Voorbeeld van de prijsregel voor winkelwagentjes - korting met minimumaankoop

De prijsregels voor winkelwagentjes kunnen worden gebruikt om een percentagekorting aan te bieden op basis van een minimumaankoop. In het volgende voorbeeld wordt een korting van 25% toegepast op alle aankopen boven $200,00 in een specifieke categorie. Het formaat van de korting is als volgt:

X% korting op alle Y (categorie) boven $Z dollars

Stap 1. Een winkelwagentregel maken

Volg de basis instructies om een winkelwagentje te maken.

Stap 2. De voorwaarden definiëren

 1. Omlaag schuiven en uitbreiden Expansiekiezer de Conditions sectie.

 2. Klikken Toevoegen ( Pictogram toevoegen ) en kiest u Product Attribute Combination.

  Voorwaarde van de prijsregel voor winkelwagentjes - combinatie van productkenmerken {width="500" modal="regular"}

 3. Klikken Toevoegen ( Pictogram toevoegen ) aan het begin van de volgende regel en in de lijst onder Product Attribute, kiest u Category.

  • Klik op de knop () meer voor het weergeven van extra opties.

   Voorwaarde van de prijsregel voor winkelwagentjes - rubriekopties {width="600" modal="regular"}

  • Klik op de knop Kiezer ( Lijstpictogram ) om de beschikbare categorieën weer te geven. Schakel in de categoriestructuur het selectievakje in van elke categorie die u wilt opnemen. Klik op het controlepictogram om de rubriekselecties te accepteren.

   Voorwaarde van de prijsregel voor winkelwagentjes - rubriek {width="600" modal="regular"}

 4. Klikken Toevoegen ( Pictogram toevoegen ) aan het begin van de volgende regel en voer de volgende handelingen uit:

  • In de lijst onder Cart Item Attribute, kiest u Price in cart.

   Voorwaarde van de prijsregel voor winkelwagentjes - kenmerk van winkelwagentje {width="500"}

  • Klikken is en kiest u equals or greater than.

  • Klikken en voer het bedrag in dat de prijs in winkelwagentje moet zijn om aan de voorwaarde te voldoen. Voer bijvoorbeeld 30.

   Voorwaarde voor de prijsregel voor winkelwagentjes - prijs in winkelwagentje {width="500"}

 5. Klik op Save and Continue Edit.

Stap 3. De acties definiëren

 1. Uitbreiden Expansiekiezer de Actions en voer de volgende handelingen uit:

  Handelingen met prijsregels voor winkelwagentjes {width="600" modal="regular"}

  • Set Apply tot Percent of product price discount.

  • Voer de Discount Amount. Voer bijvoorbeeld 10 voor een korting van 10%.

  • Als u wilt voorkomen dat extra aanbiedingen op de aankoop worden toegepast, stelt u Discard subsequent rules tot Yes.

 2. Klikken Save and Continue Edit en vult de regel zo nodig in.

Stap 4. De labels voltooien

Voltooid Stap 4 van de instructies in het kader van de prijsregel voor winkelwagentjes om eventuele labels in te voeren die tijdens de afhandeling worden weergegeven.

Stap 5: Sla de regel op en test deze

NOTE
Prijsregels worden automatisch verwerkt met andere systeemregels. De verwerkingsfrequentie is afhankelijk van de uitsnijdconfiguratie. Wanneer u een prijsregel maakt, moet u voldoende tijd toestaan om deze in het systeem te krijgen. Als u zeker bent dat het in het systeem is, test de regel.
 1. Wanneer uw regel volledig is, klik Save Rule.

 2. Test de regel om er zeker van te zijn dat deze correct werkt.

recommendation-more-help
d5ef48ad-708f-4ce5-a225-e7bb6053ded5