Rapport Action Logs

Adobe Commerce-functie {width="20"} De exclusieve eigenschap slechts in Adobe Commerce ( leert meer)

Het Logboeken van de Actie rapport toont een gedetailleerd verslag van alle acties Admin die voor registreren worden toegelaten. Elk verslag is tijdstempels, en registreert het IP adres en de naam van de gebruiker. Het logboekgegeven omvat admin gebruikersgegevens en verwante veranderingen die tijdens de actie werden aangebracht.

De acties die u in het rapport wilt tonen moeten in het Logging van Acties Adminscherm in de opslagmontages worden toegelaten. Als het actietype wordt gecontroleerd (toegelaten), worden die types van acties Admin getoond in het Logs van de Actie rapport.

Het rapport kan worden gefilterd gebruikend de opties in elke kolom. U kunt één filteroptie instellen of filteropties voor meerdere kolommen instellen om het rapport te beperken tot een lijst met specifieke handelingen. U kunt rapportgegevens in of Csv of formaat van XML van Excel ook uitvoeren.

Het rapport Action Logs bevat de volgende informatie:

 • Time - De datum en tijd waarop de handeling heeft plaatsgevonden
 • Action Group - toont het actietype, correleert met de acties die op worden toegelaten het Registreren van Acties Admin scherm in uw opslagmontages
 • Action - Geeft de handeling weer die is vastgelegd
 • IP Address - Geeft het IP-adres weer van het apparaat waarop de handeling is uitgevoerd
 • Username - Hiermee wordt de aanmeldings-id weergegeven voor de gebruiker die de handeling heeft uitgevoerd
 • Result - Geeft aan of de handeling van de gebruiker is gelukt of mislukt
 • Full Action Name - Geeft de naam van de achterste handeling weer
 • Details - Hiermee geeft u de categorie voor de achterste handeling weer
 • Full Details - Alle geregistreerde details van de beheeractie worden weergegeven

Het rapport Handelingenlogboeken weergeven

 1. Voor Admin sidebar, ga System > Actions Logs>Report.

  Logboeken van de Actie {width="600" modal="regular"}

 2. Klik op View als u alle details van een vermelde beheeractie wilt weergeven.

  de ingangsdetails van het Logboek van de Actie {width="600" modal="regular"}

Het rapport Handelingenlogboeken filteren

U kunt de velden met filteropties definiëren en vervolgens op Search klikken om de weergegeven acties te beperken.

Klik op Reset Filter om de filteropties te wissen en terug te keren naar het volledige rapport.

het rapportfilters van het Logboek van de Actie

Veld
beschrijving
Time
Klik in From om een datum in de dynamische kalender te selecteren om de begindatum voor het filter te definiëren. Klik in To om een datum te selecteren waarop de einddatum voor het filter moet worden gedefinieerd.
Action Group
Kies een actiegroep.
Action
Kies een handeling.
IP Address
Voer het IP-adres in van de computer die voor een handeling wordt gebruikt.
Username
Kies een gebruikersnaam. De standaardwaarde is All Users .
Result
Kies Succes of Fout.
Full Action Name
Voer tekst in die overeenkomt met de zoekopdracht in het veld.
Details
Voer tekst in die overeenkomt met de zoekopdracht in het veld.

Het rapport Handelingenlogboeken exporteren

 1. Kies bij Export to een exportindeling:

  • CSV - Een bestand met komma's als scheidingsteken dat normale tekstgegevens bevat
  • Excel XML - Een op XML gebaseerde indeling voor spreadsheetgegevens
 2. Klik op Export.

  Het gegenereerde bestand wordt automatisch voor downloads opgeslagen in de door u aangewezen map.

  Logboekrapportuitvoer van de Actie {width="200"}

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1