Meldingen instellen

Standaard schrijft Adobe Commerce op de cloudinfrastructuur acties voor het maken en implementeren van app/var/log/cloud.log in de Adobe Commerce-hoofdmap van de toepassing. U kunt logbestanden ook naar een berichtensysteem verzenden, zoals Slack en e-mail, voor het ontvangen van realtime berichten.

Bijvoorbeeld, kon u een bericht van de Slack verzenden om een groep mensen te waarschuwen wanneer een plaatsing ontbreekt, en een onderzoek naar te veroorzaken wat verkeerd ging.

Abonnementen

Overweeg het volgende voordat u meldingen configureert:

 • Welk soort berichten wilt u ontvangen (Slack berichten, e-mail, allebei)?
 • Hoeveel detail wilt u in de logboeken zien?
 • Waar wilt u meldingen instellen (Integratie, Staging, Productie)?

Bijvoorbeeld, tijdens aanvankelijke ontwikkeling kunt u e-mailberichten verkiezen die gedetailleerde logboeken over uw integratiemilieu tonen om u te helpen kwesties zuiveren alvorens aan het Staging milieu op te stellen. Wanneer u bereid bent om aan het het Opvoeren of milieu van de Productie op te stellen, kunt u een bericht van de Slack verkiezen dat minder gedetailleerde informatie bevat.

NOTE
Het configuratiedossier dat aan opstellingsberichten wordt gebruikt is bij de wortel van uw projectfolder, zodat is het van toepassing wanneer u veranderingen in om het even welk milieu duwt. Als u meldingen per omgeving wilt aanpassen, moet u het configuratiebestand wijzigen voordat u het naar die omgeving duwt.

Meldingen configureren

Meldingen configureren:

 1. Wijzig op uw lokale werkstation de projectmap.

 2. In de .magento.env.yaml dossier in uw projectwortel, voeg uw montages van het overseinensysteem, met inbegrip van aangewezen bericht toe Logboekniveaus.

  Bijvoorbeeld, om beide Slack te vormen en e-mailconfiguraties, gebruik het volgende:

  code language-yaml
  log:
   slack:
    token: "<your-slack-token>"
    channel: "<your-slack-channel>"
    username: "SlackHandler"
    min_level: "info"
   email:
    to: <your-email>
    from: <your-email>
    subject: "Log notification from Adobe Commerce"
    min_level: "notice"
  
  note note
  NOTE
  Adobe Commerce on cloud Infrastructure verzendt alleen e-mailberichten tijdens de implementatiefase.
 3. Leg uw wijzigingen vast en duw deze op de externe server.

  code language-bash
  git -A && git commit -m "Configure build/deploy notifications"
  
  code language-bash
  git push origin <branch-name>
  

Voorbeeldconfiguratie van Slack

Het volgende voorbeeld toont een Slack-enige configuratie:

log:
 slack:
  token: "<your-slack-token>"
  channel: "<your-slack-channel>"
  username: "SlackHandler"
  min_level: "info"
 • token—Uw Slack gebruikerstoken. Met uw gebruikerstoken wordt Adobe Commerce op de cloudinfrastructuur gemachtigd om berichten te verzenden.
 • channel—Naam van het kanaal Adobe Commerce van de Slack op wolkeninfrastructuur verzendt berichten.
 • username—Gebruikersnaam Adobe Commerce op cloudinfrastructuur gebruikt om berichtberichten in Slack te verzenden.
 • min_level—Minimaal logniveau voor meldingen. We raden u aan info.

Voorbeeld-e-mailconfiguratie

In het volgende voorbeeld ziet u een configuratie die alleen via e-mail kan worden gebruikt:

NOTE
Adobe Commerce on cloud Infrastructure verzendt alleen e-mailberichten tijdens de implementatiefase.
log:
 email:
  to: <your-email>
  from: <your-email>
  subject: "Log notification from Adobe Commerce"
  min_level: "notice"
 • to—E-mailadres Adobe Commerce op cloudinfrastructuur verzendt meldingen.
 • from—E-mailadres voor het verzenden van berichten aan ontvangers.
 • subject—Beschrijving van het e-mailbericht.
 • min_level—Minimaal logniveau voor meldingen. We raden u aan notice of warning.
recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26