Klantrapporten

Klantrapporten bieden inzicht in de klantactiviteiten tijdens een bepaalde periode of een bepaald datumbereik.

Order Total Report

De Order Total Report toont klantenorden voor een gespecificeerd tijdinterval of datumwaaier. Het rapport bevat het aantal orders per klant, het gemiddelde orderbedrag en het totale bedrag.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Customers>Order Total.

Totaal orderrapport

Besturingselementen werkruimte

Besturing
Beschrijving
From / To
Hiermee definieert u een zoekopdracht naar de bestellingen op basis van de begin- en einddatum.
Show By
Hiermee definieert u de granulariteit van de splitsing van de orderrecord. Opties: Month / Day / Year
Refresh
Hiermee wordt het raster bijgewerkt naar de opgegeven filters.
Export
Hiermee exporteert u de geselecteerde records als een CSV- of Excel XML-bestand.
Scope
Gebruikt om de plaats of de opslag te plaatsen waarvoor het rapport wordt geproduceerd.

Kolombeschrijvingen

Kolom
Beschrijving
Interval
De orde totale interval, door Month / Day / Year.
Customer
De naam van de klant die de bestellingen heeft geplaatst.
Orders
Het aantal orden voor het gespecificeerde interval.
Average
Gemiddeld orderbedrag.
Total
De som van alle orders voor de periode.

Order Count Report

De Order Count Report toont het aantal orden per klant voor een gespecificeerd tijdinterval of datumwaaier. Het rapport bevat het aantal orders per klant, het gemiddelde orderbedrag en het totale bedrag.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Customers>Order Count.

Rapport voor tellen van bestellingen

Besturingselementen werkruimte

Besturing
Beschrijving
From / To
Hiermee definieert u een zoekopdracht naar de bestellingen op basis van de begin- en einddatum.
Show By
Hiermee definieert u de granulariteit van de splitsing van de orderrecord. Opties: Month / Day / Year
Refresh
Hiermee wordt het raster bijgewerkt naar de opgegeven filters.
Export
Hiermee exporteert u de geselecteerde records als een CSV- of Excel XML-bestand.
Scope
Gebruikt om de plaats of de opslag te plaatsen waarvoor het rapport wordt geproduceerd.

Kolombeschrijvingen

Kolom
Beschrijving
Interval
Het interval van de ordentelling, door Month / Day / Year.
Customer
De klant die de bestelling heeft geplaatst.
Orders
Het aantal orden voor het gespecificeerde interval.
Average
Gemiddeld orderbedrag.
Total
De som van alle orders voor de periode.

New Accounts Report

De New Accounts Report toont het aantal nieuwe klantenrekeningen die tijdens een gespecificeerd tijdinterval of datumwaaier worden geopend.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Customers>New.

Rapport Nieuwe accounts

Besturingselementen werkruimte

Besturing
Beschrijving
From / To
Hiermee definieert u een zoekopdracht naar de nieuwe accounts op basis van de begin- en einddatum.
Show By
Hiermee definieert u de granulariteit van de splitsing van de orderrecord. Opties: Maand / Dag / Jaar
Refresh
Hiermee wordt het raster bijgewerkt naar de opgegeven filters.
Export
Hiermee exporteert u de geselecteerde records als een CSV- of Excel XML-bestand.
Scope
Gebruikt om de plaats of de opslag te plaatsen waarvoor het rapport wordt geproduceerd.

Kolombeschrijvingen

Kolom
Beschrijving
Interval
Nieuw interval voor het maken van accounts, op maand/dag/jaar.
New Accounts
Het aantal nieuwe rekeningen die in een bepaald interval worden gecreeerd.

Customer Wish List Report

Adobe Commerce (alleen Adobe Commerce)

De Customer Wish List Report verstrekt informatie over klanten wensen lijsten.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Customers>Wish Lists.

Wish List Report

Besturingselementen werkruimte

Besturing
Beschrijving
Scope
Gebruikt om de plaats of de opslag te plaatsen waarvoor het rapport wordt geproduceerd.
Search
Hiermee wordt een zoekopdracht gestart met de opgegeven parameters.
Reset Filter
Hiermee wordt een reset van alle zoekparameters gestart.
Per Page
Hiermee stelt u het aantal records in dat op één pagina wordt weergegeven.
Export
Hiermee exporteert u de geselecteerde records als een CSV- of Excel XML-bestand.
From / To
Wordt gebruikt om een zoekopdracht naar de verlanglijsten te definiëren op basis van de begin- en einddatum.
Wishlist
Hiermee wordt een zoekopdracht voor een wensenlijst gestart op naam.
Status
De status van de verlanglijst. Opties: Private / Public
Comment
Hiermee wordt een zoekopdracht gestart op tekst in de opmerkingen in de wensenlijst.

Kolombeschrijvingen

Kolom
Beschrijving
Added
De datum waarop de verlanglijst is gemaakt.
Customer
Voornaam en achternaam van de klant die de verlanglijst heeft gemaakt.
Wishlist
Naam van de verlanglijst.
Status
De status van de verlanglijst. Opties: Private / Public
Product
Naam van het product dat aan de verlanglijst wordt toegevoegd.
SKU
SKU van het product toegevoegd aan de verlanglijst.
Comment
De opmerkingstekst die is ingevoerd toen de verlanglijst werd gemaakt.

Customer Segment Report

Adobe Commerce (alleen Adobe Commerce)

De Customer Segment Report verstrekt informatie over het aantal klanten in elk segment.

Op de Beheerder zijbalk, ga naar Reports > Customers>Segments.

Segmentrapport

Besturingselementen werkruimte

Besturing
Beschrijving
Search
Hiermee wordt een zoekopdracht gestart met de opgegeven parameters.
Reset Filter
Hiermee wordt een reset van alle zoekparameters gestart.
Action
Hiermee wordt de weergave van segmenten op parameters gestart. Opties: Action / View Combined Report
Per Page
Hiermee stelt u het aantal records in dat op één pagina wordt weergegeven.

Kolombeschrijvingen

Kolom
Beschrijving
ID
Een unieke numerieke id die aan elk segment wordt toegewezen.
Segment
Segmentnaam.
Status
Segmentstatus. Opties: Active / Inactive
Website
Website waaraan het segment wordt toegewezen.
Customers
Aantal klanten die aan het segment worden toegewezen.
recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66