persistentie van winkelwagentjes

Een hardnekkig winkelwagentje volgt niet-aangeschafte artikelen in de kar en slaat de informatie op. Dit proces zorgt ervoor dat de inhoud van het winkelwagentje toegankelijk blijft wanneer de het programma geopende zitting verloopt.

Als een klant wordt herinnerd, blijft de inhoud van hun het winkelwagentje toegankelijk op het huidige apparaat wanneer de het programma geopende zitting verloopt. Nadat de sessie is verlopen, wordt het winkelwagentje van de klant geopend met behulp van de permanente winkelwagentsessie. Als dezelfde klant zich aanmeldt op een ander apparaat of een andere browser en iets toevoegt aan zijn winkelwagentje en vervolgens terugkeert naar het apparaat met een actieve, permanente sessie, wordt het winkelwagentje bijgewerkt met de toegevoegde items.

Een hardnekkig winkelwagentje kan het aantal verlaten winkelwagentjes verminderen en de verkoop verhogen. Het blijvende het winkelwagentje stelt niet gevoelige rekeningsinformatie op geen enkel ogenblik bloot.

Om het gebruik van kartpersistentie voor uw plaats of binnen specifieke archiefmeningen te beheren, kunt u blijvende het winkelen karmontages vormen. Voor meer informatie over hoe deze montages de verkoopervaring in uw winkelfront beĂŻnvloeden, zie het Blijvende werkschema van het karretje.

NOTE
De mogelijkheid tot hardnekkig winkelwagentje is alleen beschikbaar voor klanten die zijn geregistreerd en aangemeld. Klanten van gasten kunnen de functie hardnekkig winkelwagentje niet gebruiken.

Blijvende workflow voor winkelwagentjes

Wanneer het blijvende het winkelwagentje đź”— wordt toegelaten, hangt het werkschema van af:

  • De waarden van de instellingen Enable Remember Me ​en​ Clear Persistence on Log Out
  • De beslissing van de klant om het selectievakje Remember Me ​in of uit te schakelen
  • Wanneer de permanente cookie wordt gewist

Wanneer de klantensessie verloopt, wordt een koppeling Not Jane Smith? onder de volgende voorwaarden weergegeven in de paginakoptekst:

  • de aangemelde klant heeft de optie Remember Me ​geselecteerd en er wordt een permanente cookie toegepast
  • de klant meldt zich af wanneer het systeem is geconfigureerd met Clear Persistence on Sign Out ​ingesteld op No .

Het systeem houdt een verslag van de het winkelwagentinhoud op het huidige apparaat, zelfs als de het programma geopende zitting verloopt. Met de koppeling Not Jane Smith? kan de klant de blijvende sessie beëindigen en als gast gaan werken, of zich aanmelden als een andere of dezelfde klant.

Als de klant tijdens het aanmelden het selectievakje Remember Me ​heeft ingeschakeld, wordt in uw winkel een aparte, permanente cookie gemaakt en onderhouden. Met dit cookie blijft het winkelwagentje van de klant toegankelijk, zelfs nadat de browser is gesloten of naar een andere site is gegaan en de aangemelde sessie is verlopen.

Als dezelfde klant uw winkel bezoekt met meerdere browsers terwijl hij zich heeft aangemeld of als een permanente sessie actief is, worden de wijzigingen die de klant aanbrengt in de inhoud van het winkelwagentje in Ă©Ă©n browser weerspiegeld in andere browsers wanneer de pagina wordt vernieuwd.

NOTE
Om ervoor te zorgen dat de kartsynchronisatie op meerdere apparaten of browsers plaatsvindt, moeten klanten zich aanmelden op elk nieuw apparaat dat ze gebruiken voor winkelen. Voor aangemelde klanten wordt de inhoud van het winkelwagentje gesynchroniseerd op meerdere apparaten en browsers zolang ze zijn aangemeld onder dezelfde account, ongeacht de configuratie voor continue winkelwagentjes.

Functie van het selectievakje Onthouden

Klanten kunnen het selectievakje Remember Me ​inschakelen op de aanmeldingspagina of bij het maken van een nieuwe account om de inhoud van het winkelwagentje toegankelijk te houden op het huidige apparaat wanneer de aangemelde sessie verloopt.

Herinner me?
Resultaat
Geselecteerd
Maakt een permanente cookie en zorgt ervoor dat de inhoud van de winkelwagentje toegankelijk blijft op het huidige apparaat wanneer de aanmeldingssessie van de klant verloopt.
Niet geselecteerd
Er wordt geen permanente cookie gemaakt en de inhoud van het winkelwagentje blijft op het huidige apparaat beschikbaar wanneer de aanmeldingssessie verloopt. De inhoud van het winkelwagentje wordt nog steeds opgeslagen in de account van de klant en de volgende keer dat de klant zich aanmeldt, opnieuw geladen.

Persistentie bij afmelden wissen, gedrag

Wanneer de klant het programma opent of met registreert me geselecteerde optie onthoudt, bepaalt de configuratie van Duidelijke persistentie op Ondertekenen uit optie het Persistente gedrag van de Kar.

