van het Scannen van de Veiligheid kunnen specifieke veiligheidstests van het Hulpmiddel van de Veiligheid voor Adobe Commerce niet uitsluiten. Elke veiligheidstest van het Hulpmiddel van het Scannen van de Veiligheid wordt geschreven om handelaren bij het identificeren van veiligheidsrisico's, malware, en bedreigingen te helpen.

Wat kost het? what-does-it-cost

Het gereedschap Beveiligingsscan is gratis. Handelaars moeten een wettelijke ontkenning goedkeuren die Adobe Commerce van aansprakelijkheid op basis van de resultaten van het veiligheidsonderzoek of de configuratie van hun plaats ontslaat.

Hoe werkt het hulpprogramma Beveiligingsscan? how-does-the-magento-security-scan-tool-work

Het hulpmiddel van het Scannen van de Veiligheid is Web-based en betreden van de online rekening van Adobe Commerce van de handelaar ( account.magento.com). De beveiligingsscan wordt uitgevoerd via HTTP en HTTPS. Het controleert op bekende beveiligingsproblemen en identificeert ontbrekende Adobe Commerce-patches en -updates.

Hoe kan ik me aanmelden voor het hulpprogramma Beveiligingsscan? how-do-i-sign-up-to-use-the-magento-security-scan-tool

De handelaren kunnen registreren om het Hulpmiddel van het Scannen van de Veiligheid te gebruiken om hun webstores van hun rekening van Adobe Commerce ( account.magento.com) af te tasten. Volg de verbinding aan login voor het Hulpmiddel van het Scannen van de Veiligheid hier.

Wat moet ik doen als ik een vals positief beeld tegenkom in het scantapport? what-do-i-do-if-i-come-across-a-false-positive-in-the-scan-report

We raden onze handelaren aan alle mislukte scans te onderzoeken en passende stappen te ondernemen om dergelijke problemen op te lossen. Als handelaren na onderzoek een scantesultaat zien dat een fout-positief resultaat lijkt, verzoeken wij de handelaar de Adobe op de hoogte te stellen van passende maatregelen.

Als u een fout-positief rapport wilt indienen, voert u een ticket in met ondersteuning van Adobe Commerce-handelaren, zodat we de fout-positief kunnen beoordelen, de noodzakelijke wijzigingen kunnen aanbrengen en/of aanbevelingen kunnen doen om dergelijke meldingen in de toekomst te voorkomen. De handelaren kunnen vals positief ook melden door ons in securityscan@magento.comte e-mailen.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a