Rapport Action Logs

Adobe Commerce-functie {width="20"} Alleen exclusieve functie in Adobe Commerce (Meer informatie)

De Handelingenlogboeken het rapport toont een gedetailleerd verslag van alle acties Admin die voor registreren worden toegelaten. Elk verslag is tijdstempels, en registreert het IP adres en de naam van de gebruiker. Het logboekgegeven omvat admin gebruikersgegevens en verwante veranderingen die tijdens de actie werden aangebracht.

De acties die u in het rapport wilt tonen moeten in worden toegelaten Logboekregistratie van beheerhandelingen in de opslaginstellingen. Als het actietype wordt gecontroleerd (toegelaten), worden die types van acties Admin getoond in het Logs van de Actie rapport.

Het rapport kan worden gefilterd gebruikend de opties in elke kolom. U kunt één filteroptie instellen of filteropties voor meerdere kolommen instellen om het rapport te beperken tot een lijst met specifieke handelingen. U kunt rapportgegevens in of Csv of formaat van XML van Excel ook uitvoeren.

Het rapport Action Logs bevat de volgende informatie:

 • Time - De datum en tijd waarop de handeling is uitgevoerd
 • Action Group - Hiermee geeft u het actietype weer. Het correleert de acties die zijn ingeschakeld Logboekregistratie van beheerhandelingen scherm in uw winkelinstellingen
 • Action - Geeft de handeling weer die is vastgelegd
 • IP Address - Geeft het IP-adres weer van de computer waarop de handeling is uitgevoerd
 • Username - Hiermee wordt de aanmeldings-id weergegeven voor de gebruiker die de handeling heeft uitgevoerd
 • Result - Geeft aan of de handeling van de gebruiker is gelukt of mislukt
 • Full Action Name - Geeft de naam van de achterste handeling weer
 • Details - Geeft de categorie voor achterste acties weer
 • Full Details - Toont alle geregistreerde details van de admin actie

Het rapport Handelingenlogboeken weergeven

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar System > Actions Logs>Report.

  Handelingenlogboeken {width="600" modal="regular"}

 2. Klik op View.

  Gegevens van het handelingenlogboek {width="600" modal="regular"}

Het rapport Handelingenlogboeken filteren

U kunt de gebieden van filteropties bepalen en dan klikken Search om de weergegeven acties te beperken.

Klik op Reset Filter.

Rapportfilters van het handelingenlogboek {width="600" modal="regular"}

Veld
beschrijving
Time
In From, klikt u om een datum in de dynamische kalender te selecteren om de begindatum voor het filter te definiëren. In To klikt u om een datum te selecteren waarop de einddatum voor het filter moet worden gedefinieerd.
Action Group
Kies een actiegroep.
Action
Kies een handeling.
IP Address
Voer het IP-adres in van de computer die voor een handeling wordt gebruikt.
Username
Kies een gebruikersnaam. Standaard is All Users.
Result
Kies Succes of Fout.
Full Action Name
Voer tekst in die overeenkomt met de zoekopdracht in het veld.
Details
Voer tekst in die overeenkomt met de zoekopdracht in het veld.

Het rapport Handelingenlogboeken exporteren

 1. Voor Export to kiest u een exportindeling:

  • CSV - Een bestand met door komma's gescheiden waarden dat normale tekstgegevens bevat
  • Excel XML - Een op XML gebaseerde indeling voor spreadsheetgegevens
 2. Klik op Export.

  Het gegenereerde bestand wordt automatisch voor downloads opgeslagen in de door u aangewezen map.

  Rapport met handelingenlogboeken exporteren {width="200"}

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1