Persistentie bij afmelden wissen ingesteld op Ja
Persistentie bij afmelden wissen ingesteld op Nee
Onthouden klantenlogout
Verwijdert zowel sessie- als permanente cookies, zodat de inhoud van het winkelwagentje op het huidige apparaat verdwijnt totdat dezelfde klant zich weer aanmeldt.
Verwijdert de sessiecookie maar de permanente cookie blijft van kracht. De inhoud van het winkelwagentje blijft toegankelijk op het huidige apparaat.
Onthouden klant meldt niet uit maar het zittingskoekje verloopt
De permanente cookie blijft van kracht en de inhoud van het winkelwagentje is toegankelijk vanaf het huidige apparaat.
De permanente cookie blijft van kracht en de inhoud van het winkelwagentje is toegankelijk vanaf het huidige apparaat.

Een voorbeeld van een open sessie op een gedeelde computer

Jane voltooit haar vakantie die als a wordt winkelen Onthouden het programma geopende klant. Ze voegt een cadeautje voor John toe aan haar kar en iets voor haar moeder. Daarna gaat ze naar de keuken voor een snack en haar aanmeldsessie verloopt.

John zit op de computer om snel te winkelen terwijl Jane in de keuken is. Zonder de koppeling Not Jane Smith? boven aan de pagina te zien, vindt John een leuk cadeau voor Jane en voegt het toe aan de winkelwagen. Wanneer hij uitcheckt, merkt hij op dat de verzend- en factureringsadressen vooraf zijn ingevuld en denkt dat hij is aangemeld. John is in zulk een haast dat hij niet de extra punten tijdens Overzicht van de Orde opmerkt, en legt de orde voor. Jane's winkelwagen is nu leeg en John heeft alle geschenken gekocht.

Een blijvende poort configureren

Tijdens de opstelling van een blijvend winkelwagentje, kunt u de levensduur van de koekjes specificeren, en welke opties u voor diverse klantenactiviteiten ter beschikking wilt stellen.

Als u het hardnekkige winkelwagentje wilt gebruiken, moet de browser van de klant zo zijn ingesteld dat cookies zijn toegestaan. Er worden twee soorten cookies gebruikt voor winkelwagentjes:

  • koekje van de Zitting - een kortetermijnzittingskoekje bestaat tijdens Ă©Ă©n enkel bezoek aan uw plaats. Dit cookie verloopt wanneer de klant zich afmeldt of wanneer de sessie verloopt.

  • het Aanhoudende Koekje - een langdurige, blijvende koekje blijft bestaan na het het programma geopende zittingseind. Dit cookie zorgt ervoor dat de inhoud van het winkelwagentje van een klant toegankelijk blijft wanneer de klant zich afmeldt of de sessie verloopt.

Voor meer informatie over hoe deze configuratiemontages het klantenwerkschema beĂŻnvloeden, zie het Blijvende werkschema van het karretje.

Algemene Opties

Veld
Reikwijdte
Beschrijving
Enable Persistence
Website
Hiermee bepaalt u of de functie voor persistentie is ingeschakeld.
Persistence Lifetime (seconds)
Website
Definieert de levensduur van de permanente cookie in seconden. De maximaal toegestane waarde is 34560000 seconden (400 dagen). Dit is een beperking van de maximale aanbevolen levensduur van cookies.
Enable “Remember Me”
Website
Bepaalt of me checkbox herinneren op login en registratiepagina's van de opslag wordt getoond. Opties:
Yes- toont me checkbox herinnert.
No - toont niet me checkbox herinnert, en het blijvende koekje wordt gebruikt slechts voor klanten die het reeds hebben.
“Remember Me” Default Value
Website
Bepaalt de standaardstaat voor me checkbox herinneren.
Clear Persistence on Log Out
Website
Bepaalt of het blijvende koekje wordt geschrapt wanneer een winkelklant zich uitlogt. Ongeacht hoe deze optie is geconfigureerd, als een klant zich niet afmeldt, maar het sessiecookie verloopt, wordt het permanente cookie nog steeds gebruikt.
Persist Shopping Cart
Website
Hiermee bepaalt u of het gebruik van de permanente cookie toegang geeft tot de gegevens van het winkelwagentje van de desbetreffende account. Opties:
Yes ​of No.
Persist Wish List
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt als de staat van klant wenst lijsten wordt behouden wanneer de zitting beëindigt. Opties:
Yes- De inhoud van de wensenlijst wordt opgeslagen wanneer de sessie wordt beëindigd.
No - De lijst met wensen wordt niet opgeslagen wanneer de sessie wordt beëindigd.
Persist Recently Ordered Items
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt of de staat van onlangs bevolen punten wordt bewaard wanneer de zitting beëindigt. Opties:
Yes ​of No.
Persist Currently Compared Products
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt of de staat van momenteel vergeleken producten wordt behouden wanneer de zitting beëindigt. Opties:
Yes ​of No.
Persist Comparison History
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt of de staat van vergelijkingsgeschiedenis wordt behouden wanneer de zitting beëindigt. Opties:
Yes ​of No.
Persist Recently Viewed Products
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt of de staat van onlangs bekeken producten wordt behouden wanneer de zitting beëindigt. Opties:
Yes ​of No.
Persist Customer Group Membership and Segmentation
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt als de staat van de groepslidmaatschap van klanten en de segmenteringscriteria worden behouden wanneer de zitting beëindigt. Opties:
Yes- De status van het groepslidmaatschap van de klant en de segmentatiegegevens worden opgeslagen wanneer de sessie wordt beëindigd.
No - De status van het groepslidmaatschap van de klant en de segmentatiegegevens worden niet opgeslagen wanneer de sessie wordt beëindigd.
recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1