Evaluatierapporten

Als u de ingebouwde Commerce Revisies, overzichtsrapporten bieden informatie over productoverzichten per klant en per product.

Customer Reviews Report

De Customer Reviews Report bevat een lijst met alle klanten die productbeoordelingen hebben ingediend. Het rapport bevat het aantal beoordelingen dat door elke klant is ingediend en een koppeling naar de lijst met revisies.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Reviews>By Customers.

Rapport door klanten bekijken {width="600"}

Product Reviews Report

De Product Reviews Report geeft een lijst van alle producten die door klanten zijn herzien. Het rapport bevat het aantal beoordelingen en de gemiddelde beoordeling, het product is voor het laatst beoordeeld en een link naar de lijst van beoordelingen voor elk product.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Reviews>By Products.

Rapport bekijken per product {width="600"}

recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66