customer_entity-tabel

De customer_entity de tabel bevat een overzicht van alle geregistreerde accounts . Een account wordt beschouwd als geregistreerd als ze zich aanmelden voor een account, ongeacht of ze ooit een aankoop hebben voltooid. Elke rij komt overeen met één unieke geregistreerde account, zoals die door de entity_id.

Deze lijst bevat geen verslagen van klanten die een orde via gastcontrole plaatsen. Als je winkel uitchecken door gasten accepteert, zie hoe te om rekening te houden met gastorden voor die opdrachten.

Algemene kolommen

Kolomnaam
Beschrijving
created_at
Tijdstempel die overeenkomt met de registratiedatum van het account en die lokaal in UTC is opgeslagen. Afhankelijk van uw configuratie in Commerce Intelligencekan deze tijdstempel worden omgezet in een tijdzone voor rapportage in Commerce Intelligence die van uw streek van de gegevensbestandtijd verschilt
email
E-mailadres gekoppeld aan de account
entity_id (PK)
De unieke id voor de tabel en wordt doorgaans gebruikt in verbindingen met de customer_id in andere tabellen binnen de instantie
group_id
Buitenlandse sleutel gekoppeld aan de customer_group tabel. Verbinden met customer_group.customer_group_id om de klantengroep te bepalen die aan de geregistreerde rekening wordt geassocieerd
store_id
Buitenlandse sleutel gekoppeld aan de store tabel. Verbinden met store.store_id om te bepalen welke mening van de Winkel van de Handel met de geregistreerde rekening wordt geassocieerd

Gemeenschappelijke berekende kolommen

Kolomnaam
Beschrijving
Customer's first 30 day revenue
Totaal van de inkomsten voor alle orders die door deze klant binnen 30 dagen na de eerste besteldatum van de klant zijn geplaatst. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en de base_grand_total veld voor alle orders waar sales_order.Seconds between customer's first order date and this order ≤ 2592000, het aantal seconden in 30 dagen
Customer's first order date
Tijdstempel van de eerste volgorde die door deze klant is geplaatst. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en het minimum sales_order.created_at value
Customer's first order's billing region
Factureringsgebied verbonden aan de eerste orde van de klant. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en de Billing address region waar sales_order.Customer's order number = 1
Customer's first order's coupon_code
Couponcode die is gekoppeld aan de eerste bestelling van de klant. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en de sales_order.coupon_code waar sales_order.Customer's order number = 1
Customer's group code
Groepsnaam van de geregistreerde klant. Berekend door verbinding customer_entity.group_id tot customer_group.customer_group_id en de customer_group_code field
Customer's lifetime number of coupons
Het totale aantal coupons dat op alle door deze klant geplaatste orders wordt toegepast. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en tellen van het aantal orders waarbij de sales_order.coupon_code is niet NULL
Customer's lifetime number of orders
Totaal aantal orders geplaatst door deze klant. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en het aantal rijen tellen in de sales_order table
Customer's lifetime revenue
Som totaal van opbrengsten voor alle orders geplaatst door deze klant. Berekend door verbinding customer_entity.entity_id tot sales_order.customer_id en de base_grand_total veld voor alle orders geplaatst door deze klant
Seconds since customer's first order date
Verstreken tijd tussen de eerste besteldatum van de klant en nu. Berekend door aftrekken Customer's first order date vanuit de tijdstempel van de server op het moment dat de query wordt uitgevoerd, geretourneerd als een geheel getal van seconden
Store name
De naam van de winkel Commerce die aan dit geregistreerde account is gekoppeld. Berekend door verbinding customer_entity.store_id tot store.store_id en de name field

Algemene cijfers

Metrische naam
Beschrijving
Constructie
Avg first 30 day revenue
De gemiddelde opbrengsten per klant voor orders die binnen 30 dagen na de eerste bestelling van de klant zijn geplaatst
Bewerking: Gemiddeld
Operand: Customer's first 30 day revenue
Tijdstempel: created_at
Filters:

- [A] Seconds since customer's first order date ≥ 2592000 (exclusief klanten die nog geen 30 dagen na hun eerste bestelling hebben bereikt)
Avg lifetime coupons
Het gemiddelde aantal coupons dat gedurende hun levensduur op orders per klant wordt toegepast
Bewerking: Gemiddeld
Operand: Customer's lifetime number of coupons
Tijdstempel: created_at
Avg lifetime orders
Het gemiddelde aantal orders dat per klant gedurende zijn levensduur is geplaatst
Bewerking: Gemiddeld
Operand: Customer's lifetime number of orders
Tijdstempel: created_at
Avg lifetime revenue
De gemiddelde totale opbrengst per klant voor alle orders die gedurende hun levensduur zijn geplaatst
Bewerking: Gemiddeld
Operand: Customer's lifetime revenue
Tijdstempel: created_at
New customers
Het aantal klanten met ten minste één bestelling, gerekend op de datum van hun eerste bestelling. Hiermee sluit u accounts uit die zich registreren maar nooit een bestelling plaatsen
Bewerking: Aantal
Operand: entity_id
Tijdstempel: Customer's first order date
Registered accounts
Het aantal geregistreerde accounts. Bevat alle geregistreerde accounts, ongeacht of de account ooit een bestelling heeft geplaatst
Bewerking: Aantal
Operand: entity_id
Tijdstempel: created_at

Vreemde sleutel die Wegen verbindt

customer_group

  • Verbinden met customer_group tabel om kolommen te maken die de naam van de klantengroep van de geregistreerde account retourneren.
    • Pad: customer_entity.group_id (veel) => customer_group.customer_group_id (1)

store

  • Verbinden met store tabel voor het maken van kolommen die gegevens retourneren die betrekking hebben op de winkel die is gekoppeld aan een geregistreerde account.
    • Pad: customer_entity.store_id (veel) => store.store_id (1)
recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc